Nu aansluiten

AGB code

Wanneer heb je een AGB code nodig? Wat is een AGB code en hoe vraag je hem aan? Op deze pagina lees je alles over de AGB code en zzp’ers in de zorg.

Wat is een AGB code?

De Algemeen GegevensBeheer code (AG) is een unieke reeks van 8 cijfers die een zorgaanbieder identificeert. De AGB code geeft je toegang tot de digitale snelweg (Vecozo) waar declaraties tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgewisseld worden. Een AGB code zorgt ervoor dat je op de juiste manier vergoed wordt voor je diensten en garandeert dat je voldoet aan de vereisten en kwaliteitseisen die gesteld worden aan zorgverleners.

Is een AGB code verplicht voor zzp’ers?

Een AGB code is sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners die zelf willen declareren. Werk je als onderaannemer voor een zorgorganisatie of bied je particuliere zorg? Dan is een gewone factuur voldoende en heb je geen AGB code nodig. Je hebt alleen een AGB code nodig als je eigen cliënten hebt en rechtstreeks jouw rekening in wil dienen bij een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente.

Wat is het voordeel  van een AGB code?

De voordelen van het hebben van een AGB code zijn:

 • Professionele erkenning: Als zzp'er in de zorg met een AGB code wordt je erkenning als professionele zorgaanbieder verhoogd.
 • Rechtszekerheid: De AGB code biedt rechtszekerheid aan zorgaanbieders en verzekerden, waardoor er minder kans is op onduidelijkheden en juridische geschillen.
 • Betere contractvorming: Zorgverzekeraars eisen vaak een AGB code voor contractvorming.
 • Meer zichtbaarheid: Een AGB code maakt het voor zorgvragers en zorgverzekeraars makkelijker om jou te vinden als zorgaanbieder, waardoor je meer zichtbaar bent en dus ook meer klanten kunt aantrekken.
 • Professionalisering: Het hebben van een AGB code betekent dat je je als zzp 'er in de zorg blijft ontwikkelen en up-to-date blijft in de branche, wat je professionaliteit verhoogt.

Soorten AGB codes

Er zijn twee typen AGB code:

 1. Op naam van de zorgverlener (startend met '91').
 2. Op naam van de organisatie of locatie (startend met '41').

Sommige zzp'ers hebben zowel een persoonlijke code als een code voor hun onderneming.

Wat heb ik nodig om een AGB aan te vragen?

Om een AGB code te krijgen, moeten zzp'ers in de zorg aan de volgende eisen voldoen:

 • Zorgaanbiedersportaal: zorg dat je geregistereerd staat voor je met je aanvraag begint.
 • Meldplicht: zorg dat je voldaan hebt aan de Wtza meldplicht voordat je met je aanvraag begint.
 • Opleiding en kwalificaties: Zzp'ers moeten aantonen dat ze over de juiste opleiding en kwalificaties beschikken voor de diensten die ze willen verlenen.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG): Een VOG is een verklaring die aantoont dat de zzp'er geen strafbare feiten heeft gepleegd en daardoor geschikt is om in de zorg te werken.
 • BIG-nummer: Een geldig BIG-nummer is verplicht voor zzp'ers in de zorg die bepaalde beroepen beoefenen, zoals verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Kwaliteitseisen: Zzp'ers moeten aantonen dat ze aan de kwaliteitseisen voldoen die zijn gesteld aan zorgverleners, zoals de naleving van de beroepscode en de wet- en regelgeving in de zorg.
 • Zorgverzekeraars: Zzp'ers moeten aantonen dat ze in staat zijn om contracten te sluiten met zorgverzekeraars en verzekerde patiënten te verzorgen.
 • Keurmerk: Je kunt zowel het KIWA keurmerk als het HKZ certificaat gebruiken voor je AGB code aanvraag.

Aanvragen van een AGB code

Je een AGB code aanvragen op de website van Vektis. Het proces duurt ongeveer 20-25 werkdagen. Zorg ervoor dat je geregistreerd staat in het Zorgaanbiedersportaal en de volgende documenten bij de hand hebt:

 • Bedrijfsgegevens: Dit omvat de naam van de onderneming, het adres en de gegevens van de eigenaar.
 • KvK-gegevens: Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat jouw onderneming geregistreerd staat.
 • BTW-nummer: Het btw-nummer moet bekend zijn en geregistreerd staan bij de Belastingdienst.
 • Zorgverzekeraars: Een overzicht van de verzekeraars waarmee zakelijke afspraken zijn gemaakt.
 • Beleidsdocumenten: Er moeten beleidsdocumenten aanwezig zijn, waaronder een kwaliteitsbeleid en een informatiebeveiligingsbeleid.

Zie ook

Kwaliteitssysteem

Van zzp'ers in de zorg wordt verwacht dat zij werken met een kwaliteitssysteem.

Meer over kwaliteitssysteem

Gratis downloads & webinars

Bekijk onze handige downloads en webinars voor zzp'ers in de zorg.

Zie alle gratis tools