check

Zorgondernemerscheck

ZZP-er in de zorg ben je niet zomaar.

Naast de mogelijkheden, zijn er ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Met de Zorgondernemerscheck van zzp-erindezorg.nl kom je erachter in hoeverre je voldoet aan de eisen voor zzp-ers in de zorg. 

Na het invullen van de vragenlijst kun je de antwoorden via e-mail ontvangen. Deze test neemt gemiddeld 8 minuten in beslag.

Klik hieronder om te beginnen.

Begin

Zelfstandig zorgprofessional

Als zzp-er in de zorg ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitoefening van jouw vak. 

De volgende vragen hebben betrekking op jouw rol als zelfstandig zorgprofessional.

Vraag 2 van 40

Zelfstandig zorgprofessional

Investeer jij een deel van jouw omzet in bij- en nascholing?

A

Ja

B

Nee

Vraag 3 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Organiseer jij jaarlijks intervisie voor jezelf?

A

Ja

B

Nee

Vraag 4 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Maak jij zelf de keuze waar en met wie je jouw scholing organiseert?

A

Ja

B

Nee

Vraag 5 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Beschik jij over een scholingsplan voor het aankomende jaar?

A

Ja

B

Nee

Vraag 6 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Bewaak jij actief de professionele grenzen die gelden voor jouw vak?

A

Ja

B

Nee

Vraag 7 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Loop jij zelf risico’s als jij fouten maakt bij het uitoefenen van jouw vak?

A

Ja

B

Nee

Vraag 8 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Kun jij zelfstandig een zorgdossier inrichten en bijhouden? 

A

Ja

B

Nee

Vraag 9 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Heb jij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

A

Ja

B

Nee

Vraag 10 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Beschik jij over een kwaliteitssysteem en een klachtenregeling?

A

Ja

B

Nee

Vraag 11 van 40

Zelfstandig zorgprofessional 

Ben jij in het bezit van een keurmerk?

A

Ja

B

Nee

Solistisch werkend zorgaanbieder

Als zzp’er in de zorg kun je gezien worden als zelfstandig zorgaanbieder.

De laatste vragen hebben betrekking op jouw rol als zorgaanbieder.

Vraag 13 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder

Maak jij gebruik van een zorg- of behandelovereenkomst?

A

Ja

B

Nee

Vraag 14 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder 

Beschik jij over een eigen zorgdossier?

A

Ja

B

Nee

Vraag 15 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder

Registreer jij incidenten en bijna incidenten?

A

Ja

B

Nee

Vraag 16 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder 

Check jij de professionele achtergrond van jouw collega’s?

A

Ja

B

Nee

Vraag 17 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder

Maak jij gebruik van de meldcode huiselijk geweld?

A

Ja

B

Nee

Vraag 18 van 40

Solistisch werkend zorgaanbieder

Beschik jij over een kwaliteitssysteem? 

A

Ja

B

Nee

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Als zzp'er in de zorg wil je graag gezien worden als ondernemer voor de Inkomstenbelasting. De volgende vragen gaan over jouw ondernemerschap.

Vraag 20 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Besteed jij tijd of geld aan het vinden van nieuwe klanten?

 

A

Ja

B

Nee

Vraag 21 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Loop jij zelf het risico dat jouw klanten niet betalen?

A

Ja

B

Nee

Vraag 22 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Heb jij 3 of meer opdrachtgevers per jaar? 

A

Ja

B

Nee

Vraag 23 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Loop jij financieel risico als jij je werk niet goed doet?

A

Ja

B

Nee

Vraag 24 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Werk jij meer dan 70% van de gewerkte uren voor dezelfde opdrachtgever?

A

Ja

B

Nee

Vraag 25 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Kun jij zelf bepalen hoe jij je werkzaamheden uitvoert?

A

Ja

B

Nee

Vraag 26 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Steek jij meer dan 50% van je werkzame tijd in jouw onderneming?

A

Ja

B

Nee

Vraag 27 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Heb jij zelf jouw tarief berekend?

A

Ja

B

Nee

Vraag 28 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Heb jij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

A

Ja

B

Nee

Vraag 29 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Ken jij de tien eisen om gezien te worden als ondernemer door de Belastingdienst?

A

Ja

B

Nee

Vraag 30 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Werk jij met eigen apparatuur en/of spullen?

A

Ja

B

Nee

Vraag 31 van 40

Ondernemer volgens de Belastingdienst

Kun jij zelf bepalen of jij een vervanger stuurt?

A

Ja

B

Nee

Verkapt dienstverband voorkomen

Als zzp'er in de zorg wil je een verkapt dienstverband voorkomen. 

De volgende vragen hebben betrekking op het werken ‘buiten dienstverband’.

Vraag 33 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen 

Ben je onderscheidend ten opzichte van collega’s in een dienstverband?

A

Ja

B

Nee

Vraag 34 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen 

Als jij werkt voor zorgorganisaties, is dat dan langer of korter dan een jaar?

A

Korter

B

Langer

Vraag 35 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen 

Werk jij altijd met een overeenkomst van opdracht?

A

Ja

B

Nee

Vraag 36 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen 

Beschik jij over unieke vaardigheden in vergelijking met jouw collega’s?

A

Ja

B

Nee

Vraag 37 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen 

Als jij werkt voor een zorgorganisatie, is dat dan meer of minder dan 24 uur per week bij diezelfde klant?

A

Meer

B

Minder

Vraag 38 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen

Bepaalt jouw opdrachtgever hoé je werkt in de praktijk? 

A

Ja

B

Nee

Vraag 39 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen

Huurt een opdrachtgever jou in vanwege jouw unieke expertise?

A

Ja

B

Nee

Vraag 40 van 40

Verkapt dienstverband voorkomen

Begrijp jij alle bepalingen binnen de overeenkomst van opdracht?

A

Ja

B

Nee

Bevestig en verstuur