Sluit je aan
Gratis webinars

Artikelen

Actualiteit, Services, Dossiers en onze Kennisbank

Inschrijven nieuwsbrief
Huidig concept regionale flexpool niet toegestaan volgens ACM arbeidsmarkt Nov 29, 2022

Afgelopen week heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten hoe zij kijkt naar regionaal werkgeverschap. Samenwerking tussen werkgevers in de regio is volgens de ACM aan...

Lees meer...
Vakbond CNV lanceert publieke campagne tegen zzp'ers in de zorg arbeidsmarkt Nov 28, 2022

Werknemers vakbond CNV lanceert een campagne tegen zzp'ers in de zorg. Zij verspreidt pamfletten onder zorgorganisaties waarin zzp'ers als inflexibel karikatuur worden neergezet. Met 120.000...

Lees meer...
Folder klachtenregeling zzp zorg toegevoegd aan kwaliteitshandboek klachtenportaal Nov 25, 2022

In ons kwaliteitssysteem hebben we een folder toegevoegd over de klachtenregeling zzp zorg en de klachtencommissie. Deze folder ondersteunt zzp'ers bij het informeren van hun klanten. 

...

Lees meer...
Zzp-ers verdienen meer omdat ze meer werken dan in loondienst werken als zzp'er Nov 24, 2022

'Zzp'ers in de zorg verdienen meer dan hun collega's in loondienst!'. Dat klopt. Onderzoek laat zien dat zzp'ers in de zorg gemiddeld meer uren werken dan zij in loondienst deden. Zzp-ers verdienen...

Lees meer...
Wat doen bemiddelaars zelf aan een gedragscode in de zorg? werken als zzp'er Nov 23, 2022

Een gedragscode moet leiden tot goede afspraken voor zzp'ers, bemiddelaars en hun opdrachtgevers. Dit viel te lezen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). In de...

Lees meer...
Waarom moeten jouw luistervaardigheden verbeteren? zorgprofessional Nov 22, 2022

‘Luister meer en stel je oordeel uit’, is de boodschap van de overheid aan zorgverleners. Daarmee stijgt de vaardigheid om goed te luisteren in waarde. Wat heeft dat te maken met het...

Lees meer...
Werkgevers luiden noodklok uitstroom: wijzen terug naar ministerie VWS arbeidsmarkt Nov 21, 2022

Werkgevers luiden de noodklok over de uitstroom van zorgmedewerkers naar andere sectoren. Zij wijzen naar het ministerie van VWS om met oplossingen te komen. Dat veel zorgmedewerkers het...

Lees meer...
Tips over doelgericht werken voor zzp‘ers in de zorg ib-ondernemer Nov 18, 2022

Zzp'ers werken gelijktijdig aan verschillende bedrijfsdoelen. Naast doelen van de cliënt, werken ze ook met doelen voor een goede kwaliteit van hun zorgverlening en een 'gezond' bedrijf. Wat...

Lees meer...
Tarievenlijst van de bemiddelaar of een vrij uurtarief? Hoe zit het? werken als zzp'er Nov 17, 2022

Ben je vrij om zelf je zzp in de zorg uurtarief te bepalen? Of moet je je houden aan de tarievenlijst van de bemiddelaar? We krijgen deze vraag met regelmaat binnen. Als ondernemer staat het je...

Lees meer...
Bevoegd en bekwaam wordt bekwaam is bevoegd arbeidsmarkt Nov 16, 2022

De tekorten op de arbeidsmarkt doet de jarenlange afspraken over bevoegd en bekwaam veranderen. Je hebt straks geen diploma meer nodig om een handeling uit te mogen voeren. De koppeling tussen een...

Lees meer...
Aantal openstaande vacatures stijgt, dus inhuur PNIL stijgt ook arbeidsmarkt Nov 15, 2022

Het aantal openstaande vacatures in zorg en welzijn steeg in 2021 van 40.000 naar 60.000. Dat de inhuur van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) met 20% steeg in 2021 is om die reden niet heel...

Lees meer...
Zorgverzekeraar: toegang tot zorg voor burgers wordt afgebouwd arbeidsmarkt zorgprofessional Nov 14, 2022

Zorgverzekeraar CZ is de eerste zorgverzekeraar die hardop stelt dat de toegang tot zorg voor burgers wordt afgebouwd. Zorgmedewerkers merken al jaren dat zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht...

Lees meer...
Succes regionale flexpool Workflow afhankelijk van handhaving Belastingdienst flexwerken Nov 11, 2022

Het succes van de regionale flexpool Workflow staat onder druk. De instroom van zorgmedewerkers blijft uit. Een interview met de initiatiefnemer van het concept laat zien dat de...

Lees meer...
Vecozo en PGB portaal gebruiken ook eHerkenning zorgaanbieder Nov 10, 2022

Steeds meer zzp'ers die werken vanuit het PersoonsGebonden Budget (PGB), worden aangemeld bij het PGB portaal. Dit nieuwe PGB portaal vereist een digitale aansluiting via Vecozo. Vecozo biedt de...

Lees meer...
Zorgverzekeraar weigert zorgbonus uitkering aan 20.000 zorgmedewerkers zorgbonus Nov 09, 2022

De zorgbonus 2020 en de zorgbonus 2021 zijn nog steeds niet uitgekeerd aan zo'n 20.000 zorgmedewerkers. Zij hebben hier wel recht op, maar zorgverzekeraars werken er niet aan mee. Zij geven aan...

Lees meer...
Welke ondernemersvaardigheden zijn onmisbaar voor zzp‘ers? Nov 08, 2022

Als ondernemende zorgverlener moet je van alle markten thuis zijn. Naast zorg verlenen, ben je ook verantwoordelijk voor een goede belastingaangifte, een informatieve website en een meerjarenplan...

Lees meer...
Werkgevers ouderenzorg: het uurloon van zorgmedewerkers moét omhoog arbeidsmarkt Nov 07, 2022

Werkgevers in de ouderenzorg leggen zich niet neer bij het verbod op een grote salarisstijging voor zorgmedewerkers. De loonkloof van zorgmedewerkers moet overbrugd worden vinden de werkgevers in...

Lees meer...
Zzp'ers krijgen geen gelijkwaardige positie in de polder arbeidsmarkt Nov 04, 2022

Een aangenomen kamermotie die stelde dat zelfstandigen een eigenstandige positie moeten krijgen, wordt niet opgevolgd. Zzp'ers krijgen geen gelijkwaardige positie in de polder. De Sociaal...

Lees meer...
Wat is persoonlijk leiderschap voor zzp‘ers in de zorg? ib-ondernemer zorgaanbieder zorgprofessional Nov 03, 2022

Het begrip ‘persoonlijk leiderschap’ heeft een specifieke betekenis voor zzp'ers in de zorg. Dat is zo, omdat zij alleen zichzelf aansturen en alles zelf doen in hun bedrijf. Zzp'ers...

Lees meer...
Kinderopvang onder druk voor zorgmedewerkers met part-time contract werken als zzp'er Nov 02, 2022

Door schaarste staat de beschikbaarheid van kinderopvang onder druk. Zorgmedewerkers met een part-time contract hebben hier last van. Zij willen meer werken om in aanmerking te komen...

Lees meer...
Maandupdate november: twee ministeries, twee meningen maandupdate Nov 01, 2022

Op de eerste van iedere maand blikken we met de maandupdate terug op de afgelopen maand. Het centrale onderwerp in de maandupdate november: twee ministeries, twee meningen. Het ministerie van VWS...

Lees meer...
Hoe reken je van CAO-uurloon naar zzp uurtarief? werken als zzp'er Oct 31, 2022

Het uurtarief van zzp'ers in de zorg moet vanaf 2024 een relatie hebben met het CAO-loon van zorgmedewerkers. Het verschil in inkomen tussen medewerkers in loondienst en zzp'ers in de zorg moet...

Lees meer...
17% van GGZ zorgmedewerkers werkt niet meer in vast dienstverband arbeidsmarkt Oct 28, 2022

Van de 102.500 zorgmedewerkers in de GGZ, werken er ruim 17.000 niet langer binnen een vast dienstverband. Procentueel gezien kiest inmiddels 17% van GGZ zorgmedewerkers voor andere vormen van een...

Lees meer...
WOB-verzoek: zorgverzekeraars handelen onwettig bij ongecontracteerde zorg zorgaanbieder Oct 27, 2022

Een WOB-verzoek van Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze laat zien dat zorgverzekeraars onwettig handelen bij ongecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars mogen geen algemene korting geven op het...

Lees meer...