Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
2e concept zzp wet

2e concept zzp wet VBAR: ondernemerschap weer geen prioriteit

werken als zzp'er Jun 24, 2024

Demissionair minister van Gennip heeft haar 2e concept zzp wet VBAR bij de Raad van State ingediend. Het zelfstandig ondernemerschap van het individu krijgt - net zoals bij het eerste voorstel - geen prioriteit. Wat de nieuwe minister van SZW gaat doen is niet duidelijk.

2e concept VBAR negeert kritiek

Het is duidelijk dat minister van Gennip de forse kritiek op haar eerste wetsvoorstel VBAR van zich heeft laten glijden. ZiPconomy liet vorige week weten dat van Gennip een nieuwe versie van haar zzp-wet naar de Raad van State heeft gestuurd voor advies. Deze versie is nog niet openbaar. Het meest opvallende aan dit 2e concept? Het zelfstandig ondernemerschap krijgt ook in deze versie geen prioriteit bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Daarmee wordt de hoop van zzp'ers en belangenbehartigers van zelfstandigen op een koerswijziging van de wet VBAR voorlopig de grond in geboord. Ook in de tweede versie van de VBAR, de opvolger van de wet DBA, staan inbedding en aansturing centraal. Ook bij de nieuwe versie van de wet wordt er deels gekeken naar 'zelfstandigheid binnen de context van de opdracht', maar niet of iemand zelfstandig ondernemer is. Daarmee negeert van Gennip het voornaamste pijnpunt uit de internetconsultatie. Als de nieuwe SZW minister van Hijum (NSC) vasthoudt aan deze route, dan worden zzp'ers beoordeeld richting een dienstverband in plaats van beoordeeld vanuit zelfstandigheid.

van Gennip bleek hardliner

De nieuwe zzp-wet VBAR was één van de onderdelen van het arbeidsmarktpakket van minister van Gennip. Vanaf haar start doorliep zij een stappenplan, waarbij een grote groep zzp'ers eerst schijnzelfstandig werd verklaard en sindsdien naar een gedwongen dienstverband wordt gemanoeuvreerd. Dat niemand precies weet hoeveel schijnzelfstandigen er zijn en waar ze zitten, bleek niet relevant. Van Gennip kreeg veel kritische vragen over haar koers van een gedwongen dienstverband. Maar ondanks deze kritiek hield zij keer op keer vast aan haar koers van inbedding. Een onderzoek dat liet zien dat inbedding = dienstverband tot een catastrofe op de arbeidsmarkt leidt, bleek niet relevant. De honderden reacties op de internetconsultatie van het eerste concept bleken niet terzake doend. Een eigen adviesorgaan dat waarschuwde dat de nieuwe zzp-wet schijnzelfstandigheid niet oplost werd terzijde geschoven. Werkgevers in de zorg zijn tegen de concept zzp-wet van Gennip. De uitzendbrache die zich tegen de nieuwe zzp-wet keerde. Dat van Gennip zzp belangenorganisaties op afstand hield bij de nieuwe zzp-wet bleek ook onderdeel van de strategie. Van Gennip bleek een hardliner, die er trots op is dat zij "haar opvolger een vliegende start laat maken".

Vervolg is aan minister van Hijum

Op 2 juli wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Het hoofdlijnenakkoord stelt dat "zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Daarnaast streven we naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) ... voortgezet." Hoe dit er precies uit komt te zien moet nog worden uitgewerkt. ZiPconomy merkt op dat het hoofdlijnenakkoord "niet beschrijft hoe om te gaan met de bezwaren die tijdens de internetconsultatie – maar ook door de VVD – zijn geuit. Duidelijk is wel dat het NSC enthousiaster is over de ‘lijn’ Van Gennip dan coalitiegenoten VVD en BBB. GroenLinks/PvdA en andere linkse partijen pleiten dan juist weer voor strengere criteria dan deze VBAR. Het is aan de nieuwe minister van Hijum om zowel in de Tweede als Eerste Kamer een meerderheid te vinden voor deze wet." Ook als de nieuwe wet VBAR doorgezet wordt, zal deze niet voor 1 januari 2026 in gaan.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg