Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
95% van nieuwe zorgaanbieders

95% van nieuwe zorgaanbieders voldoet niet aan wet- en regelgeving

zorgaanbieder Dec 15, 2021

De Wtza start op 1 januari 2022 en verplicht ook zzp'ers om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het is niet moeilijk om te bedenken waarom de Wtza bedacht is. Onderzoek heeft laten zien dat 95% van nieuwe zorgaanbieders niet voldoet aan wet- en regelgeving. 

De kwaliteitswet wordt onvoldoende nageleefd

De kwaliteitswet Wkkgz startte in 2016. Deze afkorting staat voor Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg. Deze wet heeft tot doel om in de praktijk tot goede zorg te komen. Het structureel werken aan het verbeteren van zorgverlening is het belangrijkste onderdeel hiervan. Daarnaast geeft de Wkkgz de cliënt ook een sterke positie als het aankomt op klachtrecht en recht op informatie. Ook zzp'ers in de zorg vallen onder de Wkkgz. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of aan de Wkkgz wordt voldaan.

Lees ook: Vijf jaar Wkkgz: hier valt nog winst te behalen

95% van nieuwe zorgaanbieders voldoet niet aan wet- en regelgeving

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de implementatie van de Wkkgz. Zijn zorgaanbieders nou actief aan de slag gegaan met deze kwaliteitswet? Het antwoord blijkt grotendeels nee. Nadat zorgaanbieders zijn gestart en worden gecontroleerd blijken zij beperkt op de hoogte van de eisen. Zo'n 95% van nieuwe zorgaanbieders voldoet bij een controle niet aan wet- en regelgeving. Uit gesprekken met de Inspectie blijkt dat veel startende zorgaanbieders de wet- en regelgeving niet kennen.

Lees ook: Wtza en zzp in de zorg: op welk moment moet je waar aan voldoen?

Doel van de Wtza

Met de komst van de Wtza wordt er een nieuwe impuls gegeven aan het opvolgen van wet- en regelgeving. Opnieuw wordt de Wkkgz onder de aandacht gebracht, maar dan bij de inschrijving van zorgaanbieders. De Wtza heeft naast een meldplicht ook een vragenlijst die ingaat op de eisen die van toepassing zijn. Met de Wtza worden zzp'ers dus gedwongen om zich te melden én worden zij geattendeerd op de wetgeving die er is. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat nieuwe zorgaanbieders zoals zzp'ers voldoen aan de wet.

Lees ook: Wtza en de Inspectie: wanneer doe je het goed als zzp'er in de zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg