Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aan welke richtlijnen moet

Aan welke richtlijnen moet jij voldoen als zzp'er in de zorg?

zorgaanbieder Jul 26, 2022

Iedere zzp'er in de zorg wordt gezien als zorgaanbieder. Maar hoe weet je nou waar je aan moet voldoen in de praktijk? In dit artikel gaan we in op de algemene en specifieke richtlijnen die gelden voor jou als zorgaanbieder. Aan welke richtlijnen moet jij voldoen als zzp'er in de zorg?

Wet- en regelgeving

Artikel 2 van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt dat iedere zorgaanbieder verplicht is goede zorg te bieden. Als solistisch werkend zorgverlener wordt ook de zzp'er in de zorg gezien als zorgaanbieder en moet jij goede zorg verlenen. Maar wat is 'goede zorg' precies? Goede zorg is goede zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Zorg die veilig is, doeltreffend, doelmatig en clie╠łntgericht is. Deze zorg moet tijdig worden verleend en zijn afgestemd op de ree╠łle behoefte van de clie╠łnt.

Hoe doe je dat in de praktijk?

  1. Je stelt de cliënt centraal;
  2. Als zorgverlener houd jij je deskundigheid op peil;
  3. Je stuurt op kwaliteit en veiligheid via een kwaliteitssysteem.

Lees ook: Wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou?

Aan welke algemene richtlijnen moet jij voldoen?

Wat zegt de WKKGZ over waar jij aan moet voldoen? 'De zorgverlener moet handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard en de kwaliteitsstandaarden en de rechten van de clie╠łnt moeten zorgvuldig in acht worden genomen. De clie╠łnt moet met respect worden behandeld.' Als solist moet je er dus altijd zorg voor dragen dat je voldoet aan de professionele standaard en de kwaliteitsstandaard. Dit is een algemene richtlijn. Uiteraard hangt het er vanaf welke beroep jij hebt en in welke sector jij werkt. Dit zegt namelijk een hoop over de professionele standaard die je moet volgen en de kwaliteit die wordt verlangd.

Lees ook: Eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er?

Specifieke richtlijnen

Naast de algemene wet- en regelgeving die op jou van toepassing is, heb je voor een bepaald beroep gekozen. Daarnaast heb je gekozen voor een sector waarin je werkt. Van iedere zorgaanbieder wordt verlangd dat hij ervoor zorgt dat de deskundigheid voor het beroep op orde is en dat je de richtlijnen voor de sector volgt. Het is dus van belang dat je je als zzp'er afvraagt welke beroepsstandaarden voor jou gelden en welke sector specifieke eisen van toepassing zijn.

Praktijkvoorbeeld

Irene werkt als zzp Verzorgende-IG. Meestal werkt zij in verpleeghuizen. Soms werkt zij in de thuiszorg.

Aan welke professionele standaard moet Irene voldoen? Als Verzorgende-IG valt zij onder de beroepsgroep 'verzorgenden'. Haar beroepsgroep wordt vertegenwoordigd door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Zij moet voldoen aan de beroepscode voor haar beroep. De deskundigheid op peil houden moet Irene kunnen aantonen. Bijvoorbeeld via een beroepsregister of een kwaliteitsregister. Zij is zelf verantwoordelijk voor haar eigen opleidingsplan.

Aan welke kwaliteitsstandaard moet Irene voldoen? Irene is als zorgaanbieder werkzaam in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) sector. Voor zowel de verpleeghuissector als de extramurale zorg is er een landelijk kwaliteitskader beschikbaar. Het kwaliteitskader wijkverpleging en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn van toepassing op Irene. Ze wordt geacht deze te kennen. Daarnaast hoor je ook voorbereid te zijn op vragen vanuit de Inspectie. Als je wil weten hoe zij controleert, kun je hier de toetsingskaders vinden.

Aan welke richtlijnen moet jij voldoen als zzp'er in de zorg?

ZZP'ers in de zorg worden gezien als zorgaanbieder. Er zijn een aantal algemene en specifieke richtlijnen op jou van toepassing. Dit heeft onder meer te maken met jouw beroep en in welke sector je actief bent. Van jou wordt verlangd als zzp'er in de zorg dat jij jouw deskundigheid op orde houdt en weet welke standaarden er voor een specifieke sector gelden. Wil je ondersteund worden bij het voldoen aan wet- en regelgeving? Overweeg dan een abonnement bij ZZP-erindezorg.nl. Met het Wtza abonnement breng je jouw basis op orde.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg