Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aangenomen Kamermotie bewijst het

Aangenomen Kamermotie bewijst het eenvoudige denken over zorg zzpers

buiten dienstverband ib-ondernemer Oct 27, 2021

De beeldvorming over zzpers in de zorg blijft zorgelijk. Een kleine twee weken geleden werd een Kamermotie aangenomen over zzpers in de zorg. Deze Kamermotie stelde voor dat de webmodule alvast in de zorg ingezet zou kunnen worden. Het zou de Belastingdienst helpen met het handhaven op verkapt dienstverband. Deze breed aangenomen Kamermotie bewijst het eenvoudig denken over zorg zzpers.

Lees ook op de website van ZZP NL: Webmodule ongeschikt voor directe inzet binnen de gezondheidszorg

Wat is er gebeurd?

Twee Kamerleden dienden deze Kamermotie in. In deze kamermotie wordt voorgesteld dat de Belastingdienst geholpen kan worden met handhaving in de zorg. De suggestie van de twee Kamerleden is dat er door de staatsecretaris van Financiën toestemming gegeven kan worden om de webmodule alvast in te zetten in de zorg. Dit zou dan de eerste sector zijn waar de webmodule wordt toegepast. De webmodule maakt op afstand een beslissing of jij in een dienstverband zit of niet. Tijdens een pilot met de webmodule bleek dat zzpers in de zorg vaak in een dienstverband lijken te zitten.

Wordt deze motie uitgevoerd?

Geen zorgen, voorlopig. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de suggestie van de Kamerleden niet overgenomen kan worden. Het is namelijk niet mogelijk om de webmodule in één sector in te zetten. Wat wel belangrijk is, is dat de motie direct door alle partijen werd aangenomen. De aangenomen Kamermotie bewijst het eenvoudige denken over zzpers in de zorg door de politiek. Dit is zorgelijk.

Wat zegt dit nu precies?

Dat deze Kamermotie aangenomen is, brengt een aantal zorgelijke punten naar voren.

  • Als zzpers in de zorg volgens een computer in een dienstverband lijken te zitten, mag hierop doorgepakt worden wat Kamerleden betreft. De motie stelt namelijk dat de resultaten van de webmodule breed toegepast mogen worden. Ondanks dat het om een pilot ging op een fors bekritiseerde webmodule, worden de resultaten dus zeer serieus genomen;
  • Dat zzpers in de zorg door de computer alleen beoordeeld worden op algemene zzp eisen en niet specifieke zzp eisen, blijkt niet relevant. De webmodule biedt alleen een generieke beoordeling en houdt geen rekening met de eisen die gelden vanuit de zorg. Wat de Kamerleden betreft is deze versie van de webmodule geschikt voor toepassing in de zorg. Maar deze versie houdt geen rekening met zorgwetgeving;

Kamerleden kunnen zich blijkbaar voorstellen dat de conclusies van de webbmodule voor zzpers in de zorg kloppen. Dat wil zeggen dat men denkt dat zzpers in de zorg niet buiten, maar binnen dienstverband werkzaam zijn.

Hoe nu verder?

Het is van groot belang dat de zorg specifieke eisen meegenomen worden bij de beoordeling van zzpers in de zorg. Hoe een zzper in de zorg in de praktijk werkt en waar hij / zij aan moet voldoen, zal in een dialoog toegelicht moeten worden. De Belastingdienst, werkgevers en belangenbehartigers voor zzpers werken samen in bij het sectoraal toezicht voor de zorgsector. Daar zal het gesprek plaats moeten vinden over hoe het echt zit over de praktijk van de zzper in de zorg. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg