Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aanpak schijnzelfstandigen komt dichterbij

Aanpak schijnzelfstandigen komt dichterbij. Wat betekent dit voor jou?

buiten dienstverband Apr 18, 2022

Afgelopen week heeft het kabinet aangekondigd werk te willen maken van de aanpak van schijnzelfstandigen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is een Kamerbrief aan het voorbereiden met maatregelen. De aanpak schijnzelfstandigen komt dichterbij. Wat betekent dit voor jou?

Wet DBA en verbod op handhaving

Wat ging er vooraf? In 2016 werd de VAR-verklaring vervangen door de wet DBA. Sinds dat jaar proberen opdrachtgevers via zogenaamde 'modelovereenkomsten' zzp'ers buiten verkapt dienstverband te houden. Sinds 2016 heeft de Belastingdienst niet veel ruimte gehad om te controleren op de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp'er. De minister heeft de Belastingdienst destijds bevolen om niet te handhaven. Dat kwam omdat er veel onrust ontstond over de mogelijke gevolgen van verkapt dienstverband voor opdrachtgevers. Dit verbod op handhaving loopt dus sinds 2016 en wordt ook wel het 'handhavingsmoratorium' genoemd. Voor de zzp'er in de zorg betekent dit dat zorgorganisaties de afgelopen jaren niet gecontroleerd zijn op hun 'arbeidsrelatie'. Het is dus vrij stil geweest rondom dit onderwerp.

Rapport Rekenkamer schijnzelfstandigen

Een kritisch rapport van de Rekenkamer stelt nu - zes jaar later - dat er van de aanpak van schijnzelfstandigheid niet veel terecht gekomen is. Dat is niet vreemd, omdat de Belastingdienst de opdracht kreeg om niet te handhaven. Toch is er nu veel kritiek ontstaan op de Belastingdienst en wordt de roep om de 'aanpak schijnzelfstandigen' steeds luider. Vorige week heeft de minister aangekondigd een plan te maken voor de aanpak van schijnzelfstandigen. Wij achten de kans groot dat ook de zorg te maken zal krijgen met deze aanpak, omdat de zorg en de bouw al een aantal jaar onder een vergrootglas liggen. Eind vorig jaar nog probeerde een kamermeerderheid bijvoorbeeld de webmodule alvast in te zetten voor de zorg. Het zijn dit soort signalen die laten zien dat de zorg een sector is waar naar gekeken wordt.

Wat is een schijnzelfstandige?

Een schijnzelfstandige is iemand met een KvK nummer die voor eigen risico en rekening lijkt te ondernemen, maar dit in werkelijkheid niet waar kan maken. Het rapport van de Rekenkamer haalt allerlei soorten zzp'ers erbij die in aanmerking komen voor het label 'schijnzelfstandige'. Welke voorbeelden van schijnzelfstandigheid worden in het rapport beschreven?

  • iemand die tot zzp-schap gedwongen wordt omdat een werkgever hem niet in dienst wil nemen;
  • een werkende waarvan het werk in de praktijk teveel lijkt op dat van een collega in loondienst;
  • iemand die slechts één opdrachtgever heeft en daar afhankelijk van is;
  • als het inkomen van een zzp'er teveel uit de pas loopt met iemand in loondienst;
  • iemand die ervoor zorgt dat de schatkist teveel geld verliest door fiscale kortingen.

Kortom, het rapport van de Rekenkamer spreekt enorm breed over schijnzelfstandigheid. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden. Als de aanpak van schijnzelfstandigheid zich straks op zoveel soorten zzp'ers richt, dan zou dit voor een grote groep zzp'ers kunnen gaan gelden. De vraag is of dat zo is, omdat we niet precies weten wat de definitie van een schijnzelfstandige is.

Lees ook: Definitie schijnzelfstandigheid verschilt en dat is een groot probleem

Aanpak schijnzelfstandigen komt dichterbij. Wat betekent dit voor jou?

De Kamerbrief van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal vooral antwoord geven op de vraag 'wie' volgens dit kabinet een schijnzelfstandige is. Daarnaast wordt het de vraag of de Belastingdienst alle ruimte krijgt om te gaan handhaven in verschillende sectoren. Tot nu toe was dat voor de zorg en bouw enigszins toegestaan, maar heeft dat nog niet tot grote ontwikkelingen geleid. Hoe dan ook wordt het voor jou als zzp'er in de zorg van belang om vooral goed te investeren op jouw zorgondernemerschap. Je hebt een belang om buiten dienstverband te blijven. Dit bereik je door vooral niet te lijken op jouw collega's in loondienst. Zodra er meer bekend wordt over de aanpak van schijnzelfstandigheid in de zorg lees je het hier. Wil je je aansluiten bij ons? Dan doe je dat via deze link >>

Lees ook: Tussenstand webmodule, modelovereenkomsten en de zzp-er in de zorg

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg