Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
AGB code aanvragen en

AGB code aanvragen en de zzp'er in de zorg. Hoe zit het?

zorgaanbieder Jan 21, 2022

Hoe zit het nu precies met een AGB code aanvragen en de zzp'er in de zorg? In dit artikel leggen we uit wat een AGB code is en of jij er één nodig hebt.

Wat is een AGB code?

Een AGB code is een digitale sleutel om rechtstreeks te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor. De AGB code lijkt een beetje op de Digid, maar dan voor zorgaanbieders die hun rekening willen sturen. Om in te kunnen loggen op het declaratiesysteem van zorgverzekeraars heb je een AGB code nodig. Zo'n Algemene Gegevens Beheer code is als check vooraf bedoeld óf jij digitaal je rekening mag sturen. Een AGB code is altijd 8 cijfers lang. Als je aan de kwaliteitseisen voor een AGB-code voldoet, dan krijg je er één toegewezen. De AGB-code is sinds 1 januari 2016 verplicht voor zorgaanbieders die willen declareren voor eigen cliënten. Er zijn 98 soorten AGB codes.

Welke soorten AGB codes zijn?

Er zijn slechts twee typen AGB code.

 1. Een AGB code op naam van jou als zorgverlener. Dit is een 8-cijferige code die start met '91';
 2. Een AGB code op naam van de organisatie of locatie. Dit is een 8-cijferige code die start met '41'.

Het komt voor dat zzp'ers in de zorg zowel een AGB code hebben voor zichzelf als zorgverlener (91-code), als een AGB code op naam van hun onderneming (41-code).

Wat is het nut van een AGB code?

Een AGB code is belangrijk voor financiers in de zorg, zoals zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Zij beschikken over online systemen om digitale facturen binnen te krijgen. Daarnaast hebben zorgverzekeraars de behoefte om (digitaal) te kunnen communiceren met zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van een contract. Dit doen zij via hetzelfde systeem als waar de declaraties doorheen lopen. Omdat financiers tienduizenden zorgaanbieders in verschillende sectoren contracteren, moesten processen digitaal plaatsvinden. Via een AGB code weet de financier dat er een check is geweest op de zorgaanbieder.

Waar worden AGB-codes verzameld en beheerd?

Wie voert de AGB registratie uit? De organisatie Vektis doet de check op de kwaliteitseisen en geeft vervolgens een AGB-code uit. Bij de aanvraag voor een AGB code wordt er gevraagd om jouw bevoegdheden, kwalificaties en erkenningen. Alle AGB registraties worden verzameld in het AGB code register, die via deze AGB webzoeker openbaar te vinden zijn. Het AGB-register is gekoppeld aan het Zorgaanbiedersportaal (LRZa), de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld het BIG-register. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis. Vektis is in handen van zorgverzekeraars. Vektis analyseert alle data die via declaraties binnenkomt en hiermee kunnen zorgverzekeraars op hun beurt de inkoop van zorg verbeteren.

Wanneer heb je een AGB code nodig?

Niet iedere zzp'er in de zorg heeft een AGB code nodig, omdat niet iedere zzp'er een (digitale) factuur in hoeft te sturen naar een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor. Het indienen van een declaratie is van toepassing als je beschikt over eigen cliënten. Op zo'n moment sluit je een zorgovereenkomst af met de cliënt en heet je formeel 'solistisch werkend zorgverlener'. Wanneer hebben zzp'ers in de zorg in de praktijk een AGB code nodig?

 • Bij het PGB-ZVW heb je een AGB code nodig als je het formele uurtarief wil declareren. Je kunt dan jouw facturen insturen voor jouw cliënten;
 • Als je een eigen contract hebt met een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor komt het voor dat je een AGB code nodig hebt. Je mag dan declareren aan de hand van een prestatiecode;
 • Op het moment dat jouw opdrachtgever vereist dat jij een AGB code nodig hebt, omdat jij een specifiek beroep hebt dat verlangd wordt. Bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige die werkzaam is voor een thuiszorgorganisatie.

Wat kun je met een AGB code?

Met een AGB code krijg je toegang tot de digitale snelweg waar declaraties tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgewisseld worden. Die digitale snelweg heet Vecozo, Veilige Communicatie in de Zorg. Vecozo regelt het digitale verkeer tussen tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten aan de ene kant en ongeveer 50.000 zorgaanbieders aan de andere kant. Om gebruik te kunnen maken van Vecozo en te kunnen declareren is een Vecozo certificaat nodig. Bij het aanvragen van zo'n certificaat heb je een AGB-code nodig. Samengevat:

 1. Met een AGB-code identificeer je je digitaal als zorgverlener of zorgorganisatie/locatie;
 2. Via een AGB-code kun je een Vecozo certificaat aanvragen;
 3. Met een Vecozo certificaat ben je in staat om berichten te versturen via Vecozo.

Let op: 'een AGB code voor zorgaanbieders' werkt verwarrend

Sinds 1 januari 2022 worden alle zzp'ers in de zorg 'zorgaanbieder' genoemd. Tot 1 januari was dit niet zo. Dit is veranderd omdat de Wtza van kracht geworden is. Hoe zit het?

 • Voor 1 januari 2022 hadden zzp'ers die 'zorgaanbieder' heetten altijd eigen cliënten. Eigen cliënten was noodzakelijk voor het label 'zorgaanbieder';
 • Na 1 januari 2022 heten onderaannemers ook 'zorgaanbieder'. Ook als zzp'ers geen eigen cliënten hebben, heten ze nog steeds 'zorgaanbieder'.

Sinds 1 januari 2022 moeten alle zzp'ers in de zorg aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) voldoen. In de communicatie rondom de AGB code wordt er vaak gesproken over het feit 'dat startende zorgaanbieders een AGB code nodig hebben'. Dit is sinds de Wtza niet langer het geval. We merken dat zzp'ers soms een AGB code aanvragen, ook al hebben ze geen eigen cliënten die via zorgverzekeraars vergoed worden. Deze verwarring wordt veroorzaakt door het gebruik van het woord 'zorgaanbieder'. Omdat er gesproken wordt over 'zorgaanbieders' op de website van de AGB code en iedere zzp'er inmiddels een zorgaanbieder is, denken veel zzp'ers dat een AGB aanvragen sowieso nodig is. Dit is niet het geval.

Lees ook: Nieuwe wet maakt van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder

Checklist AGB-code

Even een korte samenvatting tot nu toe. Wanneer moet je een AGB code aanvragen als zzp'er in de zorg?

 • Als je eigen cliënten hebt die vanuit de ZVW, Wmo, Jeugdwet, Wlz vergoed worden;
 • Op het moment dat je een opdrachtgever hebt die om een AGB code voor jouw beroep vraagt.

Op welk moment is een AGB code niet nodig?

 • Als je als onderaannemer voor een zorgorganisatie werkt en (dus) geen eigen cliënten hebt;
 • Wanneer je zorg verleend voor individuele cliënten, maar er bij het declareren niet om een AGB code gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij particuliere zorg.

Een AGB-code is dus niet verplicht voor zzp'ers in de zorg. Het komt wel voor dat een AGB-code onvermijdelijk is als je bepaalde zorg vergoed wil zien worden.

AGB code aanvragen en de zzp'er in de zorg. Hoe zit het?

Zoals gezegd zijn er twee soorten AGB codes, de persoonlijke en die op jouw bedrijf.

 • Een persoonlijke AGB-code heb je nodig om als 'zorgverlener' aan de slag te mogen bij een zorgaanbieder die declareert;
 • De AGB-code die op jouw bedrijf uitgegeven wordt is de code die je gebruikt bij een declaratie. Die declareert de zorg.

In de praktijk worden de twee AGB-codes vaak aan elkaar gekoppeld. De zorgverlener met AGB-code is gecheckt door Vektis. Deze zorgverlener werkt voor de organisatie met een eigen AGB code. Deze is ook gecheckt door Vektis. In de praktijk zijn zzp'ers in de zorg én de zorgverlener én het bedrijf. Het komt voor dat je een 91 AGB-code nodig om voor jouw 41 AGB-code bedrijf werkzaam te kunnen zijn.

Waar vind je de persoonlijke AGB code?

Ben je op zoek naar een persoonlijke AGB-code, dus voor jou als zorgprofessional? Wil je een persoonlijke AGB code aanvragen? Een AGB code op naam van jou als zorgverlener is in dit geval het doel. Deze AGB code is een 8-cijferige code die start met '91'. De code is geschikt voor alle domeinen, dus Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet. Een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister is noodzakelijk als je aan een persoonlijke AGB code wil komen. Welke codes kun je aanvragen en welke eisen zijn van toepassing?

 • 9109 Verpleegkundige niveau 4 vraagt een BIG-registratie tot verpleegkundige;
 • 9110 Verpleegkundige niveau 5 vraagt een BIG-registratie tot verpleegkundige en een HBO-diploma verpleegkundige;
 • 9111 Verzorgende vraagt een diploma verzorgende.

Het proces om een persoonlijke AGB code aan te vragen start hier >>

Wil je de AGB-code voor jou als zorgverlener wijzigen? Onderstaand filmpje legt het een en ander uit.

Waar vind je de AGB code van jouw bedrijf?

Ben je op zoek naar een AGB code voor jouw onderneming? Hoe vraag je een AGB code aan in zo'n geval? Deze AGB code is een 8-cijferige code die start met '41'. Deze code is geschikt voor alle domeinen, dus Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet. Wat heb je hierbij nodig?

 • Een KvK inschrijving, waaruit blijkt dat jij de eigenaar bent van jouw zorgonderneming (kopie KvK uittreksel);
 • Bewijs van KIWA of HKZ keurmerk als zzp'er in de zorg (verpleegkundige met AGB 9109 of 9110) of verzorgende ZZP (AGB 9111)

Het proces om een AGB code aan te vragen voor jouw onderneming start hier >>

Wil je de AGB-code voor jouw bedrijf wijzigen? Onderstaand filmpje legt het een en ander uit.

PGB en de AGB-code

Hoe zit het met het PGB en de AGB-code?

 • Sta je bij de KvK ingeschreven onder SBI code 86, 87 of 88? Dan kun je via een AGB 41 code declareren. Je hebt in dit geval een 4102 PGB aanbieder code nodig. Een AGB code aanvragen op jouw bedrijf start hier >>
 • Heb je een SBI code bij de KvK die anders is dan 86, 87 of 88? Het is dan niet mogelijk om via je bedrijf te declareren, maar via een persoonlijke code kan dit wel. In dit geval heb je een 9804 nodig als PGB aanbieder. Het proces van de aanvraag start hier >>

De gemiddelde doorlooptijd is op dit moment 20 - 25 werkdagen voor het aanvragen van een AGB-code.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg