Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
zzp niet langer mogelijk

Beroepsorganisatie: zzp niet langer mogelijk bij POH-GGZ

buiten dienstverband Sep 27, 2022

De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een nieuwsbericht. Hoe moet je een bericht lezen dat stelt dat werken als zzp in de GGZ niet langer mogelijk meer is als praktijkondersteuner voor een huisarts?

POH-GGZ 'niet langer mogelijk'

De beroepsorganisatie LHV had sinds 2016 een goedgekeurde modelovereenkomst van de Belastingdienst om de praktijkondersteuner GGZ voor de huisarts 'buiten dienstverband' te laten werken. Als de zzp POH-GGZ zou werken via de afspraken in de modelovereenkomst, dan was de kans groot dat deze 'buiten dienstverband' bleef binnen de huisartsenpraktijk. Deze modelovereenkomst was vijf jaar geldig en is niet verlengd. Nu het huidige kabinet meer werk wil maken van de aanpak van schijnzelfstandigheid, neemt de nervositeit onder opdrachtgevers toe.

LHV: Belastingdienst heeft besloten

De beroepsorganisatie van huisartsen doet een aantal stellige uitspraken over wat 'wel' en 'niet' meer zou kunnen, nu er geen goedgekeurde modelovereenkomst meer is. "Een nieuwe POH-GGZ bij u in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten. Wij raden af om een POH-GGZ als zzp’er in de praktijk te laten werken. Dit kan fiscale consequenties hebben, doordat de Belastingdienst van oordeel is dat een POH-GGZ in dienstbetrekking werkzaam is." Wat is hiervan waar? We gaan hier nader op in.

Wat is een POH-GGZ?

Een POH-GGZ is een Praktijk Ondersteuner bij de Huisarts (POH) met als specialisatie de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze zorgprofessional heeft kennis over lichte psychische klachten, zoals piekeren, somberheid, angstklachten of werkstress/ burn-out. De meeste huisartsen hebben een POH-GGZ in hun praktijk werken, om de huisarts te ontlasten. Onderzoek van het Trimbos instituut uit 2021 laat zien dat slechts 6% van de POH-GGZ zorgmedewerkers in een ZZP constructie werken voor de huisarts. Twee derde van de POH-GGZ werken vanuit een GGZ-aanbieder bij de huisarts en 27% is in loondienst van een huisartsenpraktijk. 

Waarom is de modelovereenkomst afgewezen?

De modelovereenkomst uit 2016 is verlopen op 8 augustus jongstleden. Deze overeenkomst is niet opnieuw goedgekeurd omdat de oude is afgegeven op basis van de belofte dat iedere POH-GGZ een BIG geregistreerde professional zou zijn. Dat is in de praktijk niet het geval. Je hoeft niet BIG-geregistreerd te zijn om de functie van POH-GGZ te kunnen bekleden. Daar is de Belastingdienst gaandeweg achter gekomen de afgelopen jaren en om die reden is er geen nieuwe goedkeuring verstrekt. De Belastingdienst heeft op dit moment het beeld dat de zzp'er in de zorg geen hoge mate van eigen verantwoordelijkheid draagt. De BIG-registratie staat voor de Belastingdienst symbool voor een eigen verantwoordelijkheid en formele aansprakelijkheid via het tuchtrecht. Nu deze BIG-registratie er niet altijd blijkt te zijn, is de modelovereenkomst afgewezen.

ZZP 'niet langer mogelijk' bij POH-GGZ?

Nu terug naar de absolute uitspraken van de LHV. 

  • Een POH-GGZ kan niet langer via een zzp-constructie werken;
  • Dat heeft de Belastingdienst besloten;
  • De Belastingdienst is van oordeel dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wat is hier van waar? De Belastingdienst beoordeelt altijd op basis van individuele gevallen en sluit geen complete groepen definitief uit. Feiten en omstandigheden in de praktijk verschillen namelijk en de Belastingdienst zal dus nooit 'besluiten' dat er voor een hele groep sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst beoordeelt de arbeidsrelatie en zij kunnen aan de hand van die beoordeling stellen dat het niet waarschijnlijk is dat iemand buiten dienstverband werkt. Dit standpunt van de fiscus geldt voor zo'n beetje alle zzp'ers in de zorg. Als het niet waarschijnlijk is dat iemand buiten dienstverband werkt, geeft de Belastingdienst geen modelovereenkomst voor een hele groep (meer) uit. Je krijgt dan weliswaar geen goedkeuring vooraf, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om buiten dienstverband te werken. Het is minder waarschijnlijk zonder BIG-registratie. Het is wat ons betreft dus niet zo dat zzp inzet bij een huisarts 'niet kan', maar dat er risico's aan verbonden zitten. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg