Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Betrokkenheid van een zzp'er

Betrokkenheid van een zzp'er creëer je niet met ad-hoc diensten

arbeidsmarkt flexwerken Mar 08, 2023

Een veelgehoorde klacht over zzp'ers in de zorg is dat hun betrokkenheid tekort zou schieten. Teveel wisselende gezichten betekent veel verstoring voor de cliënt en een voortdurende plicht voor vaste medewerkers om een nieuwe collega in te werken. Deze omstandigheden zijn logisch. Betrokkenheid van een zzp'er creëer je namelijk niet met ad-hoc diensten.

Leeuwendeel zzp inzet blijft ad-hoc

De tekorten in de zorg zijn structureel, maar de inzet van flexkrachten en zelfstandig ondernemers blijft ad-hoc en incidenteel. Hoe verloopt de praktijk? Planners van zorgorganisaties sturen dagelijks e-mail berichten met grote hoeveelheden 'openstaande diensten' naar diverse bureaus in de hoop dat deze opgevuld worden. Deze openstaande diensten gaan vaak over dezelfde dag of aankomende dagen. Haast is dus geboden. Bureaus benaderen de flexibele krachten binnen hun bestand in de hoop dat er diensten kunnen worden ingevuld. Alle losse reacties van deze zorgprofessionals worden vervolgens weer verweven tot één bericht terug naar de zorgorganisatie met daarin een overzicht welke diensten kunnen worden ingevuld. Dit proces speelt zich dagelijks af. 

Waar leidt ad-hoc inzet toe?

Ad-hoc inzet met losse diensten heeft een aantal vervelende gevolgen voor de praktijk. 

  • Het vaste team aan zorgmedewerkers wordt voortdurend met nieuwe collega's geconfronteerd. Deze moeten worden ingewerkt;
  • Patienten, cliënten, bewoners en/of deelnemers worden voortdurend met nieuwe gezichten geconfronteerd. Dit brengt onrust;
  • Ervaren en kundige zelfstandig ondernemers worden ingezet als uitzendkracht, in plaats dat hun unieke expertise benut wordt;
  • De interne processen en ICT van een organisatie kunnen lang niet altijd omgaan met de aanwezigheid van ad-hoc medewerkers;
  • Zorgorganisaties, bureaus en de flexibele zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan de ad-hoc verzoeken.

Betrokkenheid van een zzp'er creëer je niet met ad-hoc diensten

Er is regelmatig kritiek vanuit zorgorganisaties over de betrokkenheid van flexkrachten en zzp'ers in de zorg. Zzp'ers in de zorg zouden er in zitten voor de leuke diensten en weinig verantwoordelijkheid willen dragen. Aan de flexibiliteit van zzp'ers in de zorg mankeert niets. Zij werken alle diensten, alle dagen zo weten we inmiddels. De vraag die overblijft is of zzp'ers in de zorg wel verantwoordelijkheid kúnnen dragen met de ad-hoc werkwijze die zorgorganisaties nu hanteren. Kun je binnen een losse dienst ingewerkt raken, jouw professionele verantwoordelijkheid nemen, jouw expertise delen en daarmee van toegevoegde waarde zijn? We krijgen terug dat zzp'ers het zelf graag anders zouden willen zien.

Kans voor de zorgorganisatie, vaste medewerker en cliënt

Op dit moment blijven vaste zorgmedewerkers de vervelende diensten draaien door een gebrekkige planning. Zorgmedewerkers die extern worden ingehuurd zitten ook in deze dynamiek gevangen. Een planning die gekenmerkt wordt door ad-hoc diensten voor zowel vast als flex als zzp is ongezond en duur. Er ligt een grote kans voor zorgorganisaties om te werken met periode opdrachten voor zzp'ers in de zorg. Een langere periode waarin het vaste team, de flexkracht of zzp'er én uiteraard de cliënt iets op kunnen bouwen met elkaar. Dit structureren van de inzet komt dit de afgelopen jaren niet tot stand, ondanks dat de inzet van flexibele krachten structureel is.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg