Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Bevoegd en bekwaam

Bevoegd en bekwaam wordt bekwaam is bevoegd

arbeidsmarkt Nov 16, 2022

De tekorten op de arbeidsmarkt doet de jarenlange afspraken over bevoegd en bekwaam veranderen. Je hebt straks geen diploma meer nodig om een handeling uit te mogen voeren. De koppeling tussen een diploma en bevoegd en bekwaam wordt losgelaten voor de VVT sector. Voor zorgmedewerkers in een dienstverband verandert bevoegd en bekwaam naar bekwaam is bevoegd.

Bekwaam zijn is straks voldoende

De tekorten op de arbeidsmarkt zet flinke druk op de beschikbaarheid van gediplomeerde zorgmedewerkers. Zorgorganisaties hebben veel last van openstaande vacatures en gaten in het rooster. Daarnaast kun je je als zorgmedewerker niet altijd goed doorontwikkelen, zo is een veelgehoorde klacht. Als oplossing voor deze problemen hebben werkgevers en vakbonden in de nieuwe CAO VVT besloten dat jezelf bekwaam voelen geen afgeronde opleiding meer nodig heeft. Vind je zelf dat je bekwaam bent en heb je een training gehad, dan mag je een handeling uitvoeren. Jouw werkgever moet hiervoor garant staan. Door deze maatregelen worden zorgmedewerkers in opleiding sneller bekwaam gemaakt voor werkzaamheden. Ook kunnen zorgmedewerkers met een beperkt opleidingsniveau handelingen aanleren van een niveau daarboven, zonder dat zij dit niveau hoeven te behalen. Zorgmedewerkers die graag handelingen bij willen leren kunnen dit eenvoudiger doen dan nu het geval is. Ervaring, vakmanschap en praktische vaardigheden worden hiermee het uitgangspunt, zo zeggen werkgevers.

Wat is bekwaam is bevoegd?

Op dit moment kun je jezelf alleen bekwaam voelen nadat je bevoegd bent voor de handeling en er ervaring mee hebt opgedaan. Die bevoegdheid krijg je door een afgeronde beroepsopleiding. Bekwaam is bevoegd betekent dat je een handeling uit mag voeren zodra je jezelf daar bekwaam voor voelt. Je hebt daar straks geen afgeronde opleiding meer voor nodig. Wel wordt verwacht dat je aan kunt tonen dat je bekwaam bent. Via een module, praktijkscholing, training of cursus kan een werkgever besluiten om zorgmedewerkers op te leiden voor een specifieke handeling. Als de zorgmedewerker zich hierna bekwaam voelt mag deze de handeling uitvoeren. De wet hoeft hier niet voor aangepast te worden. De Wet individuele beroepen (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) laat de toepassing van ‘bekwaam is bevoegd’ toe. 

Bevoegd, bekwaam en de zzp'er in de zorg

De Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is de eerste sector waar bevoegd en bekwaam, bekwaam is bevoegd wordt. Dit geldt voor werkgevers die hier afspraken over maken met hun eigen medewerkers. Voor jou als zzp'er in de zorg gelden de landelijke richtlijnen, omdat je als zzp'er gezien wordt als zorgaanbieder. De waarde van jouw diploma blijft hoog en jij hebt zelf een rol om bevoegd en bekwaam te blijven als zzp'er in de zorg. Toch gaan er wel wat zaken veranderen. Protocollen die nu nog zijn geschreven voor zorgmedewerkers met een zorgopleiding, worden aangepast. Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met een kwaliteitsregister of beroepsregister als niet iedereen meer 'bevoegd' hoeft te zijn. In de praktijk van een zorgorganisatie zul je straks veel meer zorgmedewerkers tegen gaan komen met uiteenlopende vaardigheden. Wil je meer lezen over hoe werkgevers zelf kijken naar de achtergrond van bekwaam voelen? Lees dan de tien principes die zij hanteren voor zorgmedewerkers

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg