Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
BTW in de zorg

BTW in de zorg en zzp-ers. Hoe zit het precies?

btw Sep 17, 2021

Hoe zit het met BTW in de zorg en zzp-ers? In dit artikel nemen we een aantal vragen door die vaak leven onder zzp-ers in de zorg. 

Is zorg BTW plichtig?

Het uitgangspunt is dat zorg vrijgesteld is van BTW. Hierbij geldt wel dat de 'bedoeling' van die vrijstelling van toepassing is. De bedoeling is dat zorg BTW vrijgesteld is, als er sprake is van handelingen die 'gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens'. Hierbij geldt dus dat de zorgverlener rechtstreeks handelingen moet verrichten richting de patiënt / cliënt.

Voorbeeld van een verschil in BTW plicht

Een zzp verzorgende die een wond verzorgt, verricht een verzorgende handeling aan het lichaam en hiermee is de bedoeling behaald. In principe is dit BTW vrijgesteld. Een zzp verzorgende die tijdelijk de rol van teamleider heeft en belast is met organisatorische taken, valt niet onder de bedoeling. Hier zal de zzp-er in de zorg BTW moeten rekenen.

Voor welke zorgverleners geldt de BTW vrijstelling?

In de zorgwet- en regelgeving is bepaald dat je als zorgverlener opgeleid moet zijn voor het werk dat je doet. Je moet bevoegd en bekwaam zijn. De bedoeling van de BTW vrijstelling is dat daartoe opgeleide beroepsbeoefenaren BTW vrijgesteld zijn. De afgelopen jaren is de Belastingdienst steeds scherper gaan controleren óf de BTW vrijgestelde zorgverlener wel daadwerkelijk opgeleid is om het werk te doen waar de BTW vrijstelling voor geldt. De Belastingdienst kan om die reden om jouw diploma's vragen.

Voorbeeld van BTW vrijgestelde zorgverleners

Peter is HBO opgeleid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH). Binnen zijn beroep is persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens niet zomaar van toepassing. Hij is opgeleid om mensen te begeleiden, maar niet te verzorgen. Toch is Peter van mening dat hij BTW is vrijgesteld. Hij wordt ingezet binnen een zorginstelling voor verstandelijk beperkten. Onderdeel van zijn werkzaamheden gedurende de dag is dat hij bewoners helpt met de lichamelijke verzorging. Soms is dit complexe lichamelijk zorg. Hij biedt dus wel degelijk persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens en is BTW vrijgesteld, vindt Peter. De Belastingdienst vraagt Peter zijn diploma's op en geeft aan dat hij niet opgeleid is voor het werk waar hij BTW vrijstelling voor vraagt. Peter had als SPH nooit lichamelijke verzorging mogen bieden en is niet BTW vrijgesteld.

Lees ook: ZZP-ers in de zorg zijn zelfstandig zorgprofessional. Hoe zit dat?

BTW vrijstelling geldt niet bij commercieel werken

Werk jij in opdracht van een bureau, zoals een uitzendbureau, bemiddelingsbureau of detacheringsbureau? Dan is het belangrijk dat je goed oplet met wie jij een overeenkomst hebt. 

  • Heb jij een overeenkomst van opdracht met het uitzendbureau, bemiddelingsbureau of detacheringsbureau? Dan word jij gezien als uitzendkracht / gedetacheerde, ook als je zzp-er in de zorg bent. Dit wordt het 'ter beschikking stellen van arbeid' genoemd door het bureau aan een organisatie. Je bent commercieel aan het werk en in dit geval is er sprake van BTW plicht;
  • Bij een overeenkomst van opdracht met de zorginstelling of cliënt, heb jij een directe relatie met de partij waar jij persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens aanbiedt en zal er sprake zijn van BTW vrijstelling, mits je opgeleid bent voor dit werk. Deze werkwijze is steeds gebruikelijker geworden de afgelopen jaren en wordt 'zuivere bemiddeling' genoemd.

Voorbeeld van BTW vrijstelling bij commercieel werk

Een zzp verzorgende neemt een dienst aan bij een verpleeghuis. Zij krijgt de opdracht van bureau X. Bureau X en de zzp-er in de zorg sluiten een overeenkomst af. Bureau X sluit een overeenkomst af met het verpleeghuis. De zzp verzorgende wordt 'ter beschikking gesteld' door het bureau aan het verpleeghuis en de zzp-er dient BTW in rekening te brengen. 

Een zzp verzorgende neemt een dienst aan bij een verpleeghuis. Zij krijgt de opdracht van bureau Y. Bureau Y bemiddelt alleen en koppelt de verzorgende en het verpleeghuis aan elkaar via een overeenkomst van opdracht. De zzp verzorgende valt onder de BTW vrijstelling, want werkt direct voor een partij die persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens van de verzorgende verlangd.

Hoeveel BTW moet er betaald worden in de zorg?

Als je BTW plichtig bent als zorgverlener, dan dien je 21% in rekening te brengen bij jouw klant. Dit doe je door bovenop jouw uurtarief, 21% op te tellen als je je factuur opmaakt. Je telt dus als het ware 'belasting' op over jouw 'omzet'. Daarom wordt de BTW ook wel 'omzetbelasting' genoemd. De BTW draag je per drie maanden af via de zogenaamde 'aangifte omzetbelasting'. Bij jouw aangifte omzetbelasting draag je aan de Belastingdienst af wat je in rekening hebt gebracht bij jouw klanten, maar mag je daar jouw eigen gemaakte BTW uitgaven vanaf trekken. Als je BTW plichtig bent, heb je dus ook het recht om BTW terug te vragen over de uitgaven die jij gedaan hebt.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg