Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Contractering zorg zzp-ers

Contractering zorg zzp-ers door gemeenten kent veel variatie

zorgaanbieder Jul 28, 2021

Wil jij werken als zzp in de zorg? Dan kun je bijvoorbeeld overwegen om eigen cliënten in zorg te nemen. Hiermee word je een 'solistisch werkende zorgaanbieder'. Of je gecontracteerd kunt worden hangt af van de mogelijkheden die een financier biedt. In het geval van gemeenten zie je dat de contractering zorg zzp-ers door gemeenten veel variatie in eisen kent.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor WMO en Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Zij geven hier vorm aan door contracten te sluiten met aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Of gemeenten contractering zorg zzp-ers toestaan is aan henzelf. Ze zijn niet verplicht om zzp-ers in de zorg te contracteren, maar hebben hier wel de mogelijkheid toe.

Contractering zorg zzp-ers: gunningsproces verschilt

Als je naar het inkoopbeleid van gemeenten kijkt, dan merk je dat zij verschillend aankijken tegen het proces van contractering. Ik neem de Open house constructie en de openbare procedure door. Bij het inkoopproces van 'Open house' kan de gemeente een zorgaanbieder contracteren zonder een aanbestedingsprocedure te doorlopen. Ook zzp-ers in de zorg kunnen hier met regelmaat gebruik van maken. Bij Open House sluit de gemeente overeenkomsten met iedere zorgaanbieder die bereid is te voldoen aan door de gemeente gestelde voorwaarden. Bij een  openbare procedure is er een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt en iedere geïnteresseerde zorgaanbieder kan direct inschrijven. Vervolgens kijkt de gemeente of zij jou een geschikt aanbieder vinden en krijg jij vervolgens een contract aangeboden.

Contractering zorg zzp-ers: eisen verschillen

De eisen die gemeenten stellen aan zorgaanbieders kunnen wezenlijk verschillen. Neem bijvoorbeeld deze binnenkomende vraag: "Voor de nieuwe aanbesteding voor 2022 mijn organisatie lid zijn van een beroepsvereniging die visitaties uitvoert. Het lidmaatschap van de beroepsvereniging vervangt een HKZ-certificaat in de thuiszorg. Hoe ga ik hiermee om?" In dit geval heeft de gemeente haar eisenpakket aangepast. Sommige gemeenten vragen een keurmerk, anderen niet. In dit geval kiest een gemeente ervoor om lidmaatschap van een beroepsorganisatie verplicht te stellen. De gemeente gaat er vanuit dat deze beroepsorganisatie visitaties uitvoert. Het is de vraag of dit zo is. Er zijn beroepsorganisaties die dit faciliteren. Ook zijn er beroepsorganisaties die geen visitaties doen. De gemeente is op zoek naar een 'check' op de professionaliteit en kijkt hiervoor naar de beroepsorganisatie in plaats van een keurmerk.

Lees ook: Wat is gecontracteerde zorg?

Contractering zorg zzp-ers door gemeenten kent veel variatie

Het proces van contractering door een gemeente kan gunstig zijn. Het biedt de mogelijkheid om direct met cliënten in contact te staan. Je kunt een zorgovereenkomst afsluiten en dat is waar sommige zzp-ers graag voor zouden gaan. De vraag is wel welke eisen er gesteld worden aan zzp-ers. Ook komt het voor dat de eisen die gemeenten stellen, niet haalbaar blijken in de praktijk. Hou dus goed in de gaten welke eisen gelden en ze haalbaar zijn voor jou. Zo niet, treedt dan in gesprek met de gemeente.

Mijn naam is Lex Tabak en al meer dan 15 jaar ben ik actief met en voor zzp'ers in de zorg. In de geaccrediteerde online training 'De basis op orde' ga ik uitgebreid in op de vier rollen die jij hebt als zzp'er in de zorg. Hieronder valt ook 'de zzp'er als zorgaanbieder'. Daar hoort het vraagstuk van financiering van zorg bij. In mijn training leg ik alles uit over wat er komt kijken bij het zzp-schap in de zorg en hoe je kansen benut en de grootste risico's voorkomt.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg