Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De Wtza en PGB

De Wtza en PGB: hoe zit het met wet- en regelgeving?

wtza Jul 13, 2021

Verleen jij zorg als zzp-er via het PGB? Dan is de Wtza waarschijnlijk ook van toepassing op jou. In dit artikel gaan we in op de Wtza en PGB. Hoe zit het met wet- en regelgeving? De kans is groot dat je als zzp-er in de zorg met de Wtza aan de slag moet.

Wat is de Wtza?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is een wet die op 1 januari 2022 van kracht is. Deze wet regelt de toetreding van zorgaanbieders in het zorgstelsel. De wet geldt ook voor zzp-ers in de zorg die nieuw binnen komen en al werkzaam zijn in de zorg. Het komt erop neer dat bestaande en nieuwe zzp-ers in de zorg verplicht zijn zich te melden bij de Inspectie. Door je te melden bevestig je dat je zal voldoen aan de kwaliteitswet Wkkgz.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? WKKGZ eisen: waar moet ik aan voldoen?

Welke soorten PGB zijn er?

We kennen een aantal soorten financiering. Namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het Persoonsgebonden Budget is een manier waarop je zorg kunt financieren. Door te kiezen voor een PGB kun je de regie nemen over de wijze waarop geld besteed wordt. In tegenstelling tot het PGB, is de Wtza is niet op alle financieringsvormen van toepassing. De Wmo en Jeugdwet zijn namelijk uitgezonderd van de kwaliteitswet Wkkgz en dus uitgezonderd van de Wtza. Hoe zit het per financieringsvorm?

  • De Wtza is van toepassing op zorg die vergoed wordt uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kan via PGB;
  • Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Wtza eveneens van toepassing. Ook deze financieringsvorm kan via PGB;
  • Wmo en Jeugdzorg zijn weliswaar mogelijk in PGB vorm, maar vallen niet onder de Wkkgz en dus niet onder de Wtza;

Samengevat

  • Alle financieringsvormen kun je in principe in PGB vorm krijgen;
  • Niet alle financieringsvormen zijn van toepassing op de Wtza.

PGB en de Wtza

Lever je als zzp-er zorg vanuit Zvw of Wlz financiering via het PGB? Dan is de Wtza van toepassing. Bij Wmo en Jeugdzorg PGB is dit niet het geval. Lever je een combinatie van financieringsvormen, zoals deels Zvw en Wmo? Dan is de Wtza van toepassing omdat er een deel financiering tussen zit (Zvw) die met zich meebrengt dat je aan wet- en regelgeving voldoet. 
 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg