Gratis ZZP webinars
Terug naar het overzicht
Definitie van solist is

Definitie van solist is ook verbreed door de Wtza

zorgaanbieder Jan 14, 2022

Met de komst van de Wtza is er veel veranderd voor zzp'ers in de zorg. Naast het feit dat iedere zzp'er als zorgaanbieder wordt gezien, worden zzp'ers inmiddels ook allemaal als 'solist' aangemerkt. Dit was tot 1 januari 2022 niet het geval. De definitie van solist is ook verbreed door de Wtza, net als die van zorgaanbieder.

Voor de komst van de Wtza

Voor de komst van de Wtza was er alleen sprake van een 'solist' als het ging om een 'solistisch werkende zorgverlener'. Een solistisch werkende zorgverlener is een zzp'er die zelfstandig zorg verleent aan eigen clienten, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft. Voor de komst van de Wtza werd de solistisch werkende zorgverlener als 'solist' afgekort. 

Met de komst van de Wtza

Nu de Wtza van start is, blijkt dat het woord 'solist' ook van toepassing is op onderaannemers die geen eigen cliënten hebben. Zij werken voor zorgorganisaties, maar worden wel als 'solist' benoemd. De definitie van 'solist' is dus verbreed door de Wtza. Naast solistisch werkende zorgverleners worden dus nu ook onderaannemers gezien als 'solist'.

Quotes over solisten

Toetredingzorgaanbieders.nl - "Het gaat bij solisten niet alleen om de solistisch werkende zorgverleners, maar ook om de zorgverlener die in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent en niet in dienst is van die instelling, zoals bijvoorbeeld zzp-ers."

Toetredingzorgaanbieders.nl - "Een solist is een zorgverlener die zelfstandig werkt. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan zzp-ers die of zelf zorg verlenen, of in opdracht van een instelling zorg verlenen."

Toetredingzorgaanbieders.nl - "Ook onderaannemers moeten zich melden....wat betreft ‘solisten’ is de meldplicht ook van toepassing op zorgverleners die -anders dan in dienst van een instelling- in opdracht van een instelling zorg verlenen."

CIBG - "Met zzp’er (ook bekend als 'solist’) bedoelen we iemand die - zelfstandig of in opdracht van een zorgaanbieder - zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft."

Alle zzp'ers in de zorg zijn 'solist' en 'zorgaanbieder'

De Wtza heeft een aantal zaken veranderd voor zzp'ers in de zorg. Ze worden inmiddels allemaal gezien als zorgaanbieder en ze worden allemaal gezien als 'solist'. Alle zzp'ers in de zorg vallen via de Wtza onder de Wkkgz en Jeugdwet. Hiermee zou je het volgende kunnen samenvatten over zzp'ers in de zorg.

  • Alle zzp'ers in de zorg zijn zorgaanbieder. Zij vallen onder de Wkkgz en Jeugdwet;
  • Alle zzp'ers in de zorg worden gezien als 'solist', met of zonder eigen cliënten;
  • Solistisch werkende zorgverleners is van toepassing op zzp'ers met eigen cliënten.

Wil jij jouw basis op orde brengen als 'solist' en 'zorgaanbieder'? Het Wtza abonnement is hier op ingericht. Afsluiten doe je hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg