Gratis ZZP webinars
Terug naar het overzicht
Een cliënt met schuldenproblematiek

Een cliënt met schuldenproblematiek? Pas dan op als zzper in de zorg

zorgaanbieder Oct 29, 2021

In dit artikel bespreken we een praktijkvoorbeeld van een collega zzper in de zorg. Heb jij een cliënt met schuldenproblematiek? Pas dan op als zzper in de zorg, zo blijkt uit dit voorbeeld. Voor je het weet moet jij je op gaan stellen als een nieuwe schuldeiser. 

Voorbeeld uit de praktijk

Een zzper in de zorg biedt thuiszorg aan een cliënt. De financiering verloopt via ongecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat de cliënt de rekening van de zzper doorstuurt naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed de cliënt de rekening van de zzper en deze hoort dit vervolgens over te maken naar de zzper zelf. Dat geld komt echter niet aan bij de zzper. De cliënt blijkt schuldeisers te hebben en die gaan voor. Daar komt de zzper achter op het moment dat hij navraag doet over waarom de factuur niet betaald wordt. Er blijkt sprake van begeleiding bij schuldenproblematiek en bestaande schuldeisers worden eerst uitbetaald. Het geld voor de zorg gaat dus niet naar de zzper.

Mag zorggeld gebruikt worden voor schulden?

Als zorgverlener denk je misschien dat geld voor de zorg ook voor de zorgverlener bedoeld is. Dat het daar terecht moet komen. Op zich is dit niet vreemd gedacht, maar de praktijk is anders. Geld is geld en op het moment dat zorggeld op de rekening van iemand met schulden terecht komt, eindigt het op de grote hoop. Op het moment dat iemand schuldenproblematiek heeft en een instantie geld stort op de rekening van die persoon, wordt het onderdeel van het schuldentraject. In het geval van deze zzper, komt het geld voor zijn dienstverlening terecht bij diverse schuldeisers uit het verleden. Bijzonder in dit voorbeeld is dat één van die schuldeisers, de zorgverzekeraar zelf is. Anders gezegd: de zorgverzekeraar keert het geld voor de werkzaamheden van de zzper niet uit aan de cliënt, maar verrekent dat met de verzekerde om achterstallige zorgpremies te verhalen. Dit is toegestaan bij een cliënt met schuldenproblematiek.

De zzper in de zorg als schuldeiser

Voor de zzper in de zorg zit er niets anders op dat in de rij aansluiten bij de andere schuldeisers. Formeel zal de zzper in de zorg ook een schuldeiser moeten worden, om kans te maken op vergoeding van de geleverde zorg. Het Ondernemersplein heeft een stappenplan voor als een klant een factuur niet betaald. Deze stappen zijn noodzakelijk voordat je formeel een incasso procedure op kan starten. Voor een zorgverlener is het uiteraard niet prettig om de cliënt te dwingen te betalen. Toch kun je niet anders en moet je je realiseren dat het leveren van zorg een zakelijke overeenkomst betreft tussen jou en de cliënt. Bij een cliënt met schuldenproblematiek wordt de zzper in de zorg dus schuldeiser.

Hoe kun je deze situatie voorkomen?

In dit voorbeeld zitten een aantal punten waar je vragen bij kunt stellen en een aantal lessen die je kunt leren.

Tips om problemen te voorkomen

  • Laat de cliënt formeel bevestigen dat er géén sprake is van een formeel schuldentraject. Dit kun je opnemen in je algemene voorwaarden als zzper, of jouw overeenkomst van opdracht. Op die manier ben je op voorhand gewaarschuwd en heb je een check gedaan. Zeker als je te maken hebt met schuldhulpverlening, dan kom je daar op deze wijze snel achter;
  • Werk met een voorschot. De zzper komt er in dit geval achter dat er betalingsproblemen zijn nadat de factuur verstuurd is en het geld niet wordt gestort. In de thuiszorg kan dit over aanzienlijke bedragen gaan. Net zoals er bij huurders een aantal maanden borg wordt verlangd als voorschot, is het misschien niet vreemd om daar als zzper in de zorg ook over na te denken;

Vragen die je kunt stellen

  • Heeft de zorgverzekeraar geen belang bij continuïteit van zorg? De zorgverzekeraar stuurt aan op gecontracteerde zorg. In dit voorbeeld is er ongecontracteerde zorg geleverd. Bij gecontracteerde zorg verloopt de betaalrelatie direct tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Het geld kan dan niet aangewend worden voor schulden. Dit is niet zo bij ongecontracteerde zorg, omdat de betaalovereenkomst en akte van sessie niet meer mogelijk zijn. Het geld eindigt dan dus op de rekening van de cliënt en komt terecht bij schuldeisers. De zorgverzekeraar zal de cliënt dan ook adviseren om een gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen;
  • Had de schuldhulpverlener geen meldplicht? De zzper heeft in een vroeg stadium contact gehad met de schuldhulpverlener, maar had niet door dat dit een schuldhulpverlener was. De schuldhulpverlener presenteerde zich als zaakwaarnemer van de cliënt. Het is een reële vraag of de zzper voor aanvang van de dienstverlening niet gewaarschuwd had moeten worden, omdat het logisch zou zijn dat er nieuwe schulden zouden ontstaan op het moment dat er zorg geleverd zou worden. Deze vraag ligt voor aan de rechtsbijstandverzekering van de zzper.

Heb jij weleens met een soortgelijke situatie te maken gehad? We zijn benieuwd. Meld je met jouw verhaal >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg