Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Een eigen rechtspositie voor

Een eigen rechtspositie voor zzp-ers in de zorg. Wat is dat?

ib-ondernemer Oct 04, 2021

Er gaan steeds meer stemmen op voor een eigen rechtspositie voor zzp-ers. Op het moment dat zelfstandigen een rechtspositie zouden krijgen verandert er veel voor zzp-ers in de zorg. Voordat we bespreken wat de voordelen zijn aan een eigen rechtspositie, beginnen we eerst met de vraag: 'een eigen rechtspositie voor zzp-ers in de zorg. Wat is dat?'

Wat is een eigen rechtspositie voor zzp-ers?

Als jij een rechtspositie hebt als ondernemer, zijn de rechten en plichten jouw maatschappelijke positie bekend. In het geval van een rechtspositie voor zzp-ers, weten zowel jij als jouw opdrachtgever de rechten en plichten die gelden vanuit een juridisch oogpunt. Met een rechtspositie als ondernemer weet je wanneer je het goed doet, omdat vooraf bekend iswat je rechten en plichten zijn. Een eigen rechtspositie voor zzp-ers zou dus betekenen dat je precies weet hoe je om moet gaan met contractvorming, belastingregels en sociale zekerheid. Je krijgt daarmee zekerheid vooraf over jouw positie.

ZZP-er heeft nu geen juridische positie

Misschien ben je inmiddels heel gewend geraakt aan de naam 'zzp-er'. De meeste mensen weten waar een zzp-er voor staat, namelijk zelfstandige zonder personeel. Wat veel mensen niet weten, is dat een zzp-er geen officiële benaming is. Juridisch heeft het woord geen betekenis. Je kunt dus niet zeggen dat je officieel een zzp-er in de zorg bent, omdat die titel eigenlijk nergens formeel staat geregistreerd. Dit komt omdat de zzp-er geen eigen positie in wetgeving heeft. Het gevolg hiervan is dat altijd achteraf moet blijken of je wel of geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting bent. Als je geen rechtspositie hebt, dan weet je dus niet precies waar je aan toe bent. Dit geldt zeker voor zzp-ers in de zorg.

Draagvlak voor eigen rechtspositie groeit

Joost Eerdmans van JA21 diende onlangs een motie in om zzp-ers een eigen rechtspositie te gaan geven. Iedereen stemde voor, behalve CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Een eigen positie zou betekenen dat de zzp-er op een veilige manier zou kunnen ondernemen, omdat de spelregels helder zijn. Alhoewel het niet eenvoudig wordt om een eigen positie te organiseren voor de zzp-er, is het opvallend dat er toch behoorlijk wat draagvlak is voor dit voorstel. Het is een voorstel dat binnen het manifest van Vereniging Zelfstandigen Nederland ook precies zo wordt omschreven..

"VZN pleit voor een stevige verankering van de positie van zzp-ers, waarbij rechten en plichten over contractvorming, fiscaliteit en sociale zekerheid wettelijk zijn vastgelegd. Een volwaardige en duidelijke rechtspositie is gebaat bij het formuleren van uitgangspunten die bepalen of iemand zelfstandige is. Zelfstandig ondernemerschap wordt dan aan de hand van een aantal indicaties beoordeeld. Hierbij is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij objectieve criteria die eenvoudig, feitelijk vastgesteld kunnen worden door zowel de zelfstandige als door zijn of haar opdrachtgevers."

Wat zijn de voordelen van een eigen rechtspositie?

Op het moment dat zzp-ers een eigen fiscale en juridische positie zouden hebben in de wet, dan wordt vooraf duidelijk aan welke eisen je moet voldoen. Op dit moment is het zo dat bekend is hoe je hoofdwaarschijnlijk voldoet aan de spelregels van ondernemerschap.

Lees ook: ZZP-ers in de zorg en ondernemer voor de Inkomstenbelasting. Hoe zit dat?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?