Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Geldt de Arbeidstijdenwet voor

Geldt de Arbeidstijdenwet voor zzp-ers in de zorg?

ib-ondernemer Sep 20, 2021

Onlangs ontvingen wij van een zelfstandige in de zorg een vraag over werktijden. 'Geldt de Arbeidstijdenwet voor zzp-ers in de zorg?' In dit artikel gaan we in op deze vraag en lichten we toe hoeveel uur een zzp-er mag werken. 

Wat is de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet is een wet die de spelregels voor werk- en rusttijden vastlegt voor medewerkers. Het doel van de Arbeidstijdenwet is het voorkomen van onveilige en ongezonde werksituaties. Via de Arbeidstijdenwet wordt het welzijn van de medewerkers beschermd. Naleving van de Arbeidstijdenwet is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Welke spelregels gelden bij de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet stamt uit 1995 en heeft een aantal spelregels. Hieronder een aantal voorbeelden van standaard bepalingen.

  • Medewerkers tot 18 jaar mogen maximaal 9 uur per dienst, 45 uur per week en gemiddeld 40 uur per week over 4 aaneengesloten weken werken;
  • Als je langer dan 5,5 uur werkt tijdens een dienst, heb je volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze;
  • Medewerkers vanaf 18 jaar mogen maximaal 12 uur per dienst, 60 uur per week en gemiddeld 48 uur per week over 16 aaneengesloten weken werken;
  • Werk je langer dan 10 uur per dienst, dan heb je recht op 45 minuten pauze.
De bedoeling van de Arbeidstijdenwet is dus het maximaliseren van de belasting van medewerkers. Ben je benieuwd naar de specifieke arbeidstijden voor de zorg, dan kun je deze hier inzien. 
 

Geldt de Arbeidstijdenwet voor zelfstandigen?

Nee, de Arbeidstijdenwet geldt niet voor zelfstandigen. Voor zzp-ers zijn er geen regels voor rusttijden en werktijden. Alleen zelfstandigen in de mijnbouw, het vervoer en als je als zelfstandige duikwerkzaamheden uitvoert is de Arbeidstijdenwet van toepassing. Voor zzp-ers in de zorg geldt de Arbeidstijdenwet dus niet. Heb je dan een maximum aantal uur dat je mag werken per week als zzp-er? Ook dat niet. Als zzp’er in de zorg heb je geen maximum aantal werkuren per week. Je zou daarmee de conclusie kunnen trekken dat je kunt werken zoveel je wilt, maar in de zorg ligt dat toch net even wat anders. 

Let op de Arbowet, náást de Arbeidstijdenwet

Er is namelijk ook nog een Arbowet, die stelt dat je geen gevaar mag vormen voor anderen. Hiermee is de 'geest' van de Arbeidstijdenwet toch nog enigszins van toepassing op de zzp-er in de zorg. Je hebt namelijk te maken met kwetsbare patiënten, cliënten en deelnemers en kunt niet voorbij gaan aan hun veiligheid. De algemene arboregels stellen namelijk dat je gevaar voor anderen moet voorkomen en je moet zorgen voor jouw eigen veiligheid door je verantwoord te gedragen. Levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid met voorkomen worden. Ernstige arbeidsrisico's moeten voorkomen worden. 

Geldt de Arbeidstijdenwet voor zzp-ers in de zorg?

Stel dat je een dagdienst werkt binnen een ziekenhuis op de Spoed Eisende Hulp en diezelfde dag een nachtdienst voor een ambulancedienst. De dag erna werk je een avonddienst op de SEH en daarna weer een nachtdienst op de ambulance. Is dat verantwoord? Ben je fit en vitaal genoeg om jouw eigen veiligheid en de mensen aan wie je zorg verleent te garanderen? Besef dat je aansprakelijk te stellen bent op het moment dat je de veiligheid van een ander in gevaar brengt. De Arbeidstijdenwet geldt in formele zin niet voor zzp-ers in de zorg, maar daar houdt jouw verantwoordelijkheid niet op als je de arboregels erop naslaat.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?