Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe actief werven bemiddelaars

Hoe actief werven bemiddelaars onder vast personeel van ziekenhuizen?

flexwerken Jun 29, 2022

Een online survey van Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) laat zien dat ziekenhuizen bemiddelingsbureaus ervan verdenken actief onder vaste medewerkers te werven. Daarnaast vermoeden ziekenhuizen dat zonder bemiddelingsbureaus en detacheringsbureaus, medewerkers nog in een vast dienstverband zouden zitten. Hoe actief werven bemiddelaars onder vaste medewerkers?

Onderzoek van ziekenhuizen

In een recente nieuwsbrief van StAZ, een 'samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen', doen zij een oproep voor deze online enquete. De ziekenhuizen willen meer zicht krijgen op 'de signalen over het toenemend aantal flexwerkers in de zorg'. Het onderzoek gaat over de ervaringen van vaste medewerkers met externe flex. Aan zzp'ers wordt gevraagd waarom zij voor het ondernemerschap kiezen. Meest opvallend aan de survey is de wijze waarop er naar de rol van de bemiddelaar wordt 'gevraagd'.

Hoe actief werven bemiddelaars onder vast personeel?

In de survey vallen twee vragen op die betrekking hebben op de rol van bemiddelaars (intermediairs) in de zorg. Via twee gesloten stellingnames wordt de rol van de bemiddelaar opgehaald. De volgende twee standpunten worden aan de flexwerker voorgelegd.

  • 'Het zzp- of detacheringsbureau waar ik werk heeft mij actief benaderd om zzp-er of gedetacheerde te worden'
  • 'Zonder dit bureau had ik nu nog in loondienst binnen de branche ziekenhuizen gewerkt.'

Bij deze twee stellingnames mag de flexwerker aangeven of hij / zij het ermee eens is of niet. Het zijn tegelijkertijd ook de enige twee manieren waarop er naar de rol van de intermediair wordt gevraagd. Voor ons reden om ons af te vragen: hoe actief werven bemiddelaars onder vast personeel van ziekenhuizen?

De intermediair als strategisch partner

We spreken Noël de Vries, directeur van TMI. TMI is één van de grootste detacheerders van ons land en verleent aan nagenoeg alle ziekenhuizen haar diensten. Hoe ziet TMI haar rol als bemiddelaar, detacheerder en uitzendbureau richting ziekenhuizen? De Vries: "Wij zien onszelf als een strategische partner. We gaan samenwerkingen aan met onze opdrachtgevers waarbij wij voorzien in een dienst waar op dit moment veel vraag naar is. Het ziekenhuis is de klant en daar gaan wij zeer zorgvuldig mee om. Dat geldt ook voor onze houding naar de vaste medewerkers van ziekenhuizen."

Hoe actief werft TMI onder vast personeel?

"Wij werven niet onder vaste medewerkers van onze klanten. We doen geen acquisitie van kandidaten bij onze opdrachtgevers of via LinkedIn. Het is overigens sowieso geen beleid om kandidaten persoonlijk te benaderen. We maken ons als bureau bekend via de zogenaamde 'socials', maar letten daarbij zorgvuldig op waar en hoe we dat doen. We hebben er geen enkel belang bij om onze opdrachtgevers te verzwakken door gericht zorgmedewerkers aan te gaan schrijven. Het is teleurstellend te lezen dat die suggestie via de vragenlijst gewekt wordt." - de Vries.

Waarom verlaten zorgmedewerkers het vaste dienstverband?

Dat samenwerkende ziekenhuizen zich steeds steviger aan het oriënteren zijn op de oorzaak van het hoge verloop en de uitstroom, is een positieve ontwikkeling. Steeds minder zorgmedewerkers die hun dienstverband opzeggen, keren terug in een dienstverband in de zorg. In de zoektocht naar een verklaring wie verantwoordelijk gemaakt kan worden voor de uitstroom, is het bemiddelingsbureau blijkbaar een kandidaat geworden. Daarmee richten de ziekenhuizen zich echter niet op de bron van het probleem. De intermediair heeft de afgelopen jaren een spilfunctie gekregen, omdat deze een oplossing bood aan werkenden in de zorg. Dat de zorgmedewerker massaal gekozen heeft voor een bestaan als flexwerker heeft echter een andere ontstaansgeschiedenis. Laten we hopen dat dit onderzoek de ziekenhuizen hier meer inzage in geeft.

Lees ook: Wat houdt zorgmedewerkers tegen om voor een dienstverband te gaan?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg