Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe blijf je bevoegd

Hoe blijf je bevoegd en bekwaam als zzp'er in de zorg?

zorgaanbieder zorgprofessional Feb 28, 2022

Het is een veelgestelde vraag bij startende zzp'ers in de zorg. Hoe blijf je bevoegd en bekwaam als zzp'er in de zorg? In dit artikel gaan we in op hoe dat werkt voor zzp'ers in de zorg. 

Eigen aansprakelijkheid voor bevoegd en bekwaam

Al zzp'er onderneem je voor eigen rekening en risico. Als zzp'er in de zorg geldt dit ook en ben je dus zelf aansprakelijk voor het werk wat je doet. Zeker bij bevoegd en bekwaam zijn is dit belangrijk. Of jij je in laat zetten voor bepaalde zorg is namelijk jouw keuze. Er is niemand die toezicht houdt of jij wel opgeleid bent voor het werk dat je doet (bevoegd) en ervaren genoeg bent om het werk uit te voeren (bekwaam). Zeker met het zeer gevarieerde werk dat zzp'ers doen is het belangrijk dat je zorgvuldig afweegt welke zorg je wel en niet verleend.

Volg de richtlijn van de beroepsgroep

De manier waarop je binnen een dienstverband bevoegd en bekwaam blijft, geldt ook voor zzp'ers in de zorg. De wijze waarop de beroepsgroep via bijvoorbeeld een beroepsnorm heeft uitgewerkt waar je aan moet voldoen, blijft van kracht. Immers, een beroepsgroep zal niet jouw arbeidsrelatie centraal stellen (zzp of dienstverband), maar jouw vak. Vanuit jouw vak en de beroepsnorm kun je achterhalen wat van jou verlangd wordt op welk moment. Daarmee kun jij je accreditatie op orde houden. Naast het bevoegd en bekwaam blijven in je vak, heb je als zzp'er nog meer op orde te brengen. Welke doelgroep bedien je?

Inclusie en exclusie criteria

Welke zorg je verleend is afhankelijk van de cliënten waar je voor zorgt. Het is belangrijk dat je op voorhand afbakent wat je wel en niet doet. Dit hoort je te beschrijven en maakt deel uit van de eisen vanuit de kwaliteitswet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Welke cliënten 'inclusief' zijn aan jouw zorg en welke 'exclusief' zijn voor zorgverlening kun je beschrijven. Dit noem je de inclusie en exclusie criteria. Het zijn de eisen die jij hanteert bij het kiezen van de zorg die jij biedt. Binnen het document P10.1 Bedrijfsprofiel en reikwijdte van ons kwaliteitssysteem vragen we aan zzp'ers om te beschrijven welke cliënten zij bedienen.

Wil je alles weten over de Wkkgz eisen voor zzp'ers in de zorg? Je leest het hier.

Welke competenties en vaardigheden zijn nodig?

Nu we weten welke doelgroepen jij bedient als zzp'er, kunnen we ook inzoomen op welke scholing nodig is, naast de basis scholing voor jouw vak.

Annemarie krijgt een opdracht aangeboden voor het werk binnen een zorgorganisatie met een Korsakov afdeling. Ze is opgeleid als verpleegkundige, maar heeft nog nooit met Korsakov patiënten te maken gehad. Ze is als verpleegkundige wel bevoegd en bekwaam, maar ze heeft (nog) geen kennis van de specifieke doelgroep van Korsakov patiënten. Ze besluit om een scholing te volgen over deze doelgroep. Op die manier laat zij haar kennis aansluiten bij haar doelgroep.

Naast het bevoegd en bekwaam blijven in je vak, wordt dus ook verwacht dat je wat kennis betreft een match houdt met de doelgroep. Hoe blijf je bevoegd en bekwaam als zzp'er in de zorg? Daar is voor nodig dat je bewust bijhoudt welke opdrachten je aanneemt en welke scholing daarvoor nodig is.

Beschrijf jouw scholing in een opleidingsplan

Dat je 'van plan bent' scholingen en trainingen te volgen is niet voldoende voor de Inspectie. Je hoort deze te beschrijven in een scholingsplan of opleidingsplan. Binnen ons Wtza abonnement hebben we daar een format voor opgenomen. De bedoeling van zo'n plan is dat je uitschrijft wat voor scholing je gaat doen, met welke reden en wanneer de scholing plaats gaat vinden.

Lees ook: Bevoegd en bekwaam blijven. Jouw opleidingsplan op één A4.

Hoe blijf je bevoegd en bekwaam als zzp'er in de zorg?

  • Volg de algemene richtlijnen van je beroepsgroep;
  • Beschrijf welke zorg je wel en niet levert;
  • Stem daar je scholing op af;
  • Beschrijf dit in een (beknopt) opleidingsplan.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg