Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe verbeteren zzp-verzorgenden

Hoe verbeteren zzp-verzorgenden de kwaliteit van zorg?

zorgaanbieder Jun 21, 2022

De kwaliteit van zorg verbeteren, is helemaal niet nieuw voor zzp-verzorgenden. Daar zelf verantwoordelijk voor zijn als zorgaanbieder, is dat vaak wel. Kwaliteit van zorg staat hoog op de verlanglijst van zzp'ers in de zorg. Wat daar allemaal bij komt kijken, lichten we toe in dit artikel.

Complete verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg

Hoe verbeteren zzp-verzorgenden de kwaliteit van zorg? Een zzp-verzorgende is ook in de rol van zorgaanbieder verantwoordelijk voor goede en veilige zorg. Die laatste rol is voor de meeste zorgverleners nieuw. Als verzorgenden in loondienst werken zijn ze eraan gewend dat de werkgever een aantal zaken regelt. Denk aan verplichte scholing om kennis en vaardigheden op peil te houden. Kwaliteit meten en beleid maken, wordt ook centraal geregeld. Vaak zorgt een stafafdeling ervoor dat er aan wet - en regelgeving wordt voldaan.  Dat doen zzp‘ers in de zorg  allemaal zelf. Zij vervullen zelf de rol van zorgaanbieder en doen dat vanuit hun eigen visie op zorg. Daarmee onderscheiden zij zich van medewerkers in loondienst.

Bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten

Verzorgenden willen als zzp'er op hun eigen manier bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Of dat lukt, zie je op verschillende manieren. Dat zit in een glimlach voor een cliënt, een dankwoord van de cliënt, maar ook als het dagelijkse leven van de client zichtbaar prettiger verloopt. Naast veilige zorg bieden is samenwerken met de cliënt of patiënt belangrijk voor kwaliteit. Dit lezen we ook in het pas verschenen Witboek 2022 waarin helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vertellen hoe trots ze op hun vak zijn. Een citaat:

Patiënten/cliënten zeggen vaak: “dankjewel dat je naar mij geluisterd hebt”. Ik denk dat heel veel verpleegkundigen en verzorgenden gesprekspartners zijn. Je verhaal doen als patiënt zonder dat er een oordeel wordt gegeven, of direct een advies, maar samen kijken wat nu eigenlijk het probleem is en wat wil de patiënt eigenlijk zelf. Het luisteren en doorvragen is onze professie, maar ook samen naar oplossingen zoeken of steun geven als er geen oplossing is. Bron

Naast de cliënt staat voor kwaliteit van zorg. 

Kwaliteit van zorg komt dus tot uiting in de zorgverlening van cliënten. ZZP-verzorgenden doen dat door  cliënten te ondersteunen bij het omgaan met verlies van lichaamsfuncties en de gevolgen van ziekte of beperking. Hoe verbeteren zzp-verzorgenden de kwaliteit van zorg? Ze verzorgen, verplegen, begeleiden en ondersteunen hen met advies en praktische handvatten. Daarbij laveren ze tussen verwachtingen en wat ze waar kunnen maken.

De waarde van verplegen voor de patiënt is dat je als verpleegkundige of verzorgende echt naast de patiënt staat. Je staat aan hun kant, denkt mee, helpt mee, coacht mee, maar bent ook wel eens de advocaat van de patiënt. Wat ik daarmee wil zeggen is dat wij opkomen voor wat het beste is voor de patiënt. Waarom? Omdat de patiënt vaak tegen ons veel meer zegt en ware klachten en gevoelens deelt, dan dat ze aan de arts vertellen. Bron

Lees ook: Onderzoek naar alle verzorgenden IG. Dit is wat zzp'ers vertellen!

Aandacht voor kwaliteit met de eisen vanuit de Wkkgz

Er wordt van zzp'ers in de zorg verwacht dat zij hun onderneming op orde brengen. Of  zzp'ers nu als onderaannemer werken of met eigen cliënten: zzp'ers in de zorg zijn zorgaanbieder en de wet- en regelgeving geldt ook voor hen. Wat wordt er dan van verwacht? In dit artikel vind je een Wkkgz checklist die uit 16 punten bestaat.

Klachten zijn wegwijzers naar de kwaliteit van zorg

Boze cliënten hebben het recht om te klagen. Daar gaan maar liefst 9 artikelen over in de Wkkgz. Daarom moeten alle zzp'ers een klachtenregeling hebben en vaardig omgaan met de klachtenafhandeling. Nog beter is klachten zien te voorkomen. Dat lukt prima als er goed contact is  met cliënten en naasten.

Een scholingsplan hebben

Zzp verzorgenden zorgen er zelf voor dat ze deskundig zijn voor het werk dat ze aannemen. Voor werknemers in loondienst, houdt de werkgever dat in de gaten. Zzp’ers doen dat zelf en kopen scholing in.  Zij beschrijven dat in een scholingsplan of opleidingsplan. In zo'n plan staat om welke scholing het gaat doen, met welke reden en wanneer de scholing plaats gaat vinden. Binnen ons Wtza abonnement hebben we daar een format voor opgenomen

Lees ook: Bevoegd en bekwaam blijven. Jouw opleidingsplan op één A4.

Het verplichte kwaliteitssysteem gebruiken. 

Hoe verbeteren zzp-verzorgenden hun eigen bedrijf? Zelfstandig werkende verzorgenden houden hun rapportages en registraties bij in hun kwaliteitssysteem. Ook zetten zij zelf acties uit om te leren en te verbeteren. Daarmee ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat zij aan zelfreflectie doen en verbeterpunten in kaart brengen. Daarmee werken zzp 'ers aan hun eigen ontwikkeling én aan de kwaliteit van zorg.

ZZP'ers die meer uit hun kwaliteitssysteem willen halen, kunnen bij www.zzp-erindezorg.nl  een gratis Webinar volgen. Daarin geeft Lex Tabak antwoord op de vele vragen van zzp 'ers over het gebruik van een kwaliteitssysteem en waarom de Wkkgz dit verplicht stelt. Inschrijven voor het Webinar doe je hier.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg