Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Indiceren als zzp wijkverpleegkundige

Indiceren als zzp wijkverpleegkundige? Let op de risico's!

werken als zzp'er zorgaanbieder zorgprofessional May 10, 2021

Wil jij indiceren als zzp wijkverpleegkundige? Let op de risico's! Bij het stellen van indicaties voor cliënten in de wijkverpleging, spelen er extra risico's bij de uitoefening van jouw vak. Je loopt vanuit jouw rol als wijkverpleegkundige namelijk meer risico's dan je misschien denkt. Een standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet in dat geval vaak niet.

Veel wijkverpleegkundigen werken zelfstandig

Het tekort aan wijkverpleegkundigen is groot en heeft allerlei gevolgen voor de praktijk. Veel wijkverpleegkundigen hebben door de schaarste hun 'marktwaarde' ontdekt en zijn als zelfstandige actief. Zij zijn werkzaam voor zorgorganisaties als onderaannemer. Of voor individuele cliënten die een PGB of ongecontracteerde zorg willen ontvangen. Naast de spelregels die gelden voor alle zzp-ers in de zorg, spelen er een aantal extra risico's.

ZZP wijkverpleegkundigen stellen een indicatie

Het normenkader voor wijkverpleegkundigen is duidelijk beschreven en vind je hier. In de zorgverzekeringswet is het geregeld dat de wijkverpleegkundige verantwoordelijk is voor de indicatiestelling. Via de indicatiestelling bepaalt de wijkverpleegkundige noodzakelijke zorg. Deze bepaling van de zorgbehoefte wordt indiceren genoemd. Het is een belangrijk onderdeel van het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige.

Indiceren als zzp wijkverpleegkundige en risico's

Jouw indicatiestelling biedt toegang tot financiering van wijkverpleging. Dit gaat vaak om vele duizenden euro's per maand. De zorgverzekeraar moet de uren die voortkomen uit de indicatiestelling vergoeden. Je begrijpt dat de zorgverzekeraar de verplichting heeft om goed te kijken of dat geld wel goed wordt besteed. Dit noemen we 'rechtmatigheid' en 'doelmatigheid' van zorg. Aangezien de wijkverpleegkundige verantwoordelijk bent en blijft voor de indicatiestelling, kunnen er in de praktijk problemen ontstaan.

Voorbeelden van problemen voor zzp wijkverpleegkundigen

  • Een zorgorganisatie huurt een zzp wijkverpleegkundige in voor indicatiestellingen. De zorgverzekeraar voert een materiële controle uit bij de zorgorganisatie. Zij stelt vast dat de indicatiestelling niet volledig op orde is. Hierop krijgt de zorgorganisatie een terugvordering. De zorgorganisatie stelt hier de wijkverpleegkundige aansprakelijk voor;
  • Een groep aan zzp verpleegkundigen en verzorgenden huurt een zzp wijkverpleegkundige in. Deze doet de indicatiestelling en het team van zzp zorgverleners start met declareren bij de zorgverzekeraar. Dit gaat een aantal jaren goed. De zorgverzekeraar stelt tijdens een materiële controle bij de cliënt vast dat de indicatiestelling niet tijdig werd geëvalueerd door de wijkverpleegkundige. De groep aan zorgverleners moet een deel van het geïncasseerde geld terugbetalen;
  • Een wijkverpleegkundige is er van overtuigd dat een cliënt recht heeft op zorg. Deze doet een indicatiestelling en de zorgorganisatie start alvast met het leveren van zorg. Gaandeweg wordt duidelijk dat de zorgverzekeraar niet van mening is dat de verzekerde recht heeft op ZVW gefinancierde zorg. De cliënt hoort eigenlijk bij de Wlz thuis. De zorgverzekeraar wordt in het gelijk gesteld en de zorg had dus achteraf gezien nooit geleverd mogen worden.

Indiceren als zzp wijkverpleegkundige? Let op de risico's!

Voer jij je vak uit als zzp wijkverpleegkundige? Dan is dit inhoudelijk misschien niet anders dan in loondienst. Er zitten grote verschillen tussen de twee manieren van werken. In loondienst indiceer je voor 'eigen' cliënten van de organisatie. Als zzp wijkverpleegkundige 'ben' je niet van de zorgorganisatie. Hierdoor ontstaan er verschillen in aansprakelijkheid. Het is verstandig om met jouw contactpersoon rondom verzekeringen te kijken naar de aansprakelijkheid die je hebt in zo'n geval.

Eén training, alle onderwerpen

Mijn naam is Lex Tabak en ik ben zo'n 15 jaar met en voor zzp'ers in de zorg actief. Als verpleegkundige was ik ook zelf lange tijd actief als zzp'er in de zorg. In deze online training heb ik nu voor het eerst al mijn kennis en ervaring verzameld. Ik vertel over alle onderwerpen die je hier leest - en nog veel meer. Mijn online training 'De basis op orde' zorgt ervoor dat jij in staat bent het hele verhaal tot je te nemen. Op die manier geef ik een compleet beeld over alles wat er speelt en de onderwerpen die horen bij het zzp-schap. Zodat jij goed voorbereid op pad gaat als zelfstandige zorgprofessional.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg