Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijven als nieuwe zzp'er

Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

ib-ondernemer zorgaanbieder Jan 07, 2022

Wil jij je inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? In dit artikel nemen we de twee registers door waarin je ingeschreven moet staan. Dit zijn de stappen die komen kijken bij een nieuwe inschrijving als zzp'er in de zorg.

Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg bij de KvK

De meest bekende inschrijving is die van de KvK. Iedere zzp'er in de zorg moet zichzelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je bent verplicht jezelf in te schrijven als je 'als zelfstandige, goederen of diensten levert om winst te maken'. Dit is bij zzp'ers in de zorg het geval. Hun inkomen wordt 'winst' genoemd en zij leveren diensten aan mensen die zorg nodig hebben.

Wil je jezelf goed voorbereiden op jouw inschrijving als zzp'er in de zorg? In onze online training gaan we uitgebreid in op hoe je jezelf inschrijft bij de KvK. We gaan onder meer in op de rechtsvorm, de SBI code en de beschrijving van jouw activiteiten. Al deze elementen zijn van belang als je jezelf op een goede wijze in wil schrijven.

Lees ook: Is een KvK inschrijving verplicht voor zzpers in de zorg?

Inschrijving bij het Zorgaanbiedersportaal als zorgaanbieder

Sinds 1 januari 2022 worden alle zzp'ers in de zorg gezien als zorgaanbieder. De nieuwe wet Wtza brengt dit met zich mee. Voor jou als startende zzp'er in de zorg betekent dit dat je niet mag starten voordat (!) je je ingeschreven hebt op het 'Zorgaanbiedersportaal' en bent aangemeld bij de Inspectie. Het Zorgaanbiedersportaal is een populaire vertaling van het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Dit openbare register is voor iedereen te benaderen en alle zorgaanbieders zijn vindbaar via deze database.

Veel gelezen artikelen Wtza

We schrijven veel over de Wtza en zzp'ers in de zorg. De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) heeft een meldplicht voor zzp'ers geïntroduceerd. De Wtza brengt de kwaliteit Wkkgz opnieuw onder de aandacht. Wkkgz staat voor Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Hieronder vind je een aantal relevante artikelen die je als bron kunt gebruiken.

Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

Een nieuwe zzp'er in de zorg moet zich inschrijven bij zowel de KvK als het Zorgaanbiedersportaal. Dit zijn de praktische stappen.

  • De inschrijving bij de KvK start hier;
  • Doe zelf de suggestie voor een juiste SBI-code. Meer uitleg vind je hier;
  • Doe een aanvraag voor een eHerkenning voor zzp, zodat je je kunt aanmelden als nieuwe zorgaanbieder;
  • Start met de eHerkenning inlog gegevens de inschrijving als nieuwe zorgaanbieder.
  • Bewaar zowel jouw kopie handelsregister KvK als jouw bewijs van inschrijving Zorgaanbiedersportaal;
  • Start pas met zorgverlening als je zowel bij de KvK als het Zorgaanbiedersportaal ingeschreven staat. 

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? WKKGZ eisen voor zzp'ers

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg