Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
inspectie beoordeel zorg zzp'er

Inspectie (IGJ) beoordeelt zorg zzper in de praktijk. Hoe werkt dat?

werken als zzp'er Sep 13, 2021

In Nederland houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht op het voldoen aan zorggerelateerde wet- en regelgeving. Dit is ook het geval voor zzp'ers. Maar hoe handelt de IGJ bij een controle? We beschrijven de handelswijze aan de hand van een controle in oktober 2019 bij Sara's Thuiszorg. Dit geeft een goed beeld.

1ste controle door IGJ

In oktober 2019 krijgt een zzp’er in de zorg een eerste controle van de IGJ. Het rapport hierover vind je hier. Deze zzp’er levert als verzorgende laag complexe zorg thuis. Zij doet dit samen met een aantal andere zzp’ers en vormt daarmee een vast groepje. Het bezoek van de Inspectie is vooraf aangekondigd. Waar de Inspectie precies naar zou vragen was vooraf niet bekend. De Inspectie ziet erop toe of “de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders”. Hoe kijkt de Inspectie naar deze zzp’er?

Omdat de zzp’er samen met andere zzp’ers zorgt levert, wordt zij aangemerkt als thuiszorgorganisatie. Het is belangrijk om de manier waarop jij je tot andere zzp’ers verhoudt, goed te organiseren. De zzp’er voldoet bij dit eerste bezoek (grotendeels) niet aan tien van de twaalf beoordeelde normen. De zorgbehoeften van cliënten zijn onvoldoende in beeld. De zzp’er signaleert veranderingen in de zorg en gezondheidsrisico’s niet tijdig genoeg. Een overzichtelijke planning ontbreekt. Actuele zorgdossiers en een goede dossiervoering is nog niet op orde. Methodisch werken in samenwerking met de keten moet verbeteren. De veiligheid voor cliënten staat onder druk, omdat het medicatiebeleid niet op orde is. De rol van de wijkverpleegkundige kan beter. Een systeem om de kwaliteit van zorg te borgen ontbreekt.

De Inspectie geeft aan dat deze onderwerpen moeten verbeteren en dat de zzp’er vier maanden de tijd krijgt om dat te doen. Tot april heeft de zzp’er de tijd om aanpassingen te doen. Het aantal tekortkomingen is zó groot, dat de Inspectie een aanwijzing geeft. De aanwijzing voor deze verzorgende lees je hier.

2de bezoek van de IGJ

Op 5 maart 2020 bezocht de Inspectie de zzp’er een tweede keer, voor een tussentijds bezoek. De Inspectie was benieuwd of het verbeterproces gestart was, zodat de verzorgende aan de aanwijzing kon voldoen. Tijdens dit bezoek zag de Inspectie geen verbeteringen in de zorg. Ook ontving de IGJ geen tussentijds resultaatverslag. Dit had zij wel opgevraagd. De zorgen van de Inspectie namen hierdoor toe. De termijn van eind april kwam dichterbij.

Lees meer: Wat verwacht de Inspectie voor de zorg van jou?

3de bezoek van de IGJ

In mei komt de Inspectie langs voor een derde bezoek, omdat de termijn voor verbetermaatregelen inmiddels verstreken is. De brief over dit bezoek vind je hier. Bij het derde bezoek zijn de normen nogmaals beoordeeld. Staat de cliënt centraal en krijgt deze zorg die aansluit bij zijn actuele zorgbehoeften? Wordt er voldoende samengewerkt met andere zorgverleners en andere zorginstanties? Biedt de zorgverlener veilige zorg? Is de wijkverpleegkundige goed gepositioneerd? Deze normen blijken nog steeds niet op orde.

Last onder dwangsom

De Inspectie heeft twee soorten sancties waarmee zij een bestuur kan forceren een aanwijzing op te volgen. In dit geval koos de Inspectie ervoor om de zzp’er een last onder dwangsom op te leggen. Als de zzp’er op 22 juni niet alsnog aan de eisen voldoet, moet zij een dwangsom van € 5000 betalen.

4de bezoek

In juli brengt de Inspectie maar liefst drie dagen achtereen een bezoek aan de zorgaanbieder. Dit is het vierde bezoek. Het rapport over dit bezoek lees je hier. Hoe kijkt de Inspectie? Tijdens dit bezoek beoordeelt de Inspectie documenten, neemt zij telefonische interviews af en worden cliënten geraadpleegd. Ook in dit geval wordt vastgesteld dat niet alle normen behaald worden, maar is er wel een stijgende lijn te zien. De verbeterkracht en het urgentiebesef zijn er inmiddels en dat geeft de Inspectie voldoende vertrouwen in de toekomst. De last onder dwangsom wordt beëindigd.

Onder de Wtza wordt de zzp’er gezien als zorgaanbieder

Als zzp’er wordt jij als een echte zorgaanbieder beoordeeld. Omdat deze zelfstandige verzorgende eigen cliënten had, zijn veel regels die gelden voor een zorgorganisatie van toepassing. Onderschat hierbij niet hoe ver jouw verantwoordelijkheden gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat je een bezoek van de Inspectie zeer serieus neemt. Het uitwerken van de Wkkgz eisen en zorgen dat je die in de praktijk gebruikt, is hierbij van belang. Ook is het werken aan verbetering en je eigen leerproces hierbij van belang.

Lees ook: Hoe toon je aan dat je aan de Wkkgz voldoet?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg