Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Integraal Zorgakkoord blijkt niet

Integraal Zorgakkoord blijkt niet integraal. Partijen haken af.

actueel Sep 12, 2022

Met nog een week te gaan voordat het Integraal Zorgakkoord (IZA) formeel gepubliceerd wordt op Prinsjesdag, is duidelijk dat de steun voor het IZA steeds verder wegvalt. Het Integraal Zorgakkoord blijkt niet integraal, omdat een aantal partijen zich inmiddels teruggetrokken hebben van de 1.0 versie van het IZA.

Definitie van 'Integraal': allesomvattend, geheel, volledig, zonder dat er iets ontbreekt.

Toekomst van de zorg door steeds minder partijen bepaald

Alhoewel minister Kuipers in mei dit jaar nog bij een brief over het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangaf dat hij 'voor de transitie in de zorg iedereen nodig heeft.', blijkt het ook zonder alle partijen te kunnen. Het Integraal Zorgakkoord blijkt niet integraal, nu meerdere partijen uit het akkoord zijn gestapt. Sinds een week ligt er een 1.0 akkoord op tafel voor ondertekening. De afgelopen week haakten als gevolg daarvan meerdere organisaties af. Te weinig concreet, te weinig afdwingbaar, niet goed voor de zorg. Daarmee wordt de toekomst van de zorg voor de aankomende 10-15 jaar door enkele partijen bepaald.

Organisaties stappen uit het IZA

De eerste organisatie die formeel uit het IZA stapte, was MIND. De koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz maakte vorige week haar standpunt bekend. Daar kwamen afgelopen weekend de huisartsen bij, die al eerder aangaven dat het kabinet wel heel veel verwacht van het IZA. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft het zorgakkoord inmiddels afgewezen. Of is het simpelweg een onderhandelingsstrategie? Toen het concept Integraal Zorgakkoord uitlekte was er veel kritiek op aangekondigde maatregelen. Het 1.0 akkoord laat zien dat het op onderdelen alleen nog maar schraler werd voor de GGZ en schraal bleef voor de wijkverpleging.

Welke partijen moeten nog een standpunt innemen?

De Nederlandse Vereniging van Universitaire Centra (NFU) steunt het IZA. Wat hen betreft zijn de afspraken over duurzaamheid, preventie, concentratie en spreiding, digitalisering en arbeidsmarkt op orde. Hun collega's van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaan ook overstag en tekenen eveneens het akkoord. Er moet dus nog een antwoord komen van Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, Patie╠łntenfederatie Nederland, De Nederlandse GGZ, InEen, ZorgthuisNL, Actiz en de Zelfstandige Klinieken Nederland. Vooral de ledenraadpleging van V&VN, een beroepsvereniging die haar zeer brede achterban heeft werken in alle sectoren is een heel interessante.

IZA niet breed gesteund, wel akkoord

Ondanks dat het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet op de brede steun van organisaties kan rekenen, zal het er naar verwachting wel doorheen worden gedrukt. Dit is logisch als je kijkt naar het huidige zorgsysteem. Er is meer vraag naar zorg, maar het beschikbare zorgbudget in Nederland groeit niet even snel mee en ook de tarieven voor zorgverlening stijgen niet. Dit is al jaren het probleem en levert een enorm spanningsveld op. Er wordt dus geprobeerd om de uitgaven aan zorg te beperken, uiteindelijk over de rug van zorgverleners heen die het uiteindelijk niet meer volhouden in de praktijk. Want daar komt het spanningsveld van meer zorg, zwaardere zorg en tekort schietende budgetten samen. Dit Integraal Zorgakkoord is daarmee een appeltaart die per se gebakken moet worden, ook al ontbreken een aantal noodzakelijke ingrediënten.

Wat betekent het IZA voor zzp'ers in de zorg?

Als het Integraal Zorgakkoord (IZA) betekent dat de afbraak van ongecontracteerde zorg een nieuwe fase in zal gaan. Via het IZA krijgen zorgverzekeraars het mandaat om ongecontracteerde zorg, ook wel Vrije Artsenkeuze genoemd, verder af te knijpen. De petitie die oproept dit te stoppen zit bijna op de benodigde 50.000 handtekeningen. Teken even mee. Daarnaast gaan de eisen die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg omhoog. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteitseisen, voor het tarief en de voorlichting aan zzp'ers.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zorgen ervoor dat ons Wtza abonnement zzp'ers in de zorg blijft ondersteunen. Voor zzp'ers in de zorg als groep zal gelden dat onze voorspelling is dat er veel meer zzp'ers bij zullen gaan komen de aankomende jaren.

Update 13-9

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg