Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Is een concurrentiebeding toegestaan

Is een concurrentiebeding toegestaan bij een zzp-er in de zorg?

ib-ondernemer Sep 03, 2021

Bemiddelende organisaties hebben vaak zzp zorg opdrachten beschikbaar. Om die reden werken veel zzp-ers in de zorg met bemiddelaars. Een aantal bureaus werken met een concurrentie- of relatiebeding. Is een concurrentiebeding toegestaan bij een zzp-er in de zorg?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Gijs Steijsiger van de Kroon Adviseurs

Wat is een concurrentiebeding voor zzp in de zorg?

Een concurrentiebeding is een bepaling die in een overeenkomst van opdracht is opgenomen. In die bepaling staat beschreven dat de zzp-er zich verplicht om de bemiddelaar geen concurrentie aan te doen. De bemiddelende partij wil hiermee voorkomen dat de zzp-er in de zorg zijn kennis en ervaring beschikbaar kan stellen bij klant van de bemiddelaar. In praktische zin wil het bemiddelingsbureau met een concurrentiebeding voorkomen dat de zzp-er zelf gaat werken voor een opdrachtgever (zorgorganisatie).

Is een concurrentiebeding toegestaan bij een zzp-er in de zorg?

Ja, als het om een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen gaat mag er veel. Heel veel. Als de overeenkomst tussen de zzp-er en de bemiddelaar voldoet aan 'de wet', de 'openbare orde' en de 'zedelijkheid' dan mag je afspreken wat je wilt. De vraag is uiteraard wel of beide partijen tekenen voor die bepalingen, maar een concurrentiebeding is dus zeker toegestaan bij zzp-ers in de zorg. Een concurrentiebeding valt onder artikel 7:248 lid 2 BW en daarmee rechtsgeldig.

Lees ook: Aanmelden bij een bemiddelaar, is dat verplicht voor zzp in de zorg?

Is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig, tenzij dit de bepaling niet redelijk en billijk is. Je kunt een concurrentiebeding niet zomaar omzeilen. Er moet een zwaarwegend belang zijn aan de kant van de zzp-er voordat een rechter besluit om de toepassing van het concurrentiebeding achterwege te laten. Het komt voor dat een concurrentiebeding gezien wordt als een beperking van het recht op vrije keuze van arbeid. Volgens artikel 19, lid 3 van de Grondwet heeft iedere Nederland recht op vrije van arbeid. Echter, in het geval van een getekende overeenkomst met een concurrentiebeding heb je er bewust voor gekozen om het concurrentiebeding te accepteren. Een rechter zal dan ook niet snel tot het oordeel komen dat het concurrentiebeding onredelijk is.

Lees ook: Werken via een bemiddelingsbureau: hoe zit het met aantal klanten?

Een concurrentiebeding is toegestaan bij een zzp-er in de zorg

Het is toegestaan om een concurrentiebeding met een zzp’er af te sluiten. Of je hiervoor tekent is aan jou. Op het moment dat je tekent, zit je er wel aan vast. De Belastingdienst is van mening dat een concurrentiebeding van invloed is op jouw ondernemerschap. Een concurrentiebeding werkt namelijk enigszins beperkend, zo blijkt uit jurisprudentie. Dus denk niet lichtzinnig over een concurrentiebeding die opgenomen is binnen een opdrachtovereenkomst. Je zit er in gewoon aan vast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor de rechter om het opzij te zetten. Maar ga daar in beginsel niet van uit.

Lees ook: Als zorg zzp terug in loondienst met een relatiebeding. Hoe zit dat?

Gijs Steijsiger van de Kroon Adviseurs is specialist fiscaal zorgrecht. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg