Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Is een keurmerk geschikt

Is een keurmerk geschikt om te voldoen aan de Wtza?

starten als zzp'er werken als zzp'er Aug 30, 2021

De Wtza meldplicht voor zzp-ers in de zorg komt eraan. Dit wil zeggen dat alle bestaande en nieuwe zzp-ers in de zorg zich vanaf 1 januari 2022 moeten melden bij de Inspectie. Inmiddels levert dit steeds vaker een vraag op vanuit zzp-ers zelf. Is een keurmerk geschikt om te voldoen aan de Wtza?

De Wtza en zzp-ers in de zorg

Vanaf 2022 wordt de Wtzi vervangen door de Wtza. Vanaf dat moment vallen zzp-ers in de zorg ook onder de wet die het mogelijk maakt dat de Inspectie goed toezicht kan houden. Aangezien zzp-ers in de zorg geen mogelijkheid hadden om een Wtzi toelating te krijgen, brengt de wet voor alle zzp-ers in de zorg iets nieuws met zich mee. De Wtza introduceert namelijk een meldplicht en die geldt voor zzp-ers in de zorg. Op het moment dat je niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders benoemd staat, wordt van je verwacht dat je je meldt. Dat doe je op deze website. De meldplicht geldt ook voor zzp-ers in de zorg die in de jeugdhulp werken.

Lees ook: De Wtza laat zien: eisen voor zzp-ers gaan verder dan klachtenregeling.

Wat verlangt de Wtza van zorgaanbieders?

De Wtza verlangt van jou dat je werkt conform wet- en regelgeving. Veel zzp-ers in de zorg zijn van mening dat ze dat al doen, maar dit blijkt in de praktijk tegen te vallen. Zo valt de implementatie van de kwaliteitswet Wkkgz tegen. De Wkkgz is er sinds 2016 en was destijds nieuw voor de alternatieve zorg, de cosmetische zorg en zzp-ers in de zorg. Ook deze laatste groep heeft nog veel te verbeteren zo blijkt uit onderzoek.

"Het stijgende aantal zzp’ers werkzaam in de zorgsector brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die op dit moment gedekt wordt in de Wkkgz... Via de Wkkgz ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Ook als zij door een zorginstelling wordt ingehuurd... Het is belangrijk dat de focus weer meer komt te liggen bij het belang van een lerende organisaties, gericht op het verbeteren van kwaliteit en veiligheid." - Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wtza ziet er op toe dat jij je meldt als zorgaanbieder en daarmee bevestigt dat je op de hoogte bent van -bijvoorbeeld- de Wkkgz. Het wordt dus van belang dat je als zzp-er in de zorg voldoet aan de zorgwetgeving en daarmee de Wtza.

Lees ook: Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp in de zorg. Hoe zit het?

Is een keurmerk geschikt om te voldoen aan de Wtza?

Met de komst van de Wtza moet je kunnen laten zien dat je voldoet aan de Wtza. Veel zzp-ers in de zorg beschikken over een keurmerk. Het is logisch dat zij hopen dat een keurmerk ervoor zorgt dat zij aantoonbaar voldoen aan de Wtza. Is een keurmerk geschikt om te voldoen aan de Wtza? Het is lastig om dit met zekerheid te kunnen zeggen, maar mijn verwachting is dat een keurmerk onvoldoende is om te voldoen aan de Wtza. Het zwaartepunt van de Wtza ligt op het volledig in kaart brengen van jouw activiteiten en het leren en verbeteren in de praktijk. Dit is een continu proces en geen vinkje dat je kunt zetten. Goed omgaan met klachten, incidenten, calamiteiten en het beschrijven van de keuzes die jij maakt horen hier onder meer bij. Een keurmerk draagt absoluut bij aan het in kaart brengen van deze onderwerpen. Echter, een keurmerk is wel een 'foto' op dat moment. Daarnaast gaat een formeel kwaliteitssysteem verder dan de HKZ en KIWA keurmerken op dit moment verlangen. Mijn vermoeden is daarmee dat een keurmerk niet voldoende zal zijn om aan te tonen dat je aan de Wtza voldoet als zzp in de zorg.

Lees ook: Het HKZ en KIWA keurmerk voor zzp-ers in de zorg

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg