Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Je eigen bedrijf en

Je eigen bedrijf en je deskundigheid ontwikkel je tegelijk als zzp’er

ib-ondernemer Dec 16, 2022

Je eigen bedrijf en je deskundigheid ontwikkel je tegelijk als zzp'er. Want jij en jouw bedrijf zijn één. De wens om je te ontwikkelen kan bij jezelf beginnen, maar ook ontstaan door veranderingen in de zorg. Wil je werk maken van je bedrijf én je eigen 'ontwikkeling', zet dan de volgende drie stappen: doe een zelfevaluatie, maak een jaarplan en schrijf een scholingsplan.  Hoe pak je dat aan?

Begin met een evaluatie van je bedrijf

Met een evaluatie beoordeel je de prestaties van je bedrijf. Je onderzoekt de kwaliteit van de zorgverlening en je beoordeelt je eigen deskundigheid. Daarover stel je minimaal een keer per jaar een aantal vragen aan jezelf. Denk daarbij aan vragen over de tevredenheid van cliënten, jouw meldingen van klachten en incidenten en de materialen en middelen die je gebruikt.  En natuurlijk onderzoek je of je (nog) voldoende bevoegd en bekwaam bent voor de opdrachten die je doet of zou willen doen. De werkwijze van een zelfevaluatie en een format zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl. De bedoeling van een kwaliteitssysteem is dat het jou ondersteunt bij leren en verbeteren.

Beschrijf jouw doelen in een jaarplan

Je eigen bedrijf en je deskundigheid ontwikkel je tegelijkertijd. En dat doe je om van grote(re) meerwaarde voor je klant te zijn. Een goede evaluatie laat zien waar dat kan. Daarna kun je aan de slag met een jaarplan of meerjarenplan en het maken van doelen. We spraken Hanneke, zzp kinderverpleegkundige over haar doelen voor dit jaar. Zij volgt een jaar lang scholing om 'goede gesprekken' te kunnen voeren met de ouders van haar patiëntjes. Ze hoopt op een nauwere samenwerking met hen. Martijn, een zzp verzorgende IG steekt extra tijd in de verslaglegging in het cliëntdossier. Dat doet hij om de dagelijkse zorgverlening beter te kunnen evalueren om goede zorg te blijven bieden. Hij wil ook weten of hij andere kennis en vaardigheden nodig heeft. Formats voor een jaarplan en meerjarenplan zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem van zzp-erindezorg.nl.

Maak een opleidingsplan om je doelen te behalen  

Als je weet wat je met je bedrijf wil, kijk je of je daar nog iets voor moet leren. Dat kan gaan om bestaande vakkennis op peil brengen of iets nieuws leren. Het kan ook zijn dat je vooral meer ervaring op moet doen met iets. Ga ervan uit dat jij en de zorg altijd in beweging zijn. Je bent eigenlijk nooit klaar met leren. Zie het bezig zijn met scholing als werktijd. Als je kosten maakt, kijk  op de website van de Belastingdienst welke kosten je mag aftrekken . In het kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl, vind je er een format voor een opleidingsplan.

Geef als ondernemer tijd en geld uit aan ontwikkeling 

Investeer in jezelf en je bedrijf met tijd en geld. Dat maakt jou een ondernemer. Zoek je leeractiviteiten die wel tijd, maar geen geld kosten? Dan kun je denken aan gratis online leeractiviteiten, uitdagende opdrachten zoeken of zet zelf een intervisiegroep op. Waar je voor op moet passen, is dat je een opdrachtgever nooit voor scholing laat betalen. Zodra een opdrachtgever een opleiding ‘verplicht’, moet je als zzp 'er oppassen. Want dan ontstaat er een gezagsverhouding en dan kun je gezien worden als schijnzelfstandige. Kies altijd bewust voor zelfstandig ondernemerschap

Wil je werk maken van jouw onderneming  dan raden we je onze onlinetraining tot zzp'er in de zorg aan. Het is een onderdeel van ons abonnement.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg