Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Jouw risico inventarisatie als

Jouw risico inventarisatie als zzp'er in de zorg. Hoe, wat en waarom?

zorgaanbieder Feb 24, 2022

In het kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg is een formulier voor inventarisatie van risico's aanwezig. Hoe zit het met jouw risico inventarisatie als zzp'er in de zorg? Wat is het en waarom is dit nodig? In dit artikel gaan we hier nader op in.

Wat is een risico inventarisatie?

Als je risico's inventariseert dan kijk je naar de omstandigheden van je werk. Zijn deze veilig genoeg? Door het inventariseren van risico's krijg je een goed beeld van de veilige en onveilige omstandigheden van jouw zorgverlening. Het doel van een risico inventarisatie is dat je mogelijke risico's in kaart brengt die de kwaliteit van de zorg negatief kunnen beïnvloeden. Met zo'n inventarisatie kun je vervolgens kijken of er maatregelen nodig zijn om risico's te voorkomen. Het eens in de zoveel tijd evalueren van de risico's wordt van jou als zorgaanbieder verlangd.

Waarom is een risico inventarisatie belangrijk in de zorg?

In artikel 2 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) staat dat 'goede zorg', zorg van goede kwaliteit en van goed niveau moet zijn. Goede zorg moet in ieder geval veilig zijn, zo stelt deze wet. Hoe zorg je ervoor dat zorg veilig is? Door na te denken over onveilige omstandigheden, oftewel de risico's van jouw zorgverlening. Een risico inventarisatie kan daarbij helpen. Vandaar dat jouw inventarisatie van risico's als zzp'er in de zorg belangrijk is.

Hoe pak je een inventarisatie aan?

Niet ieder risico komt even vaak voor en heeft dezelfde ernst. Wil je de risico's in jouw onderneming aanpakken, dan is het belangrijk dat je bepaald hoe vaak een risico voor kan komen en hoe ernstig het risico is. Ons kwaliteitshandboek heeft hier een format voor opgenomen. Als je aan de slag wil gaan met het inventariseren en aanpakken van risico's in jouw zorg- en dienstverlening, dan zijn de volgende stappen van belang.

 1. Risico-inventarisatie. Welke risico's zijn er aanwezig?
 2. Risicoanalyse. Hoe ernstig zijn deze risico's?
 3. Bepalen van maatregelen. Op welke manier verklein je deze risico's?
 4. Evaluatie risico-inventarisatie en genomen maatregelen. Hoe goed is jouw aanpak geweest?

Welke risico's zijn er zoal?

We raden aan om minimaal eens per jaar de risico's in jouw onderneming te beoordelen. Welke risico's zijn er zoal voor zzp'ers in de zorg en hun klanten?

 • Het risico dat de continuïteit van zorg‐ en dienstverlening onderbroken wordt. Bijvoorbeeld door ziekte;
 • Onderwerpen die de veiligheid van de cliënt / patiënt onder druk zet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan valgevaar en medicatiefouten;
 • Het risico op een datalek bij onvoldoende informatiebeveiliging;
 • Momenten waarbij de privacy van opdrachtgevers en cliënten in het geding is;
 • Het falen van medische apparatuur of onvoldoende kennis over het gebruik;
 • Een onveilige fysieke werkomgeving;
 • Je hebt een incidenten en klachten geregistreerd. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig?
 • Zijn er onderwerpen die jouw eigen veiligheid in gevaar brengen?
 • Ben je voldoende verzekerd en dekken de verzekeringen goed bij calamiteiten?

Hoe handel je jouw risico inventarisatie als zzp'er af?

Nadat je jouw risico's in kaart gebracht hebt, is het van belang dat je maatregelen neemt om deze te beheersen. Bedenk welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van de zorg‐ en dienstverlening te vergroten en maak keuzes op welke van deze mogelijkheden jij gaat inzetten. Met een goede risico inventarisatie voldoe je aan de Wtza en Wkkgz en draag je zorg voor veilige zorg. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg