Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Kijk terug op complexe

Kijk terug op complexe zorgsituaties en krijg meer grip

zorgprofessional Nov 09, 2021

Complexe situaties zijn een dagelijks onderdeel van je werk als zelfstandig werkende zorgprofessional.  Dat brengt jouw vak met zich mee. Als het lastig was om grip te krijgen op een complexe situatie, is het zinvol om daar eens bij stil te staan. In een gesprek kun je onderzoeken waar dat verlies van grip door komt. Kijk terug op complexe zorgsituaties en krijg meer grip. Ook voldoe je daarmee aan een eis uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)  Wil je meer weten, lees dan dit artikel eens door.

Wat zie jij gebeuren in onderstaande complexe zorgsituatie?

Als je onderstaande fictieve casusbeschrijving leest, dan haal je de knelpunten er zo uit. Maar als je er zelf middenin zit, is dat een stuk lastiger. Je kunt veel leren door terug te kijken op zo'n situatie.  Lees de casus eens door en beantwoord de vragen die er onder staan.

Een mevrouw heeft beginnende dementie en woont in haar eigen huis. De wijkverpleegkundige zzper  bezoekt haar regelmatig. Mevrouw heeft last van sombere buien en krijgt daar medicatie voor. Het gaat niet goed met haar. Ze valt vaak, raakt steeds verwarder en de medicatie helpt niet. De familie is heel erg ongerust over hun moeder. Onlangs heeft ze haar heup gebroken en in het ziekenhuis gelegen. Weer thuis blijkt dat de wond niet goed heelt. De wijkverpleegkundige verzorgt de wond en maakt zich zorgen. Mevrouw wordt steeds zieker, maar snel overleg met de arts lukt niet. Ook de familie maakt zich zorgen. Er wordt aangedrongen op een bezoek van de arts, die pas over twee dagen kan komen.(Eventuele herkenning van personen, instellingen of situaties is toeval) 

Welke dilemma’s ervaart de verpleegkundige waarschijnlijk in de geschetste casus? Waar ligt de grens van haar verantwoordelijkheid? Wat maakt dat het probleem blijft bestaan en niet genoeg aandacht krijgt? Als je zelf in zo'n situatie zit is ter plekke afstand nemen lastig, maar als je erover in gesprek gaat lukt dat wel. Kijk dan eens terug op complexe zorgsituaties en krijg meer grip.

Waarom willen zzpers in de zorg terugkijken op lastige casussen? 

Zzpers hebben verschillende reden om op een casus te willen reflecteren. Soms houdt een casus hen nog steeds wakker, omdat ze niet weten waar het mis ging. Daarnaast kan hun inhoudelijke interesse in een complexe zorgsituatie het motief zijn om er nog eens bij stil te staan. Als ze merken dat hun doelen in de zorg onvoldoende uit de verf komen, kan dat een reden zijn voor een gesprek.  Denk ook eens aan een complexe casus waar je zelf bij betrokken was of nu nog bent. Wat houdt jou daarin bezig? Als zzp 'er heb je niet vanzelfsprekend een collega om zo'n casus door te nemen. Sparren met andere zzp 'ers kan dan een uitkomst zijn.

Praat over complexe zorgsituaties, want dat helpt.

Laten we vaststellen dat jouw beroep soms ingewikkeld is.  Het kan moeilijk zijn om knelpunten te zien, als je dagelijks over de vloer komt bij een cliënt in een complexe zorgsituatie. Om over de situatie heen te kunnen kijken, heb je tijd en aandacht van anderen nodig. Anderen die met je mee kijken en vragen stellen. We horen dat veel zzp ‘ers in de zorg zich alleen of eenzaam voelen in dit soort omstandigheden. Door het te bespreken, kun je leren van complexe situaties. Het effect daarvan is:

  • Je krijgt meer (zelf)vertrouwen in het omgaan met complexe situaties;
  • Vakkennis die je al hebt, ga je meer toepassen;
  • Het lukt je beter om ontspannen te blijven;
  • Bij vastlopende situaties signaleer je sneller en zoek je contact met andere betrokkenen;
  • Je krijgt meer grip op de situatie.

Kijk  hier naar de mogelijkheden bij ZZP-erindezorg.nl.

Wat heeft reflecteren te maken met de komst van de Wtza en de Wkkgz

Vanaf januari 2022 zijn zzp 'ers in de zorg verplicht zich te melden bij de Inspectie. De nieuwe wet Wtza gaat dan in. Met jouw aanmelding zeg je ook dat je de kwaliteitseisen kent van de Wkkgz. Hier zit de relatie tussen reflecteren en deze wetten, want reflecteren op werkervaringen is een verplicht onderdeel van de Wkkgz. Wat wordt er van je verwacht? Kijk terug op complexe zorgsituaties en krijg meer grip. Je moet kunnen laten zien dat je hebt gereflecteerd en verbeteringen hebt doorgevoerd. Dat betekent dat je minimaal één keer per jaar de resultaten van je  behandelingen/zorgverlening bespreekt en het resultaat van die bespreking vastlegt. Dat doe je bijvoorbeeld in de vorm van een lijstje met maatregelen waarmee je jouw zorgverlening wil verbeteren. Tenslotte moet ook kunnen laten zien dat je die verbeteringen uitvoert en evalueert.

Lees ook

 Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp in de zorg. Hoe zit het? 

Maak gebruik van intervisie en leer van je werkervaringen

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg