Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Kinderopvang onder druk

Kinderopvang onder druk voor zorgmedewerkers met part-time contract

werken als zzp'er Nov 02, 2022

Door schaarste staat de beschikbaarheid van kinderopvang onder druk. Zorgmedewerkers met een part-time contract hebben hier last van. Zij willen meer werken om in aanmerking te komen voor kinderopvang. Werkgevers in de zorg bieden echter geen grotere contracten aan bij part-timers.

Onvoldoende kinderopvang voor part-timers

Voor zorgmedewerkers met een part-time contract staat de beschikbaarheid van kinderopvang onder druk. De organisaties voor kinderopvang geven de voorkeur aan zoveel mogelijk dagen opvang per kind. Minimaal vier dagen per week een kind naar de opvang brengen wordt hierdoor hoe langer hoe meer de norm. Een arbeidscontract van 32 uur is nodig om dit te kunnen bekostigen. Zorgmedewerkers die part-time werken in vaste dienst hebben behoefte aan grotere contracten om gebruik te kunnen (blijven) maken van kinderopvang. Zij krijgen deze contracturen echter niet van hun werkgevers. Voor deze groep wordt de stap naar flexibel werken logisch.

Kinderopvang selecteert ouders met groot contract

Een tekort aan kinderopvang leidt ertoe dat deze organisaties hun klanten voor het kiezen hebben. De organisaties geven de voorkeur aan vier dagen opvang per kind per week. Zij selecteren hierop aan de poort. Ouders met een groot contract krijgen voorrang boven ouders met een part-time contract. Deze laatste groep maakt namelijk minder gebruik van kinderopvang dan de eerste. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat kinderopvang onder druk staat voor zorgmedewerkers met een part-time contract. Vooral zorgmedewerkers met een contract tot 24 uur geven aan dat zij last hebben van deze ontwikkeling.

Zorgmedewerkers krijgen geen groter contract

Zorgmedewerkers hebben behoefte aan een groter contract, dan een contract van 24 uur per week. Zij ervaren druk vanuit de kinderopvang. We krijgen signalen uit de praktijk dat zorgmedewerkers deze grotere contracten niet krijgen van hun werkgevers. Ondanks alle vacatures in de zorg en de belofte van het kabinet dat meer werken loont. Zo is de afgelopen maand de 'voltijd bonus' volop in het nieuws geweest. Het kabinet hoopt werkenden met een bonus te kunnen verleiden tot een full-time contract. In de zorg blijkt dit ver af te staan van de praktijk. Het ophogen van een contract met 8 uur per week blijkt voor werkgevers vaak een stap te ver.

De werkgever is aan zet

Het ministerie van VWS kijkt in haar nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt vooral naar werkgevers. Het verbeteren van de arbeidsmarkt in de zorg is aan werkgevers. De vraag is wel of werkgevers zich voldoende toegerust voelen om goed werkgever te kunnen zijn. Blijkbaar zijn er redenen om zorgmedewerkers geen aanvullende contracturen te gunnen. Daarnaast zijn de voorzieningen voor zorgmedewerkers soms onvoldoende aanwezig om met een part-time contract in een vast dienstverband te blijven werken. Hierdoor maken zorgmedewerkers bijvoorbeeld de stap van een te klein arbeidscontract naar zzp.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg