Gratis Wtza webinar
Terug naar het overzicht
Kun je zonder geldige

Kun je zonder geldige certificaten werken als zzper in de zorg?

zorgaanbieder zorgprofessional Nov 15, 2021

Een veelgestelde vraag die binnenkomt heeft te maken met bevoegd- en bekwaamheid van zorgverleners. Kun je zonder geldige certificaten werken als zzper in de zorg? In dit artikel lees je hoe je kunt kijken naar bij- en nascholing. 

Waar ben jij verantwoordelijk voor als zorgprofessional?

Als zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor het op orde houden van jouw bevoegd- en bekwaamheden. Het actueel houden van jouw kennis en vaardigheden is jouw verantwoordelijkheid, of je nu in een dienstverband zit of als zzper in de zorg werkzaam bent. Beroepsorganisaties hebben vaak de rol om vanuit een beroepsnorm aan te geven hoe je je bevoegd- en bekwaamheden op orde houdt. 

Als zorgprofessional ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Op het moment dat je BIG geregistreerd bent, val je onder het tuchtrecht en ben je via het tuchtcollege aansprakelijk te stellen voor jouw handelen. Als zzper in de zorg komt daar bovenop dat je ook vanuit jouw bedrijf aansprakelijk bent voor de zorg die je levert. Als zzper wegen de eisen rondom bevoegd- en bekwaamheden dus net zo zwaar als in een dienstverband, maar is er geen werkgever of afdeling opleiding die jou hierop wijst.

Lees ook: Tuchtrecht en klachtrecht verschillen van elkaar. Hoe zit het?

Waar ben je precies verantwoordelijk voor?

Als je kijkt naar waar je dan precies verantwoordelijk voor bent als het op je bevoegd- en bekwaamheden aankomt, dan zijn de volgende onderwerpen van belang.

 • Je hebt kennis over de handeling en het doel ervan;
 • Cliënten / patiënten ontvangen vooraf voldoende informatie;
 • Het besluit over hetgeen je doet ligt vast en staat beschreven;
 • De techniek om de handeling uit te voeren is je bekend;
 • Je hebt kennis over de anatomie als dat van toepassing is;
 • Welke risico's de cliënt met jouw handelen loopt zijn je bekend;
 • Je neemt tijd voor nazorg als dat passend is;
 • Complicaties moeten voorkomen worden en je hebt daar oog voor.

Deze regels gelden voor alle zorgverleners, of je nu zelfstandig of in loondienst werkt. Kun je zonder geldige certificaten werken als zorgprofessional? Nee, je hoort de beroepsnorm hierbij te volgen.

Waar ben jij verantwoordelijk voor als zorgaanbieder?

Door de Wtza worden alle zzpers in de zorg als zorgaanbieder gezien. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en naast jouw verplichtingen als zorgverlener, komen daar dus jouw verplichtingen als zorgaanbieder bij.

De Inspectie en de zzper in de zorg

Omdat je als zzper zorgaanbieder bent, val je onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Waar een werkgever verantwoordelijk is voor de beoordeling of jouw werk past bij jouw competenties, ben je dat als zzper zelf. Jij moet borgen en vastleggen dat jouw kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoeften van de zorgvragen en behoeften van de cliënt / patiënt. Welke doelgroepen je bedient en wat die doelgroepen aan expertise nodig hebben, is hierbij van groot belang. Er moet een match zijn tussen wat jij doet in de praktijk en jouw actuele kennis en vaardigheden. 

Waar ben je precies verantwoordelijk voor?

Als we willen weten waar een zorgaanbieder verantwoordelijk voor is, pakken we een IGJ toetsingskader erbij. Bijvoorbeeld het toetsingskader voor privé klinieken

"De zorgaanbieder biedt goede zorg aan, van goede kwaliteit en van goed niveau, waarbij zorgverleners handelen volgens de professionele standaard. Zij beschikt over richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen."

Een zorgaanbieder, of het nu een zzper of een kliniek is, is verantwoordelijk voor het volgende.

 • Goede zorg, van goede kwaliteit en goed niveau;
 • Aantoonbaar handelen volgens de professionele standaard;
 • Je hebt toegang tot richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden;
 • Aansluiting bij het perspectief van de cliënt is noodzakelijk.

Deze punten gaan verder dan de beroepsstandaard en je leest ook dat ze ruimer zijn beschreven. Kun je zonder geldige certificaten werken als zzper in de zorg? Nee, want je bent zorgaanbieder en er wordt van je verlangd dat je de match tussen het perspectief van de cliënt en jouw dienstverlening voortdurend in de gaten houdt.

Kun je zonder geldige certificaten werken als zzper in de zorg?

Zowel als zorgprofessional als zorgaanbieder kun je niet zonder certificaten werken als zzper in de zorg. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om beide rollen goed in te vullen. Volg je eigen beroepsnorm op een actieve manier én zorg ervoor dat je als zorgaanbieder continu evalueert of jij in jouw bedrijf genoeg doet om veilige en goede zorg te bieden. 

Lees ook: Bevoegd bekwaam als zzp in de zorg. Hoe pak je dat aan?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg