Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek: één op de tien

Onderzoek: één op de tien zzp'ers kreeg te klein contract aangeboden

werken als zzp'er May 04, 2022

Het doorlopende onderzoek van ZZP-erindezorg.nl is in volle gang. Iedere maand vullen zorgmedewerkers die de overstap maken naar het zzp-schap onze vragenlijst in. Eén van de vragen heeft betrekking op de omvang van het contract in loondienst. Wat stelt ons onderzoek: één op de tien zzp'ers kreeg een te klein contract aangeboden van de werkgever. Dit was voor hen bepalend voor de stap naar zzp.

Lees ook: Doorlopend onderzoek naar instroom zzp-schap gestart

Prioriteit 1: de rekeningen kunnen betalen

Zorgmedewerkers zijn mensen die in staat willen zijn om de rekeningen te kunnen betalen thuis. Ze kiezen niet voor het grote geld, want kozen voor de zorg. Maar financieel rond kunnen komen is voor veel zorgmedewerkers een logische prioriteit. Als je voldoende geld wil verdienen, heb je een contractduur nodig die daarbij past. Ons doorlopende onderzoek laat zien dat voor één op de tien zzp'ers in de zorg een te klein contract een belangrijke factor was bij de stap naar zzp. Het aangeboden contract was simpelweg te klein om van rond te kunnen komen. In de zorg zijn arbeidscontracten van 32 en 36 uur per week inmiddels eerder uitzondering dan de norm.

Lees ook: Waarde van geld daalt 5,2%. Voorstel CAO loonstijging 1,75%.

Aangeboden contract te groot of te klein

Met de enorme krapte in de arbeidsmarkt van de zorg is het opvallend te noemen dat werkgevers niet altijd in staat zijn om de contractomvang aan te bieden die nodig is. Ons onderzoek laat zien dat zo'n 10% een te klein contract aangeboden kreeg en zo'n 2% een te groot contract aangeboden kreeg. Daarmee is een deel van de flexibilisering in de zorg te verklaren door te kijken naar het aangeboden contract.

Als we deze cijfers over 2019 erbij pakken in de VVT sector, dan wordt bevestigd dat het part-time contract veelvuldig voorkomt. Op pagina 5 valt te lezen dat de gemiddelde omvang van een arbeidscontract 0,58 fte is; 23 uur per week. Over alle regio's heen valt op dat het gemiddelde contract de 0,7 fte (28 uur) niet eens raakt. Werken met kleine contracten is dus een sterke trend.

Lees ook: Wat houdt zorgmedewerkers tegen om voor een dienstverband te gaan?

Waarom geen grote contracten in de zorg?

De praktijk laat zien waar het toe leidt als je met grote contracten werkt. Werkgevers zijn zo krap bemeten in hun financiering, dat zij op het uur nauwkeurig de zorg moeten plannen. Hierbij wordt er niet geredeneerd vanuit de medewerker, maar vanuit het zorgproces. Er is al jaren een optimalisatieslag gaande op de ureninzet. Hier sturen financiers stevig op aan. Dit maakt dat een 8-uurs dienst voor een medewerker niet langer de norm is. Kortere diensten van 4, 5 of 6 uur komen veel vaker voor dan vroeger. Als je een zorgmedewerker een groot contract geeft, maar geen 8-uurs diensten kunt aanreiken, dan is die medewerker teveel dagen per week bezig om de contracturen dicht te lopen. Je kunt dus heel moeilijk gezond roosteren met grote contracten. Gezond roosteren is iets dat (terecht) afgedwongen wordt vanuit de CAO, maar slecht te combineren is met grote contracten. Dit maakt dat werkgevers terughoudend zijn geworden met het uitreiken van grote contracten.

Stop met het wijzen naar de zzp'er in de zorg als probleem

De zzp'er in de zorg is een gevolg van de arbeidsmarktproblematiek in de zorg, niet de oorzaak. Ook afgelopen week is er weer eens een vakbond, ditmaal NU'91, die stelt dat ,,werken in vast dienstverband steeds onaantrekkelijker wordt door de groei van het aantal zzp'ers” - de Gelderlander. Het zijn dit soort stellingnames die afleiden van de echte opdracht. Een gebalanceerde arbeidsmarkt in de zorg waar zorgmedewerkers kunnen werken op een wijze die bij hen past, zodat we ze kunnen behouden voor de zorg. Tot op heden blijkt dat vooral via zzp-schap te moeten verlopen.

Lees ook: Onderzoek: 95% kiest vrijwillig voor zzp in de zorg

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg