Gratis webinars
Word direct abonnee
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Opdrachtgevers mogen jouw BSN

Opdrachtgevers mogen jouw BSN nummer opvragen

ib-ondernemer Sep 07, 2022

Nieuwe wetgeving die op 1 januari 2022 in werking is getreden, maakt het voor opdrachtgevers in de zorg mogelijk om persoonlijke gegevens te registreren. Opdrachtgevers mogen jouw BSN nummer en geboortedatum opvragen, omdat zij dit vanuit de Belastingdienst verplicht zijn.

Waarom mogen opdrachtgevers persoonlijke gegevens opvragen?

ZZP'ers in de zorg krijgen soms te maken met opdrachtgevers die om persoonlijke gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum vragen. Dit is wettelijk toegestaan. Sinds in 2018 de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, was er geen wettelijke grondslag meer om persoonlijke gegevens op te vragen. Hierdoor kon de Belastingdienst haar controletaak niet goed meer uitoefenen. De Belastingdienst kreeg te weinig informatie aangeleverd over de inkomsten van bepaalde groepen zzp'ers. Sinds 1 januari 2022 is de wet Inkomstenbelasting zo veranderd, dat het (weer) mogelijk is om deze persoonlijke gegevens op te vragen. Het is aan opdrachtgevers om jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst.

Wat is de renseigneringsverplichting?

De Belastingdienst wil weten hoeveel inkomen werkenden verdienen. Omdat zzp'ers in de zorg 'buiten dienstverband' werken, krijgt de Belastingdienst hier geen goed beeld van. Op het moment dat een zzp'er BTW aangifte doet, kun je via de BTW bepalen hoeveel omzet iemand behaald heeft. Bij zorgmedewerkers in loondienst krijgt de Belastingdienst een beeld via de loonbelasting. Maar als jij buiten dienstverband én BTW vrijgesteld werkt, dan krijgt de Belastingdienst onvoldoende beeld van wat jij verdient als zzp'er. Om die reden is er een nieuwe 'renseigneringsverplichting' geïntroduceerd. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om bij BTW vrijgesteld werk zorgorganisaties te verplichten aanvullende informatie aan te leveren. Welke BTW vrije bedragen zijn overgemaakt naar welke zzp'ers in de zorg? Om te kunnen achterhalen welke zzp'er wat ontvangen heeft, is een BSN nummer en een geboortedatum noodzakelijk. Opdrachtgevers mogen jouw BSN nummer dus opvragen.

Wat wil de Belastingdienst weten?

Vroeger was het zo dat de Belastingdienst via een formulier om aanvullende informatie zoals het BSN kon vragen bij opdrachtgevers. Dit is nu veranderd. Met de nieuwe wet die op 1 januari 2022 is ingegaan wordt van iedere organisatie verwacht dat zij persoonlijke informatie aanleveren. Om die reden gaan steeds meer zorgorganisaties op zoek naar de persoonlijke gegevens van zzp'ers in de zorg. Omdat uiterlijk 31 januari 2023 de gegevens over 2022 moeten worden aangeleverd, verwachten wij dat het aantal verzoeken om informatie zal toenemen. Waar vraagt de Belastingdienst concreet om bij zorgorganisaties?

  • Het burgerservicenummer (BSN) van de zzp'er in de zorg;
  • Naam, adres en de geboortedatum van de zzp'er in de zorg;
  • De uitgekeerde bedragen, waaronder eventuele kostenvergoedingen;

Opdrachtgevers mogen jouw BSN nummer opvragen

Samengevat kunnen opdrachtgevers om jouw persoonlijke gegevens vragen en hebben zij een wettelijke grondslag om dit te verwerken. Omdat zorgorganisaties vaak met BTW vrijgesteld werkenden te maken hebben, levert dit opdrachtgevers extra werk op. Het registeren van een BSN nummer en persoonlijke gegevens zoals een geboortedatum en adres, is niet hetzelfde als een kopie van je identiteitsbewijs overdragen. Het aanleveren van persoonlijke gegevens is iets waar je aan mee moet werken als je geen BTW in rekening brengt, maar let hierbij wel goed op hoe je deze gegevens op een veilige manier overdraagt. De combinatie van jouw BSN nummer en persoonlijke gegevens vraagt om extra zorgvuldigheid.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg