Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Reflecteer in onzekere tijden

Reflecteer in onzekere tijden zorgvuldig op je inzet, omzet en risico's

ib-ondernemer Mar 03, 2023

Meer dan in afgelopen decennia wankelt de zorg in Nederland. Die onrust heeft zonder twijfel effect op de bedrijfsresultaten van zzp'ers in de zorg.  Sta daarom nauwkeurig stil bij onverwachte schommelingen in je inzet, omzet en bedrijfsrisico's. Gebruik reflectie op je administratie, financiële planning en risico-inventarisatie om meevallers en schadeposten in beeld te krijgen. En weet wat er speelt in de zorgsector. Reflecteer in onzekere tijden zorgvuldig op je inzet, omzet en risico's

Weet wat er speelt in de zorgsector 

Groeit je inzet of nemen je opdrachten af?

Verandert jouw inzet in de zorg? In je administratie kun je inzet terugvinden bij in je urenadministratie, overeenkomsten en uitgaande facturen. Je ziet hoeveel en waar je de voorgaande periode hebt gewerkt en met welke opdracht. Zie je daar veranderingen? Zzp'ers laten ons weten dat ze veel meer opdrachten krijgen of juist minder dan voorheen. Bijvoorbeeld bij waakzorg worden zzp'ers nog maar voor 1 nacht gepland en niet tot overplaatsing of overlijden. En daarnaast blijft het ziekteverzuim in zorgorganisaties enorm hoog en blijft de vraag naar zzp'ers in de zorg toenemen. Reflecteer in onzekere tijden zorgvuldig op je inzet!

Veranderen risico's met je cliënten onder invloed van druk en schaarste?

Risico’s voor zelfstandige zorgaanbieders nemen toe door de verschraling van zorg. Want als meer cliënten verzorgd moeten worden door minder zorgverleners met minder middelen, kan er meer misgaan. We raden aan om de bedrijfsrisico's zorgvuldig in kaart te brengen. Denk aan de kans op medicatiefouten, doordat de overdracht te haastig verloopt. En gezondheidsrisico's die ontstaan doordat cliënten minder zorg krijgen, dan waar ze recht op en behoefte aan hebben. Welke risico’s brengt dat met zich mee voor jou als zelfstandig zorgaanbieder. Breng deze risico's in kaart en bereid je daarop voor. Vraag je ook af of je voldoende verzekerd en dekken de verzekeringen goed bij calamiteiten? Reflecteer in onzekere tijden zorgvuldig op risico's. Breng risico's met behulp van dit artikel  zorgvuldig in beeld.

Is jouw omzet hoger of lager, dan je planning? 

Je hebt als ondernemer uiteraard altijd inzicht nodig in je financiën. Zonder inzicht in je geldzaken, ontstaat er onrust, zeker in onzekere tijden. Kijk naar je omzet en de belasting die moet je betalen over het afgelopen en komend  jaar. Geef je ongecontracteerde zorg? Hoeveel risico loop je bij het uitblijven van betaling? Vallen er opdrachtgevers weg door vooral het belemmeren van zzp inzet? Maak op basis van je reflectie op je cijfers en risico inventarisatie een financieel plan voor het komende jaar. In het artikel 'hoe maak je een financieel plan'  leggen we uit hoe je dat kunt aanpakken.

Welke ondersteuning biedt ZZP-erindezorg?

Laat je inspireren door de artikelen, de online trainingen, het kwaliteitssysteem en de gratis Webinars van zzp -erindezorg.nl.  Kijk daarom eens rond op onze pagina dienstverlening. Daar vind je veel waardevolle (gratis) informatie. Ook onze online training tot zzp'er in de zorg is onlangs vernieuwd. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg