Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Succes regionale flexpool

Succes regionale flexpool Workflow afhankelijk van handhaving Belastingdienst

flexwerken Nov 11, 2022

Het succes van de regionale flexpool Workflow staat onder druk. De instroom van zorgmedewerkers blijft uit. Een interview met de initiatiefnemer van het concept laat zien dat de Belastingdienst zorgmedewerkers moet gaan dwingen tot deelname. 

Workflow kreeg tot nu toe één inschrijving

De regionale flexpool van werkgevers in de provincie Zuid-Holland heet Workflow. Als 'Workflower' ga je met één van negen ziekenhuizen in de regio een dienstverband aan. Voor dat ziekenhuis werk je minimaal 50% van je tijd. De overige uren mag je in één van de andere acht ziekenhuizen werken. Het idee is dat je zelf mag weten 'waar, wanneer en hoeveel je werkt'. Op die manier kun je werken aan een goede werk / privé balans. De vraag is of de regionale flexpool Workflow het alternatief op zzp wordt. Sinds de formele start op 1 september 2022 heeft één zorgmedewerker zich ingeschreven voor het concept. Workflow werd in 2019 aangekondigd.

Dwang als oplossing

In een interview in Zorgvisie, geeft één van de deelnemende ziekenhuisbestuurders aan dat dwang richting zorgmedewerkers noodzakelijk wordt voor het succes. Nu Workflow niet loopt, is het wachten op handhaving van de Belastingdienst. "Als de Belastingdienst streng gaat handhaven ... dan wordt Workflow het enige alternatief voor zorgmedewerkers". Het succes van de regionale flexpool Workflow wordt dus afhankelijk gemaakt van handhaving door de Belastingdienst. In de Telegraaf doet de bestuurder vervolgens een oproep om per 1 april 2023 een algehele stop op zzp'ers in in de zorg af te kondigen.

Het lijkt ons veel interessanter om na te gaan waarom Workflow niet uit zichzelf succesvol wordt. Met een instroom van zo'n 1200 nieuwe zzp'ers in de zorg per maand is de animo voor ondernemend werken in de zorg hoog. Waarom werkt Workflow dan niet?

Wat vinden zorgmedewerkers zelf van Workflow?

Tijdens een verkennende bijeenkomst van Workflow vlak voor lancering werd zzp'ers in de zorg gevraagd wat zij vonden van het concept. Wat zou de regionale flexpool een succes maken? De aanwezige zzp'ers gaven terug dat de geboden voordelen van de regionale flexpool, nadelen zijn. Ondernemende zorgmedewerkers blijken niet op zoek te zijn naar de 'zekerheid van een flexibel contract'. Zij maken eigen keuzes over pensioen, arbeidsongeschiktheid en hoe ze zichzelf willen doorontwikkelen. Daarnaast werken zij al over ziekenhuizen heen in de regio, dus Workflow voegt in dat opzicht niet veel toe. Het is bijzonder dat de elementen uit deze bijeenkomst niet benoemd worden in het interview met de initiatiefnemer van Workflow. De oplossingsrichting van dwang vanuit de Belastingdienst lijkt ons niet heel duurzaam.

Dwang leidt tot uitstroom uit de zorg

Als zzp'ers in de zorg gedwongen worden tot een dienstverband, dan verlaat meer dan de helft de zorgsector. Werkgevers in Rotterdam zijn bereid dat risico te nemen. Zij zien graag dat de 'achterdeur wordt gesloten' voor zorgmedewerkers die zich als zzp'er willen laten inhuren nadat zij het dienstverband verlaten hebben. Waarom die zorgmedewerkers het dienstverband verlaten wordt niet belicht in de interviews met de bestuurder. 

Voor zzp'ers in de zorg wordt het van belang dat de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in de Zorg (TAZ) verder worden uitgewerkt. De toon van zowel het IZA als het TAZ is in dat opzicht een stuk constructiever. De rolverdeling bij het werken met zzp'ers in de zorg is duidelijk. Door middel van landelijke kaders moet de inhuur van zzp'ers in de zorg straks geprofessionaliseerd én geborgd worden.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg