Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Taskforce optimale inzet zorgprofessionals

Taskforce optimale inzet zorgprofessionals: dring zzp-schap terug

dba schijnzelfstandig May 12, 2022

De groei van zzp'ers in de zorg moet worden bestreden, zo stelt een adviesorgaan aan het kabinet. Het advies van de Taskforce optimale inzet zorgprofessionals luidde: dring zzp-schap terug. In dit artikel lees je welke suggesties zijn gedaan. 

Ontwikkelingen zzp'ers in de zorg

ZZP-erindezorg.nl publiceert regelmatig over de oplopende druk op zzp'ers in de zorg. In de maand april publiceerden we een aantal berichten die laten zien dat het verzet tegen zzp'ers in de zorg steeds groter wordt. De kans op handhaving neemt toe. Koepels spreken zich steeds vaker negatief uit over zzp'ers in de zorg. ZZP'ers in de zorg worden mogelijk gezien als 'schijnzelfstandigen'. Welke artikelen zijn relevant?

In dit artikel gaan we in op een advies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners.

Wat is de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgprofessionals?

De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgprofessionals is opgericht om de minister en het kabinet te voorzien van adviezen over het behoud van professionals voor de zorg. De kern van hun adviezen zijn herstel en behoud van bestaande zorgverleners, passender werken voor die zorgprofessionals en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Deze voorstellen zijn positief ontvangen. De maatregelen zouden zijn bedacht in samenwerking met zorgprofessionals. Alhoewel in het oorspronkelijke advies niets stond over zzp'ers in de zorg, heeft de Taskforce zich onlangs toch stevig over zzp'ers en bemiddelingsbureaus uitgesproken.

Taskforce optimale inzet zorgprofessionals: dring zzp-schap terug

In een 17 pagina's tellend 'eindadvies' vanuit de Taskforce, wordt er op pagina 2 en 3 het nodige over zzp'ers gesteld.

Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners - "Verdere inzet op het terugdringen van de groei van zzp-ers in de zorgsector. De Taskforce maakt zich zorgen over de groeiende onbalans in de zorg tussen het aandeel zzp’ers en het aandeel werknemers met vast dienstverband... De Taskforce ziet een actieve werving via bemiddelingsbureaus, die via hun bemiddelingskosten zorgkosten onnodig doen toenemen... Deze (groei van het aantal zzp'ers) zet enerzijds druk op de kwaliteit van zorg, de personele bezetting (roostering voor onregelmatige diensten), maar ook op de teamgeest en de onderlinge samenwerking in de zorg."

Welke maatregelen worden er voorgesteld tegen zzp'ers in de zorg?

De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners doet een aantal suggesties aan de minister in dit eindadvies. Welke maatregelen worden er voorgesteld?

  1. Meer onafhankelijke informatie over de voor- en nadelen van zzp en een vast dienstverband;
  2. Het organiseren van een flexibele schil van zorgmedewerkers met een dienstverband binnen de regio;
  3. Sectorbrede handhaving van de Wet DBA binnen de zorg;
  4. Het reguleren van detachering via landelijk beleid en het reguleren van bemiddeling in de regio.

Hoe de uitwerking van de maatregelen eruit komt te zien wordt binnen enkele maanden duidelijk. "Ik dank de Taskforce hartelijk voor dit waardevolle eindadvies en streef ernaar voor de zomer met een kabinetsreactie te komen." - minister van VWS, Conny Helder.

Is de zzp'er in de zorg een schijnzelfstandige?

De kernvraag voor de aankomende jaren zal zijn of de zzp'er in de zorg een schijnzelfstandige is. ZZP-erindezorg.nl heeft al langer het beeld dat er maatregelen op komst zijn tegen zzp'ers in de zorg. Deze maatregelen kunnen van start als de zzp'er in de zorg officieel van schijnzelfstandigheid wordt verdacht. Hierna kan meer handhaving van de wet DBA georganiseerd worden rondom deze doelgroep. Wil jij voorkomen dat je als schijnzelfstandige gezien wordt? Investeer dan in echt ondernemerschap in de zorg. Daarmee onderscheid je jezelf van een zorgmedewerker in dienstverband en voorkom je een verkapt dienstverband.

Lees ook: Wanneer ben je echt zelfstandig ondernemer in de zorg?

Steun je onze berichtgeving? Sluit je dan aan >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg