Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Tips over doelgericht werken

Tips over doelgericht werken voor zzp‘ers in de zorg

ib-ondernemer Nov 18, 2022

Zzp'ers werken gelijktijdig aan verschillende bedrijfsdoelen. Naast doelen van de cliënt, werken ze ook met doelen voor een goede kwaliteit van hun zorgverlening en een 'gezond' bedrijf. Wat vraagt doelgericht werken aan al deze doelen van zelfstandige zorgondernemers? In dit artikel geven we tips over doelgericht werken voor zzp'ers in de zorg.

Doelgericht werken: wat is het eigenlijk?

Doelgericht werken is bewust aan de slag gaan met een doel om iets te bereiken. De korte samenvatting. Iets bereiken lukt het best met concrete doelen op basis van je eigen visie. Want werken met doelen van anderen is lastig, tenzij je het er helemaal mee eens bent. Dus eigen doelen werken meestal beter. Daar is wel een plan van aanpak bij nodig met concrete acties. En hoewel die acties de basis zijn, de vraag of je het doel tussentijds moet herzien mag niet ontbreken. Doelen geven een richting aan, maar zijn een middel om ergens te komen. Als je doelen tussentijds toespitst, passen ze soms beter bij wat nodig is. Welke tips over doelgericht werken sluiten aan bij het veelzijdige werk van zzp'ers in de zorg?

Zzp'ers focussen op een breed scala aan doelen

Zzp‘ers werken altijd tegelijkertijd aan verschillende bedrijfsdoelen. Denk daarbij aan doelen voor de zorgverlening, financiën en professionele ontwikkeling. De basis voor die doelen is hun visie op hun vak. Daar staan ze altijd voor en dat zie je terug in hun doelen. Alle activiteiten richten ze op kwaliteit van zorg én een gezonde zorgonderneming. Aan de slag gaan met alle aspecten van je zorgonderneming moet je maar kunnen. Doelgericht werken is een van de ondernemersvaardigheden die zzp'ers in de zorg nodig hebben.

Concrete doelen van andere zzp'ers in de zorg

In gesprekken met zzp'ers over hun jaarplan horen we waar andere zzp‘ers mee bezig zijn. Met de keuzes die ze maken  pakken ze hun eigen regie. Voorbeelden zijn:|

 • Binnen een half jaar minimaal vier zzp‘ers leren kennen die mij kunnen vervangen als het nodig is;
 • Mijn professionele ontwikkeling wil ik stimuleren met een scholing persoonsgerichte zorg in de revalidatie;
 • Mijn jaaromzet met 10 % verhogen;
 • Jaarlijks de klanttevredenheid toetsen;
 • Het komende jaar meer opdrachten verwerven in de palliatieve zorg;
 • Gezondere werktijden aanhouden het komend jaar om verzuim te vermijden.

Stappen voor doelgericht werken

Maak het zo eenvoudig mogelijk door dichtbij jezelf te blijven en hulpmiddelen te gebruiken die je hebt.

 • Schrijf de doelen die je in je hoofd hebt op een kladje. Doe dat in een cafeetje, op het strand of in de speeltuin, kijkend naar je kinderen. Ergens waar je spontaan kunt opschrijven wat je al weet.
 • Daarna zet je die doelen in een opleidingsplan, een jaarplan en/of een meerjarenplan. Formats hiervoor zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem van zzp-erindezorg.nl.
 • Noteer 'acties' in je agenda. Voorbeelden: plan twee data per jaar om het format zelfevaluatie in je kwaliteitssysteem   in te vullen, plan jaarlijks drie momenten voor een reflectiegesprek met een collega zzp 'er over jouw inzet in de zorg of noteer data voor overleg over je omzet en bedrijfskosten.
 • Ga aan de slag.

Nog wat leuke weetjes over doelen.

 • Weinig mensen schrijven hun doelen op. Ze zitten in hun hoofd;
 • Mensen die doelen opschrijven, blijken hun doelen eerder te halen.
 • Aan de slag gaan met kleine doelen werkt.
 • Doelen zijn geen doel, maar een middel. Het gebeurt in het proces van werken met de doelen;
 • Anderen over je doelen vertellen, stimuleert om er werk van te maken.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg