Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Uitwisselen zorgmedewerkers

Uitwisselen zorgmedewerkers in de regio blijft BTW belast

arbeidsmarkt Jun 20, 2024

Het uitwisselen van zorgmedewerkers in de regio blijft BTW belast. Ondanks de eerdere suggesties van minister Helder, heeft het overleg met het ministerie van Financiën niets nieuws opgeleverd. Werkgevers: "Het construct van het regionaal werkgeverschap is daardoor voor ons meteen ook niet levensvatbaar.” 

Regionaal werkgeverschap speerpunt samenwerkende zorgorganisaties

Regionaal werkgeverschap is één van de speerpunten van samenwerkende zorgorganisaties in de regio. Een regionale flexpool zoals bijvoorbeeld Workflow in Zuid-Holland, wordt gezien als een belangrijk alternatief. Flexibel werken via een regionaal dienstverband is voor werkgevers de gewenste tegenhanger van werken als zzp'er in de zorg. Dit jaar nog onderstreepten de ministers van VWS en SZW via een kamerbrief dat "regionaal werkgeverschap kansen creëert voor werkenden om afwisselend werk te doen. Daarmee kunnen zij onder andere hun kennis en werkervaring vergroten. In dat opzicht is regionaal werkgeverschap een instrument voor het behouden van werknemers" die nu extern ingehuurd worden. In onze laatste tussenstand regionaal werkgeverschap gingen we nader in op de goede voorbeelden die de minister zag en hoe dat andere regio's in het land inspireert.

BTW verplichting maakt regionaal werkgeverschap 21% duurder

Het concept van regionaal werkgeverschap vraagt wel dat personeel op een betaalbare manier onderling uitgeleend kan worden. Dat staat onder druk. Zo'n twee jaar geleden werd door het ministerie van Financiën onderstreept dat het onderling uitlenen van zorgmedewerkers tussen organisaties niet zomaar BTW vrij is. Halverwege vorig jaar werd nogmaals onderstreept dat regionaal werkgeverschap 21% duurder blijft. Toch gaven minister en werkgevers niet op. In juni dit jaar werd er nog gesteld dat "hoewel de huidige wettelijke kaders beperkend zijn, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën werken aan oplossingen". De minister wilde met de staatssecretaris van Financiën "toch een oplossing vinden voor dit btw-probleem. Er zijn wel meer plekken in de zorg waar we daar BTW uitzonderingen op hebben gemaakt. Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar we hebben het probleem wel veel beter en verdiept in kaart."

Beleidsbesluit Financiën: uitwisselen personeel is BTW belast

In een recente Kamerbrief van enkele weken geleden werd aangekondigd dat "het ministerie van Financiën een document met BTW mogelijkheden heeft omgezet naar een conceptbeleidsbesluit. Dit beleidsbesluit zal de sector helpen om meer duidelijkheid en vertrouwen te hebben bij het samenwerken op personeelsgebied, waaronder het implementeren van regionaal werkgeverschap. Het voorkomt dat regio’s het wiel opnieuw moeten uitvinden en het helpt de uniformiteit te vergroten." Dat beleidsbesluit vanuit Financiën is nu gepubliceerd en het blijkt een nieuwe versie van dezelfde boodschap: het uitwisselen van medewerkers tussen zorgorganisaties onderling is in principe BTW belast. Er zijn enkele mogelijkheden om BTW vrij uit te wisselen, maar deze mogelijkheden zijn dezelfde als voorheen. Zorgmedewerkers mogen niet voorbij de grenzen van hun eigen sector actief zijn. Iemand met een dienstverband binnen een ziekenhuis, mag geen BTW-vrij kijkje nemen in de thuiszorg. Zorgvisie schrijft daarnaast dat een voorlichtingsbijeenkomst van de ACM over regionaal werkgeverschap stelde dat "btw-vrij uitlenen van personeel niet mogelijk is vanwege de mogelijke benadeling van zzp’ers. Samenwerkingsafspraken tussen werkgevers, waarbij zzp’ers mogelijk worden benadeeld, zijn, volgens de ACM, in beginsel niet toegestaan." FAIR Brabant geeft aan dat regionaal werkgeverschap op deze manier"meteen onbetaalbaar wordt. Het construct van het regionaal werkgeverschap is daardoor voor ons meteen ook niet levensvatbaar.” Het valt te verwachten dat het aantal regionale flexpools verder zal toenemen, maar dan vooral via het bemiddelen van zzp'ers in de zorg.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg