Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Vakbond CNV lanceert

Vakbond CNV lanceert publieke campagne tegen zzp'ers in de zorg

arbeidsmarkt Nov 28, 2022

Werknemers vakbond CNV lanceert een campagne tegen zzp'ers in de zorg. Zij verspreidt pamfletten onder zorgorganisaties waarin zzp'ers als inflexibel karikatuur worden neergezet. Met 120.000 leden is de CNV één van de partijen bij de CAO onderhandelingen. Het CNV wil via de CAO maatregelen treffen tegen zzp'ers. 

Pamflet, verspreid door CNV Zorg en Welzijn. Gefotografeerd in een Spoedeisende Hulppost in Nederland. Tekening door Lodewijk Koster. 

Zzp'ers dwingen werkgevers tot slecht werkgeverschap

Uit diverse reacties van zzp'ers vanuit het land blijkt dat Vakbond CNV een publieke campagne tegen zzp'ers in de zorg heeft gelanceerd. De cartoon, die ook via de website van CNV zelf te vinden is, zet de zzp'er en medewerker in dienstverband als karikatuur neer. De zzp'er in de zorg is volgens het CNV een ontspannen ogende en goedgemutste zorgmedewerker die best bereid is iets te doen. Mits het werk overdag tijdens kantooruren moet gebeuren. Voor het CNV is de situatie dat een eigen zorgmedewerker gedwongen wordt tot flexibiliteit een genormaliseerd beeld. Dwang is gebruikelijk geworden. De centrale boodschap is dat zzp'ers werkgevers dwingen tot slecht werkgeverschap. Zij kunnen niet anders dan hun eigen zorgmedewerkers overvragen. Dat deze pamfletten eindigen in een teampost waar zzp'ers en medewerkers in een dienstverband samenkomen vraagt dat de werkgever zelf ook achter deze boodschap staat.

CAO moet instrument worden tegen zzp'ers

De indirecte boodschap van het pamflet is dat de CAO Zorg en Welzijn het instrument moet worden om zzp'ers te dwingen tot flexibiliteit. CNV ziet de zzp'er in de zorg als 'flexkracht' en juist deze groep zou flexibel moeten werken. Dat doen zij in de ogen van CNV Zorg en Welzijn nu niet. De cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen lopen sinds eind september. Een maatregel om zzp'ers te dwingen tot flexibiliteit is niet nieuw. Tijdens Prinsjesdag werd het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd met daarin een aantal maatregelen rondom zzp'ers in de zorg. Eén van de aangekondigde maatregelen is dat zzp'ers in de zorg alle diensten alle dagen moeten werken. Dit pamflet wekt de schijn van dat de onderhandelaars aansturen op een CAO afspraak over de flexibiliteit van zzp'ers. Er zijn bij CAO onderhandelingen geen vertegenwoordigers van zzp'ers in de zorg aanwezig.

Vakbond CNV - "We dragen bij aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. In ons werk zoeken we daarom altijd de verbinding."

IZA maatregelen tegen zzp gaan CNV niet ver genoeg

Voorzitter van CNV Zorg en Welzijn is Gaby Perin-Gopie. Zij stelde in oktober dat de zzp maatregelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) wat haar betreft niet ver genoeg gaan. "In het IZA ontbreekt een goede strategie over het inzetten van ZZP’ers in de zorg. Het aantal (schijn)zelfstandigen neemt toe, dit hangt samen met het salaris, maar zeker ook met zeggenschap over roosters en invulling van het werk van medewerkers in de zorg. De medewerkers in loondienst vangen de klappen op en voor organisaties gaan de kosten omhoog." Het CNV koppelt zonder enige moeite zzp'ers in de zorg aan schijnzelfstandigheid. Vervolgens zijn deze schijnzelfstandigen weer verantwoordelijk voor slechte roosters van vaste medewerkers. De zzp'er als oorzaak van alle problemen. Negatieve framing met als doel om niet naar jezelf te hoeven kijken

Vakbond CNV - "CNV is dé vakvereniging voor iedereen die werkt, gaat werken, werkt zoekt of heeft gewerkt in de sector zorg & welzijn."

Mits je werkt in een vastdienstverband.

 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg