Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Valt particuliere zorg onder

Valt particuliere zorg onder de Wkkgz en Wtza?

zorgaanbieder Oct 06, 2021

Vanaf 1 januari start de Wtza en daarmee verandert er nogal wat voor zzp-ers in de zorg. Steeds vaker komen er vragen binnen over deze wet en wat het betekent. Onlangs ontvingen we deze vraag, waar we in dit artikel nader op in gaan. Valt particuliere zorg onder de Wkkgz en Wtza?

Wat is particuliere zorg?

Particuliere of private zorg is een vorm van zorg waarbij de burger zelf - de particulier - de zorg financiert. Iemand maakt op zo'n moment geen of slechts deels gebruik van verzekerde zorg en zet eigen financiële middelen in om de zorg te betalen. De afgelopen jaren neemt het percentage mensen dat zelf zijn zorg inkoopt toe. De reden hiervoor ligt vooral besloten in de behoefte aan eigen regie. Zo kopen steeds meer mensen die daar behoefte aan hebben hun particuliere zorg aan huis in met eigen middelen.

Valt particuliere zorg onder de Wkkgz?

Welke spelregels zijn van toepassing op particuliere zorg? Aangezien particuliere zorg geen verzekerde zorg is, wordt er soms aangenomen dat de kwaliteitswet die geldt binnen de zorg niet van toepassing is. De vraag is of particuliere zorg onder de kwaliteitswet Wkkgz valt. Dit is het geval. In deze brochure van de overheid lees je welke zorg onder de Wkkgz valt. Daarin valt onder meer te lezen..

'Verricht u handelingen als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan gelden de verplichtingen uit de Wkkgz voor u, ook als u deze handelingen verricht op basis van een PGB of een particuliere betaling.'

Particuliere zorg valt dus onder de Wkkgz als het dezelfde zorg is die binnen de ZVW of de Wlz wordt geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleging en verzorging.

Lees ook: Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp in de zorg. Hoe zit het?

De Wkkgz rolt door in de Wtza

Zoals gezegd start in januari 2022 de Wtza. Deze wet dwingt alle zorgaanbieders, dus ook zzp-ers in de zorg, zich te melden bij de Inspectie. Tijdens die aanmelding doorlopen alle zorgaanbieders een vragenlijst. Deze vragenlijst gaat in op de eisen van de Wkkgz. Via de Wtza moet je dus in feite bekennen dat je de Wkkgz eisen kent en hiermee aan de slag bent gegaan. De vraag 'valt particuliere zorg onder de Wkkgz en Wtza?' kunnen we dus met 'ja' beantwoorden.

Lees ook: Wtza stappenplan voor zzp-ers in de zorg. Hoe bereid je je goed voor?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?