Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zzp-erindezorg logo

Vanaf 2024 moet zzp tarief op CAO-loon lijken

arbeidsmarkt Oct 03, 2022

Vorige week is het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) gepubliceerd door het ministerie van VWS. Een belangrijke maatregel is dat de beloning tussen medewerkers in dienst en zzp'ers vergelijkbaar moet gaan worden. Vanaf 2024 moet zzp tarief op CAO-loon gaan lijken.

Wat is Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)?

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) is een programma van het ministerie van VWS dat de arbeidsmarkt in de zorg de aankomende jaren weer op orde moet brengen. Het programma is een belangrijk programma voor het ministerie van VWS. Voor het programma wordt € 500 miljoen uitgetrokken. In het programma TAZ staan onder meer de maatregelen rondom zzp'ers in de zorg verder uitgewerkt. Deze maatregelen waren eerder aangekondigd via het Integraal Zorgakkoord. Een van de maatregelen is het maximaliseren van zzp tarieven.

ZZP tarief en CAO-loon

Vanaf 1 januari 2024 moeten de verantwoordelijkheden tussen zzp'ers en medewerkers in loondienst 'helder verdeeld zijn'. Afspraken over het werken van Avond Nacht Weekend (ANW) diensten, het volgen van scholing en gelijkwaardige beloning moeten vanaf die datum in gaan. Om dit te bereiken moeten er werkafspraken worden gemaakt tussen opdrachtgevers, zzp'ers en bemiddelaars. Deze werkafspraken worden vanaf 2024 leidend in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zzp'ers. Zzp-koepels, brancheorganisaties van werkgevers en koepels van bemiddelaars moeten deze afspraken met elkaar gaan maken.

Waarom moet het zzp tarief op CAO-loon lijken?

Een belangrijke reden voor de overstap van dienstverband naar zzp is de ruimere beloning die zzp'ers in de zorg overhouden. Uit onderzoek blijkt dat het CAO-loon al lange tijd te laag is om goed van rond te kunnen komen. Zorgmedewerkers in dienstverband verdienen te weinig geld om van rond te komen. Dit stimuleert de flexibilisering in de zorg. Vaak starten zorgmedewerkers zzp naast hun dienstverband en breiden dat gaandeweg uit. Wat kun je met deze financiële drijfveer?

Je kunt kijken of het optrekken van het salaris voor medewerkers in loondienst een logische stap zou zijn, of je kunt het zzp-tarief drukken om het in de buurt van het CAO-loon te laten komen. Het verhogen van salarissen in de zorg gaat niet gebeuren, dus de tweede optie ligt nu voor. Het zzp tarief moet op het CAO-loon lijken om 'oneigenlijk zzp-schap' te beperken.

Welke stappen worden er genomen?

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) laat zien welke stappen er worden genomen om zzp tarief en CAO-loon bij elkaar te brengen.

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden betrokken bij het onderzoek naar de koppeling tussen zzp tarief en CAO-loon;
  • Financiële gevolgen van het zzp-schap gaan door werkgevers met hun medewerkers in dienstverband besproken worden;
  • Van zzp koepels wordt verwacht dat zij zorgmedewerkers goed gaan informeren over de financiële consequenties van het ondernemerschap;
  • Het zzp tarief moet een 'bandbreedte' krijgen waar binnen het mag bewegen ten opzichte van het CAO-uurloon;
  • In de berekening van het zzp uurtarief, zal rekening gehouden worden met de elementen van het ondernemerschap;
  • Naast de tarieven van het CAO-loon, kan er ook rekening gehouden worden met het NZa-tarief;
  • Werkgevers en bemiddelaars moeten deze tariefstelling in de praktijk gaan gebruiken;
  • Vanaf 2024 moet zzp-ers in de zorg gehouden worden aan deze werkafspraken, aldus het TAZ.

Mogen zzp'ers in de zorg zelf hun uurtarief bepalen?

De relatie tussen het zzp uurtarief en CAO-loon veronderstelt dat zzp'ers in de zorg straks niet langer zelf hun uurtarief mogen bepalen. In een sector waar er met publiek geld wordt gewerkt enerzijds, maar marktwerking is geïntroduceerd anderzijds wordt het interessant om te zien hoe deze afspraak verder tot zijn recht komt. Al vanaf 2024 moet zzp tarifering op het uurloon lijken als je het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) leest. Dat is ambitieus en snel. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op ZZP-erindezorg.nl houd je overzicht over alles wat je moet weten.

Lees ook

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg