Gratis Wtza webinar
Terug naar het overzicht
Vermelden BIG nummer verplicht

Vermelden BIG nummer verplicht. Hoe voldoe je hieraan?

basis op orde werken als zzp'er May 15, 2021

Ben jij als zzp’er in de zorg BIG geregistreerd? Het is als zzp'er verplicht om je BIG nummer per 1 januari 2021 op een aantal plekken te vermelden. In dit artikel bespreek ik wanneer het verplicht is en wanneer niet.

Wat ging er vooraf?

In februari 2019 liet toenmalig minister Bruins een voorbeeld webtekst rondgaan over het verplicht vermelden van het BIG-nummer per 1 april dat jaar. Met nog minder dan twee maanden te gaan, kwamen de koepels van BIG-geregistreerde professionals erachter dat zorgprofessionals hun individuele BIG nummer moesten vermelden op facturen, briefpapier, naambordjes in wachtkamers, op websites en zelfs Twitter. De KNMG stuurde hierop een brandbrief. Hierin werd aangegeven dat professionals zelf onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming en dat dit proces veel te snel verliep.

In juli kwam het ministerie van VWS met een afzwakking van de eisen. Er werd alvast duidelijk dat het BIG-nummer niet meer op facturen, briefpapier en sociale media vermeld hoefden te worden. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft via een brief op 24 juli 2019 het advies uitgebracht het verplicht kenbaar maken van het BIG-nummer in wachtruimten achterwege te laten. Daarnaast startte het ministerie van VWS op 8 juli 2019 een internetconsultatie, die tot 30 september liep. Hier kwamen 138 reacties op binnen. Inmiddels was het ministerie op zoek naar de mening van het veld. Dit om tot een nieuwe oplossing te komen die meer aandacht had voor de administratieve lasten. Ook moest er voldoende tijd zijn voor de implementatie. In een Kamerbrief schrijft minister Bruins dat door een misverstand zorgpartijen niet betrokken waren bij de nadere uitwerking. Dit was wel was toegezegd. De uiteindelijke verplichting is er uiteindelijk gekomen. Hieronder bespreken we wat die inhoudt.

Wat houdt het verplicht vermelden van je BIG nummer in?

Een publicatie in de Staatscourant over de nieuwe regels vind je hier. Het doel van de maatregelen is om de transparantie en bekendheid rondom de BIG registratie te vergroten.

Hieronder beschrijven we wat de belangrijkste zaken die jij moet weten als zzp’er in de zorg.

Wanneer is het verplicht mijn BIG nummer laten zien?

  • Wanneer een patiënt / cliënt hier om vraagt moet je deze zo snel mogelijk laten zien;
  • Op je eigen website, als jouw naam ook al vermeld staat op deze website;
  • Als jouw naam niet op jouw website staat, moet je een telefoonnummer aanbieden. Hiermee kan de patiënt / cliënt jouw BIG-nummer opvragen;
  • Onder alle e-mails in de handtekening die jij als zorgverlener verstuurt.

Op welk moment hoef ik mijn BIG nummer niet te laten zien?

  • Vermelding van jouw BIG-nummer op briefpapier, facturen en ‘andere digitale media’ is niet verplicht.
  • Vermelding van het BIG-nummer van een zorgprofessional op een website is niet verplicht als deze persoon niet met zijn naam vermeld staat.

Wanneer gaat dit het verplicht vermelden van BIG nummer in?

Op 1 januari 2021 zijn deze nieuwe regels ingegaan. Het ministerie van VWS had de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 aangemerkt als periode voor het treffen van voorbereidingen.

Is de verplichte vermelding van mijn BIG nummer niet in strijd met privacy wetgeving?

De Autoriteit Persoonsgegevens waakt in Nederland over persoonsgegevens. In een brief van 9 september 2019 schreef de Autoriteit Persoonsgegevens dat ze geen opmerkingen hebben over het ontwerpbesluit. In de internetconsultatie die heeft gelopen vanaf juli, spraken een aantal respondenten hun zorgen uit. Zij vonden dat het vermelden van het BIG-nummer wat hen betreft in strijd is met de privacywetgeving. Dit blijkt niet het geval. Als je een zorgprofessional vanuit de wet moet kunnen identificeren als BIG geregistreerd, dan zijn deze verplichtingen toegestaan.

In artikel 4a van de Wet BIG is de verplichting tot het vermelden van het BIG-nummer opgenomen. In artikel 3, derde lid, Wet BIG is bepaald dat het BIG-nummer een openbaar nummer is. Het nummer moet vermeld worden daar waar de naam van de beroepsbeoefenaar reeds vermeld is. De naam is dan dus al openbaar gemaakt. Om die reden dien je jouw BIG-nummer kenbaar te maken op jouw website als jouw eigen naam daar ook vermeld staat.

Samenspraak met zorgprofessionals is van groot belang

Tot zover onze berichtgeving over de verplichte vermelding van het BIG-nummer op jouw correspondentie. Uiteindelijk is de verplichting bijna 2 jaar later in gegaan dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit simpelweg omdat zorgprofessionals niet bij de start werden geraadpleegd. Ik geef al langer aan dat het zorgvuldig betrekken van zelfstandige zorgprofessionals van groot belang is voor draagvlak. De specifieke omstandigheden van zzp’ers in de zorg zijn niet bij iedereen bekend. Daarom zou het stellen van vragen over hun praktijk wat ons betreft gewoonte moeten worden.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg