Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Verplichte AOV zzp

Verplichte AOV zzp in concept gepubliceerd: dit zijn de voorwaarden

aov Jun 12, 2024

De details over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers zijn bekend. De Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) is via internetconsultatie gepubliceerd. Wat houdt de verplichte AOV zzp in? 

IB-ondernemers moeten beschermd worden

Ruim een jaar geleden werd bekend dat de verplichte AOV ZZP er toch echt komt. "Een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen moet deze groep beter beschermen bij ziekte", zo stelt de minister. Zij wil deze groep zelfstandigen niet „aan hun lot overlaten”. De verplichte AOV werd in 2019 afgesproken tijdens het pensioenakkoord. Er was vervolgens vijf jaar overleg nodig om tot een concreet voorstel te komen. Op dit moment heeft zo’n driekwart van alle zelfstandig ondernemers geen verzekering afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld omdat zij hier het nut niet van inzien, niet worden geaccepteerd door verzekeraars of dit anders hebben georganiseerd. Dit gaat veranderen met een nieuwe wet. Voor IB-ondernemers komt er de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), die nu via internetconsultatie is gepubliceerd. Reageren op dit wetsvoorstel kan tot 23 juli. Uitvoeringsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst gaan nu onderzoeken of de plannen uitvoerbaar zijn. Met de publicatie van het concept wordt duidelijk hoe de regeling er precies uit komt te zien. Na de internetconsultatie moet de BAZ behandeld worden in de Eerste en Tweede Kamer. Hoe het naderende kabinet denkt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet duidelijk.

Wanneer gaat de verplichte AOV ZZP in?

De ingangsdatum van de verplichte AOV ZZP is nog niet bekend. Het proces van wetgeving en de implementatie van de BAZ zijn twee gescheiden trajecten. Demissionair minister van Gennip verwacht dat de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) begin 2025 wordt ingevoerd. Het kan echter nog twee tot drie jaar langer duren voordat de wet daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Uitvoeringsinstantie UWV kampt namelijk met een groot tekort aan verzekeringsartsen, die beoordelen in hoeverre iemand nog in staat is te werken. Zolang die tekorten er zijn verwacht het UWV de verplichte AOV ZZP niet uit te kunnen voeren.

Wet BAZ: uitkering minimumloon als je geen minimumloon kunt verdienen

Een maand geleden werd bekend dat zzp'ers geen uitkering vanuit de verplichte AOV ZZP hoeven te verwachten zolang zij het minimumloon kunnen verdienen. Deze drempel is nu ook in het concept wetsvoorstel terug te vinden. Als je gedurende een jaar 'wachttijd' niet in staat bent geweest om het minimumloon te verdienen, dan zal een verzekeringsarts van het UWV beoordelen of jij nog in staat bent een 'drempelfunctie' uit te voeren. Dat wil zeggen een functie elders waar je wel het minimumloon kunt verdienen. Is dat niet mogelijk, dan krijg je een uitkering vanuit de BAZ ter hoogte van maximaal het minimumloon. Minister van Gennip geeft aan dat een verplichte AOV heel erg noodzakelijk is, "want iedereen kan langdurig ziek worden, een auto-ongeluk krijgen. Als je dan financieel in de problemen komt, afhankelijk wordt van een partner… dat is iets wat we niet willen." Met de BAZ wordt die financiële afhankelijkheid volgens de minister voorkomen.

De belangrijkste punten van de BAZ

  • Voor wie? De Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) wordt verplicht voor IB-ondernemers;
  • Kosten van de verplichte AOV ZZP bedragen zo'n 6,5% van de winst uit onderneming, tot maximaal € 195 per maand;
  • Uitkering. Na een jaar 'wachttijd', heb je recht op een uitkering ter hoogte van 70% van jouw laatstverdiende winst, tot maximaal het minimumloon;
  • Verschil. In loondienst wordt er bij arbeidsongeschiktheid gekeken naar het laatst verdiende salaris. Dat is bij zelfstandigen niet zo;
  • Oordeel. Of je voor een uitkering in aanmerking komt, hangt af van het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV;
  • Tot wanneer? De Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) loopt door tot aan de AOW-leeftijd;
  • Aftrekbaar. De premie voor de BAZ is fiscaal aftrekbaar, zoals dit ook bij andere voorzieningen voor verzuim het geval is;
  • Overgangsregeling. Als je al een bestaande AOV verzekering hebt lopen, dan maak je kans op een overgangsrecht;
  • Opt-out. Je kunt onder de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) uit als je een vergelijkbare verzekering regelt;

De opt-out kwam er toch

Volgens Cristel van de Ven van VZN, heeft minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel dat de AOV voor zzp’ers moet regelen het afgelopen jaar behoorlijk aangepast. ,,Het was eerst nog een soort gedrocht, maar door partijen er meer bij te betrekken is er een hoop verbeterd. In ieder geval wordt nu erkend dat een zzp’er iets anders is, en andere behoeften heeft, dan een werknemer.” De wens van twee jaar wachttijd in plaats van één kwam er niet, maar de opt-out kwam er wel. Deze opt-out bied jou de mogelijkheid om onder de verplichte AOV ZZP uit te komen als je dat wil. Zelfstandigen die de BAZ onvoldoende vinden, zich liever privaat verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren. Dit heet de zogenaamde opt-out. Deze private verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid mag niet lager zijn dan het minimumloon en de premie moet minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering. Ook voor private verzekeraars die een alternatief willen bieden gaat de AOW-leeftijd als einddatum gelden.

Het wachten is nu op het nieuwe kabinet en hun besluit over de toekomst van de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ).

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg