Gratis Wtza webinar
Terug naar het overzicht
Vilans KICK protocollen voor

Vilans KICK protocollen voor zzpers in de zorg. Hoe werkt het?

zorgaanbieder zorgprofessional Oct 18, 2021

Ben je als zzper in de zorg actief in de rol van verpleegkundige of verzorgende? Dan wordt van je verlangd dat je op dezelfde wijze handelingen verricht als een collega. De protocollen van Vilans kunnen hierbij helpen. In dit artikel alles over de Vilans KICK protocollen voor zzpers in de zorg. Hoe werkt het?

Wat zijn Vilans KICK protocollen?

De protocollen van Vilans zijn beschrijvingen van voorbehouden, risicovolle en overige zorghandelingen. Met behulp van zo'n beschrijving kun jij op een professionele wijze je werk uitvoeren. De Vilans KICK protocollen zijn gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. In feite heeft Vilans dus een praktische vertaling gemaakt van wat er van je verwacht wordt als zorgprofessional. Er zijn zo'n 500 van dit soort KICK protocollen beschikbaar. Deze zijn te benaderen via een online portaal. Nadat je ingelogd bent op het portaal kun je de documenten benaderen en bijvoorbeeld downloaden. Een overzicht van alle beschikbare documenten vind je hier

Wat betekent KICK?

De 'KICK' bij de Vilans protocollen staat voor 'Kennis en Informatie Centrum Kwaliteitsinstituut'. Dit betekent dat de protocollen onder beheer van Vilans vanuit een Centrum voor Kwaliteit zijn ontwikkeld. De protocollen en richtlijnen bevatten professionele en maatschappelijke normen die voor het medisch handelen gelden. Als zzper in de zorg kun jij er dus vanuit gaan dat deze protocollen en richtlijnen up-to-date zijn. 

Wat is Vilans?

Vilans is een stichting en is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Vilans ontwikkelt en beheert protocollen voor verpleegtechnische handelingen. De KICK protocollen zijn met landelijke subsidie ontwikkeld en om die reden kan Vilans de prijs van toegang tot de protocollen laag houden. Hoe groter de zorgorganisatie, hoe meer je meebetaalt aan de KICK protocollen. Aangezien zzpers in de zorg de kleinste soort zorgaanbieder is, betalen zij het minste. 

Wat is de bedoeling van de Vilans protocollen?

Het online portaal van de Vilans protocollen geeft jou op een laagdrempelige wijze toegang tot actuele protocollen en richtlijnen. Met behulp van die documenten kun jij de cliënt op een professionele wijze behandelen. Mocht je een keer een handeling moeten overdragen aan een collega, dan wordt dit vergemakkelijkt via de Vilans KICK protocollen. De cliënt is bij landelijke protocollen gebaat, omdat de handeling met behulp van een protocol altijd op eenzelfde wijze wordt uitgevoerd. Dit biedt voorspelbare en veilige omstandigheden voor de cliënt.

Zijn de Vilans protocollen verplicht?

Het gebruik van de Vilans protocollen is niet verplicht. Je dient wel aan te kunnen tonen waar je je handelingen in de praktijk op baseert en waar je die informatie vandaan haalt. De KICK protocollen worden vaak gezien als hét hulpmiddel om dat te doen.

Als zzper in de zorg ben je verplicht goede zorg te leveren en de kwaliteit van de door jou geleverde zorg te bewaken, beheersen en waar nodig te verbeteren. Dit is vastgelegd in de kwaliteitswet Wkkgz. De Wkkgz geldt ook voor zzpers in de zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (verder IGJ genoemd) houdt hier toezicht op. Daar kunnen protocollen en richtlijnen heel goed bij helpen.

Lees ook: Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp in de zorg. Hoe zit het?

Vilans KICK protocollen voor zzpers in de zorg. Hoe werkt het?

  • Check of de lijst van beschikbare documenten past bij jouw handelen in de praktijk;
  • Sluit via het Vilans KICK portaal een abonnement af;
  • ZZPers in de zorg betalen € 30 per jaar. Het abonnement loopt na een jaar automatisch af;
  • Hoe je moet inloggen in het portaal? Zie het onderstaande filmpje. Meer filmpjes vind je hier.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg