Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Waarom moet het uurtarief

Waarom moet het uurtarief zorg zzp'ers gaan lijken op CAO uurloon?

ib-ondernemer Aug 24, 2022

Het concept Integraal Zorgakkoord gaat meerdere malen in op maximale tarieven voor zzp'ers in de zorg. Het doel is om het loon van medewerkers in loondienst meer gelijk te trekken met de uurtarieven van zelfstandigen. Waarom moet het uurtarief zorg zzp'ers gaan lijken op CAO uurloon? 

Uurtarief zzp'ers niet 'redelijk'

Het Integraal Zorgakkoord is een mini regeerakkoord voor de zorg. Een concept versie van het document lekte vorige week uit. Toen werd duidelijk dat er meer eisen gesteld gaan worden aan zzp'ers in de zorg. Zo wordt het uurtarief van zzp'ers in de zorg op dit moment niet als redelijk gezien en moet daar iets aan veranderd worden. Volgens het concept Integraal Zorgakkoord moet het uurtarief van zzp'ers in de zorg gaan lijken op het CAO uurloon. Dit wordt bereikt door een bandbreedte in te stellen waarbinnen uurtarieven van zzp'ers mogen bewegen. In overleg met zzp-koepels moeten CAO-bepalingen over loon ook vertaald worden naar tarieven voor zzp'ers in de zorg.

Relatie tussen uurtarief en uurloon is niet nieuw

Waarom moet het uurtarief van zzp'ers in de zorg gaan lijken op het uurloon binnen de CAO? De afgelopen jaren is er vaker gesproken over het ontbreken van de relatie tussen uurtarief en uurloon. Op het moment dat het uurtarief van zzp'ers veel hoger ligt dan het uurloon binnen de CAO, wordt dit als onrechtvaardig gezien. Het dienstverband kan op zo'n moment niet meer goed concurreren met het werken als zzp'er. De zorgsector is een publiek gefinancierde sector en het ongeveer gelijk houden van de arbeidsvoorwaarden bij een dienstverband en 'buiten dienstverband' wordt als logisch gezien.

Zorgorganisaties en bureaus krijgen rol in handhaving tarieven

In de sector zelf zijn voorbeelden te vinden waarbij het uurtarief en de loonkosten worden samengebracht door een bemiddelingsbureau. Ook in het concept Integraal Zorgakkoord wordt er gesproken over de rol van zorgorganisaties en bemiddelingsbureaus. Het doel is om de uurtarieven te koppelen aan een vergelijkbaar cao-loon of 'andere relevante tarieven zoals het Nza-tarief'. Het is de verwachting dat zorgverzekeraars deze maximale tarieven gaan hanteren binnen hun inkoopproces. Daarnaast wordt van inhurende werkgevers en bemiddelende bureaus verwacht dat zij deze uitgangspunten bij de tariefstelling gaan hanteren.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg