Gratis ZZP webinars
Terug naar het overzicht
Wat bedoelen zzpers in

Wat bedoelen zzpers in de zorg met de behoefte aan 'flexibel werken'?

werken als zzp'er Dec 22, 2021

Het is inmiddels bekend dat zorgverleners gaan flexwerken vanuit bepaalde drijfveren. Eén van de voornaamste drijfveren is de behoefte om 'flexibel' te werken. Wat bedoelen zzpers in de zorg met de behoefte aan 'flexibel werken'? We deden er onderzoek naar en dit zijn de resultaten.

ZZP'ers in de zorg variëren met hun vakinhoud

Het blijkt dat zzp'ers in de zorg op de inhoud van hun werk variabele keuzes maken als ze die ruimte hebben. Zo werken professionals die normaal gesproken in het ziekenhuis werken, ook weleens in de thuiszorg. Of zo werken dezelfde zorgverlener soms in de GGZ, maar ook in verpleeghuizen. De brug die ze hierbij slaan heeft met het vak te maken. Zo heeft een ervaren verpleegkundige zowel in een ziekenhuis als de thuiszorg een rol, namelijk vanuit het perspectief van technische, voorbehouden handelingen. De brug tussen de GGZ en een verpleeghuis zit hem in het moeilijk verstaanbare gedrag van cliënten in beide sectoren. ZZP'ers in de zorg leggen dus zelf verbanden over sectoren heen, met hun eigen vak als verbindend element. Dit geeft een bepaalde mate van flexibiliteit.

Lees ookZorgorganisaties bevestigen drijfveren zzp: eigen regie, flexibiliteit

ZZP'ers in de zorg wisselen van werk- en leefomgeving

Wat ook opvalt bij het gedrag van zzp'ers, is dat zij binnen dezelfde rol via wisselende omstandigheden de flexibiliteit opzoeken. Dit draagt onder meer bij aan de vitaliteit van professionals. Hetzelfde vak uitoefenen op verschillende werkplekken is volop mogelijk bij flexwerken. Zo is het voor een IC verpleegkundige mogelijk om zowel op een intensive care in Nederland, als op een IC in Aruba, Bonaire en Curacao aan de slag te gaan. Verschillende werkomgevingen binnen hetzelfde vak blijkt dus uitdagend te zijn. Daar is dan wel voor nodig dat je in staat wordt gesteld om verschillende werkplekken te bezoeken. De rol van intermediairs (bemiddelaars) komt hier dan duidelijk bij naar boven. Zij verzamelen opdrachten op diverse plaatsen en dit leidt dan weer tot keuzevrijheid voor de aangesloten professional.

Lees ook: Waarom zzp in de zorg zo aantrekkelijk is, is al ruim 10 jaar bekend

ZZP'ers in de zorg bouwen periodes met minder belasting in voor zichzelf

Wat bedoelen zzpers in de zorg nog eer met de behoefte aan 'flexibel werken'? Flexwerken gaat ook over belastbaarheid, zo blijkt. Hoe houd je het vol in tijden waarin een pandemie het maximale van je vraagt? Door time-outs te kunnen nemen. In de praktijk zien we terug dat zzp'ers heel hard werken, maar ook periodes van weken of zelfs maanden inbouwen om weer op adem te komen. Ook dit verstaan zij onder 'flexibel werken'. Deze periodes van minder werk dragen er mogelijk toe bij dat het verzuim onder zzp'ers in de zorg zo laag is. Voor nogal wat zorgprofessionals is het zzp-schap daarmee een heel goed 'coping' mechanisme geworden om zichzelf te beschermen tegen overbelasting en uitputting. Wat ook opvalt is dat lang niet alle zzp'ers in de zorg daadwerkelijk een langere periode zonder werk achter de rug hebben. Sommige zzp'ers werken simpelweg door en houden dat vol, omdát zij ervaren dat ze een time-out kunnen nemen als dat nodig is. De beleving van ruimte kunnen nemen speelt dus hierin een grote rol.

Lees ook: Waarom kunnen vaste zorgmedewerkers werk en privé slecht combineren?

Wat bedoelen zzpers in de zorg met de behoefte aan 'flexibel werken'?

Flexibel werken in de zorg gaat over de wijze waarop je je vak uitoefent, de omgeving waarin je je vak uitoefent en de aaneengesloten periodes waarin je dat doet. Flexwerken zorgt voor uithoudingsvermogen en uitdaging, zo blijkt. Als je zorgprofessionals hierover spreekt ontstaat het beeld dat deze manieren van werken niet zozeer voorbehouden zijn aan de wens van zzp'ers in de zorg, maar meer universeel leven onder zorgprofessionals.

Tot op heden hebben zorgprofessionals flexibele werkomstandigheden vooral in het zzp-schap gevonden. De vraag is wel of het zzp-schap noodzakelijk is om dat te kunnen bereiken. Tot op heden is dit het geval. We vragen ons wel af of er via anders organiseren binnen organisaties en regionaal samenwerken tussen organisaties niet veel meer recht gedaan kan worden aan de behoeftes van zorgprofessionals. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg