Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat doen bemiddelaars

Wat doen bemiddelaars zelf aan een gedragscode in de zorg?

werken als zzp'er Nov 23, 2022

Een gedragscode moet leiden tot goede afspraken voor zzp'ers, bemiddelaars en hun opdrachtgevers. Dit viel te lezen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). In de praktijk zijn er al voorbeelden te zien van bemiddelaars die werken met een gedragscode. Een praktijkvoorbeeld.

Gedragscode moet kwaliteit verbeteren

Op dit moment hanteren bemiddelingsbureaus hun eigen inschrijfeisen voor zzp'ers. Sommige bureaus leggen de lat voor zzp'ers hoog, andere bureaus werken laagdrempelig. Op dit moment zijn hier geen landelijke richtlijnen voor. Om die reden is er een gedragscode voor bemiddelaars op komst. Zo'n gedragscode moet de werkwijze van bemiddelaars gelijktrekken. Zo ver zijn we nu nog niet. Op dit moment hebben zzp'ers de mogelijkheid om een bureau uit te kiezen op de eisen die zij stelt. Een bureau dat scherpe eisen stelt, ervaart dikwijls concurrentie van bureaus die de eisen lager legt. Zzp'ers die bij het ene bureau afgewezen worden, schrijven zich vervolgens met succes in bij een ander bureau. Het komt voor dat beide bureaus aan dezelfde zorgorganisatie hun diensten leveren. Zorgorganisaties stellen op dit moment dus weinig eisen aan zzp'ers in de zorg.

Waar moet een zzp'er aan voldoen?

Het is bekend wanneer je echt zelfstandig ondernemer in de zorg bent. Waar een zzp'er aan moet voldoen ligt vast in wet- en regelgeving. In de praktijk wordt hier lang niet altijd aan voldaan en lang niet altijd naar gevraagd. Het valt op dat veel zzp'ers zich verhouden tot de inschrijfeisen van de bemiddelaar, in plaats van de verantwoordelijkheid die zij zelf dragen. Eenmaal werkzaam voor een opdrachtgever, blijkt dat de kwaliteit, houding en mentaliteit van zzp'ers lang niet altijd aan de verwachtingen voldoet. Dit leidt vervolgens weer tot afschuw over flexwerkers en hun bureaus. Toch is er een groep bemiddelaars die actief aan de slag is met de eisen die zij stellen aan zzp'ers in de zorg. ZZP-erindezorg.nl was onlangs betrokken bij een bureau dat scherpe eisen stelt aan zzp'ers.

Wat doen bemiddelaars zelf aan een gedragscode?

Hoe expliciet stelt een bureau eisen aan zzp'ers? En spreken ze dit ook uit? Hanteren ze een gedragscode in de samenwerking met zelfstandige professionals? In onze samenwerking met bemiddelingsbureaus zien we verschillen in aanpak tussen bureaus onderling. Op dit moment is het logisch dat die verschillen tussen bureaus er zijn. Wat doen bemiddelaars zelf aan een gedragscode? In onderstaand voorbeeld van bemiddelingsbureau Biemond & Hoekman Gehandicaptenzorg lees je een uitwerking van de expliciete eisen die zij stellen aan zzp'ers. Tijdens een informatiemiddag voor bestaande en nieuwe zzp'ers brachten zij de volgende boodschap.

Eisen aan de ervaren professional

Welke eisen worden gesteld aan het gedrag en de competenties van een zzp'er in de zorg?

 • Je bent deskundig. Als aangesloten zzp'er heb je kennis van diagnostiek. Je begrijpt het ontwikkelingsniveau van cliënten en je weet om te gaan met probleemgedrag. Betrokken zzp'ers in de zorg hebben kennis van methodieken;
 • Je neemt jouw verantwoordelijkheid. Op jou rust een grote verantwoordelijkheid als het aankomt op het nakomen van afspraken met de opdrachtgever. Zowel op het vlak van het invullen van een aangenomen dienst, als het eigen gedrag op de werkvloer hou je je aan afspraken;
 • Je bent vaardig. Als zzp'er in de zorg kun je verschillende begeleidingsstijlen toepassen. Deze stijlen zijn passend bij de situatie;
 • Je hebt ervaring. Je beschikt over ruime ervaring op meerdere locaties met diverse cliënten met probleemgedrag;
 • Je doet aan zelfreflectie. Jij neemt een professionele houding aan ten opzichte van jezelf. Je bent transparant over emoties en je kunt kunt reflecteren op jouw eigen handelen;
 • Je beschikt over intrinsieke motivatie. Jij hebt de behoefte om kwaliteit te leveren en projecten tot een succes te maken.

Eisen aan de flexibele professional

Welke eisen stelt een bemiddelaar aan de houding van een zzp'er in de zorg?

 • Je werkt samen. Jouw houding is sterk gericht op de samenwerking met vaste collega’s. Zodat je er samen een goede dienst van maakt;
 • Je beschikt over aanpassingsvermogen. Je kunt je aanpassen aan de normen en werkwijze van de locatie, ook al zijn deze anders dan jij gewend bent;
 • Je vraagt feedback. Jij hebt van anderen tips en tricks nodig om verder te kunnen leren;
 • Je geeft passend feedback. Jij bent je er van bewust dat vaste medewerkers extra gevoelig zijn voor feedback van externe zorgprofessionals. Je houdt hier rekening mee;
 • Je hebt een professionele houding. Jij gaat professioneel om met onder andere werktijden, telefoongebruik, roken en verslaglegging;
 • Je hebt arbeidsethos. Je zet je actief in voor huishoudelijke taken als keuken, vaatwasser, was, etc.

Niet iedereen voldoet aan de eisen

Het proces van screening van een zzp'er in de zorg vraagt veel voorinvestering van bureaus. Bemiddelingsbureaus geven terug dat het regelmatig voorkomt dat een kandidaat wordt afgewezen. Niet iedereen voldoet aan de eisen die gelden voor volwaardig zelfstandig ondernemerschap. Voor deze bureaus is het frustrerend om te zien dat afgewezen kandidaten vervolgens via een ander bureau alsnog aan de slag gaan voor zorgorganisaties. Een landelijke gedragscode wordt dan ook door veel bureaus toegejuicht, om op die manier de kwaliteitseisen voor bureaus en zzp'ers gelijk te trekken. Hoe zo'n gedragscode er precies uit komt te zien moet nog blijken.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg