Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat is een kwaliteitssysteem

Wat is een kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg?

werken als zzp'er zorgaanbieder Aug 04, 2021

ZZP-ers in de zorg moeten beschikken over een kwaliteitssysteem. Maar wat is een kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg? In dit artikel ga ik in op de belangrijke eis van een systeem voor kwaliteit en wat erbij komt kijken.

Wat is een kwaliteitssysteem?

Een kwaliteitssysteem is een instrument om de kwaliteit van jouw bedrijfsvoering te organiseren en gaandeweg te verbeteren. Het gebruik van dit soort systemen is gebruikelijk in veel soorten sectoren, waaronder de zorg. Een kwaliteitssysteem heeft tot doel om te laten zien wat de kritische processen zijn binnen jouw bedrijf en of jouw klanten tevreden zijn.

Lees hier meer over het kwaliteitssysteem voor ZZP-ers in de zorg van ZZP-erindezorg.nl. Een kwaliteitssysteem is noodzakelijk om aan de wet Wtza te voldoen. 

Regelmatig organiseren wij een gratis kwaliteitssysteem webinar. Inschrijven kan hier!

Wat is een kwaliteitssysteem in de zorg?

In de zorgsector heeft een systeem voor kwaliteit te maken met datgene wat voor de zorg belangrijk is. Hoe zit het met bevoegd- en bekwaamheden? Welke verantwoordelijkheden heb je als zorgaanbieder? Hoe zijn jouw processen en procedures geregeld? Een kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat jouw kwaliteit van zorg stijgt, omdat je het goed hebt georganiseerd. Een basis kwaliteitssysteem is onderdeel van het Wtza abonnement van ZZP-erindezorg.nl. 

Waarom een kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg?

De eisen voor een kwaliteitssysteem voor zzp-ers komt niet uit de lucht vallen. Zo valt in deze brochure vanuit het ministerie van VWS te lezen dat zo'n systeem verplicht is. "Het is belangrijk dat u als ZZP’er aan cliënten, verzekeraars en/of Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunt aantonen dat u goede zorg verleent en op verbetering van uw zorgverlening gericht bent. Hiervoor dient u een kwaliteitssysteem in te richten."

Hoe voldoe ik als ZZP’er in de zorg aan de wettelijke eisen voor het kwaliteitssysteem?

Waar hoort een kwaliteitssysteem aan te voldoen als je zzp-er in de zorg bent?

  • Je volgt de professionele standaarden van jouw beroepsnorm;
  • Bijhouden van cliëntendossiers en het registreren van resultaten;
  • Klachten worden geregistreerd;
  • Incidenten worden geregistreerd en indien nodig wordt de IGJ geïnformeerd;
  • Je reflecteert periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voert verbeteringen door.

Lees ook: Eisen uit de Wkkgz: het verschil tussen een incident en een calamiteit

Praktische inrichtingen van een zorg kwaliteitssysteem

Wil je aan de gang met een eigen kwaliteitssysteem? De IGJ stelt een aantal eisen aan een systeem.

  • Wie heeft welke taken en bevoegdheden binnen en buiten jouw bedrijf? Zodat het belang van de cliënt voorop staat;
  • Je dient te voldoen aan alle wettelijk verplichte registraties in de zorg (denk hierbij aan het BIG register en/of verplichte beroepsregisters);
  • Op het moment dat je gebruik maakt van materialen en hulpmiddelen, dan moeten deze periodiek worden gecontroleerd en/of gecertificeerd;
  • Verzamel op een vaste wijze gegevens over de kwaliteit van zorg en toets of je werkwijze leidt tot goede zorg;
  • De punten hierboven dienen vastgelegd te worden in beleidsdocumenten, met een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en duidelijke proceseigenaar. Bewaar deze documenten gebundeld bij elkaar in een systeem. 

Moet het systeem getoetst worden?

Het hebben van een kwaliteit systeem is niet hetzelfde als het hebben van een keurmerk. Een kwaliteitssysteem is verplicht, het hebben van een keurmerk niet. De wet verplicht tot een intern systeem voor kwaliteit. De kwaliteitstoets door een externe partij zoals bijvoorbeeld bij het HKZ keurmerk plaatsvindt is geen verplichting. Je kunt dus een kwaliteitssysteem hebben zonder dat dit getoetst is. Daarmee voldoe je dan wel aan de verplichting. 

Lees ook: Het HKZ en KIWA keurmerk voor zzp-ers in de zorg

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg